Arabiska för försök

muHaawala
ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ
försök – femininum singular

Det arabiska ordet för försök uttalas muHaawala och skrivs ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet försök

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försök består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försök

Alla bokstäver i försök

ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
Ha
H
alef
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för försök består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ och uttalas muHaawala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försök

mufaa3ala blir muHaawala

Vi har sett att det arabiska ordet för försök skrivs ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ och uttalas muHaawala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet muHaawala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försök