Arabiska för förändring

taHawwul
ﺗَﺤَﻮُّﻝ
förändring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förändring uttalas taHawwul och skrivs ﺗَﺤَﻮُّﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förändring i:

taHawwulaat
ﺗَﺤَﻮُّﻟَﺎﺕ
förändring – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förändring består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förändring

Alla bokstäver i förändring

ﺗَﺤَﻮُّﻝ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
Ha
H
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förändring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﻮُّﻝ och uttalas taHawwul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förändring

tafa33ul blir taHawwul

Vi har sett att det arabiska ordet för förändring skrivs ﺗَﺤَﻮُّﻝ och uttalas taHawwul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet taHawwul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förändring