Arabiska för ändra sig

taHawwala
ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
ändra sig – dåtid han
yataHawwalu
ﻳَﺘَﺤَﻮَّﻝُ
ändra sig – nutid han

Det arabiska verbet för att ändra sig skrivs ﺗَﺤَﻮَّﻝَ och uttalas taHawwala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﻮَّﻝُ och uttalas yataHawwalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet ändra sig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ändra sig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ändra sig

Alla bokstäver i ändra sig

ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
Ha
H
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ändra sig består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﻮَّﻝَ och uttalas taHawwala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ändra sig

tafa33ala blir taHawwala

Vi har sett att det arabiska ordet för ändra sig skrivs ﺗَﺤَﻮَّﻝَ och uttalas taHawwala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet taHawwala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ändra sig

Böjningsformer av ändra sig

dåtid
nutid
han
taHawwala
ﺗَﺤَﻮَّﻝَ
han - dåtid
yataHawwalu
ﻳَﺘَﺤَﻮَّﻝُ
han - nutid
hon
taHawwalat
ﺗَﺤَﻮَّﻟَﺖ
hon - dåtid
tataHawwalu
ﺗَﺘَﺤَﻮَّﻝُ
hon - nutid
jag
taHawwaltu
ﺗَﺤَﻮَّﻟﺖُ
jag - dåtid
'ataHawwalu
ﺃَﺗَﺤَﻮَّﻝُ
jag - nutid