Arabiska för omvandling, transformation

taHwiil
ﺗَﺤﻮِﻳﻞ
omvandling, transformation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omvandling, transformation uttalas taHwiil och skrivs ﺗَﺤﻮِﻳﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omvandling, transformation består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omvandling, transformation

Alla bokstäver i omvandling, transformation

ﺗَﺤﻮِﻳﻞ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
Ha
H
waw
w
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för omvandling, transformation består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﻮِﻳﻞ och uttalas taHwiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omvandling, transformation

taf3iil blir taHwiil

Vi har sett att det arabiska ordet för omvandling, transformation skrivs ﺗَﺤﻮِﻳﻞ och uttalas taHwiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet taHwiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omvandling, transformation