Arabiska för transformerande

taHwiiliyy
ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ
transformerande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för transformerande uttalas taHwiiliyy och skrivs ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet transformerande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med transformerande

Alla bokstäver i transformerande

ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
Ha
H
waw
w
ya
y
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för transformerande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ och uttalas taHwiiliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för transformerande

taf3iil blir taHwiiliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för transformerande skrivs ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ och uttalas taHwiiliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet taHwiiliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som transformerande