Arabiska för skelning

Hawal
ﺣَﻮَﻝ
skelning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skelning uttalas Hawal och skrivs ﺣَﻮَﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skelning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skelning

Alla bokstäver i skelning

ﺣَﻮَﻝ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skelning består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻮَﻝ och uttalas Hawal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skelning

fa3al blir Hawal

Vi har sett att det arabiska ordet för skelning skrivs ﺣَﻮَﻝ och uttalas Hawal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet Hawal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skelning