Arabiska för omkring, runt om

Hawla
ﺣَﻮﻝَ
omkring, runt om – maskulinum singular

Det arabiska ordet för omkring, runt om uttalas Hawla och skrivs ﺣَﻮﻝَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet omkring, runt om

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omkring, runt om består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omkring, runt om

Alla bokstäver i omkring, runt om

ﺣَﻮﻝَ
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för omkring, runt om består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻮﻝَ och uttalas Hawla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver