Arabiska för försöka

Haawala
ﺣَﺎﻭَﻝَ
försöka – dåtid han
yuHaawilu
ﻳُﺤَﺎﻭِﻝُ
försöka – nutid han

Det arabiska verbet för att försöka skrivs ﺣَﺎﻭَﻝَ och uttalas Haawala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﺎﻭِﻝُ och uttalas yuHaawilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet försöka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försöka består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försöka

Alla bokstäver i försöka

ﺣَﺎﻭَﻝَ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
alef
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för försöka består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻭَﻝَ och uttalas Haawala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för försöka

faa3ala blir Haawala

Vi har sett att det arabiska ordet för försöka skrivs ﺣَﺎﻭَﻝَ och uttalas Haawala. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är H, w och l, blir ordet Haawala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som försöka

Böjningsformer av försöka

dåtid
nutid
han
Haawala
ﺣَﺎﻭَﻝَ
han - dåtid
yuHaawilu
ﻳُﺤَﺎﻭِﻝُ
han - nutid
hon
Haawalat
ﺣَﺎﻭَﻟَﺖ
hon - dåtid
tuHaawilu
ﺗُﺤَﺎﻭِﻝُ
hon - nutid
jag
Haawaltu
ﺣَﺎﻭَﻟﺖُ
jag - dåtid
'uHaawilu
ﺃُﺣَﺎﻭِﻝُ
jag - nutid