Ord som börjar på f

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven f. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

akustisk, fonetisk
Sawtiyy
ﺻَﻮﺗِﻲّ
aldrig, föralltid
'abadan
ﺃَﺑَﺪﺍً
allvar, farfar, morfar
jadd
ﺟَﺪّ
andel, förhållande, koppling
nisba
ﻧِﺴﺒَﺔ
andlös, flämtande
mabhuur
ﻣَﺒﻬُﻮﺭ
anständighet, etikett, fitness
liyaaqa
ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ
antik, föråldrad
3atiiq
ﻋَﺘِﻴﻖ
antändning, förbränning
Harq
ﺣَﺮﻕ
att använda, fråga, ta reda på
ista3lama
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
att arrangera, förbereda
hayya'a
ﻫَﻴَّﺄَ
arrogans, fåfänga, villfarelse
ghuruur
ﻏُﺮُﻭﺭ
assimilation, fusion, sammanslagning
indimaaj
ﺍِﻧﺪِﻣَﺎﺝ
av, från
min
ﻣِﻦ
avlopp, flodmynning
maSabb
ﻣَﺼَﺐّ
att avstycka, förgrena
sha33aba
ﺷَﻌَّﺐَ
avstånd, flykt
fawt
ﻓَﻮﺕ
avtryck, fingeravtryck
baSma
ﺑَﺼﻤَﺔ
avvaktande, fast, ouppklarad
3aaliq
ﻋَﺎﻟِﻖ
avvikelse, fel
Dalaal
ﺿَﻠَﺎﻝ
att avvisa, föreslå
TaraHa
ﻃَﺮَﺡَ
att avvisa, förneka
jaHada
ﺟَﺤَﺪَ
avvisan, förnekelse
jaHd
ﺟَﺤﺪ
bakterie, frö
bidhra
ﺑِﺬﺭَﺓ
bandage, förband
Dimaad
ﺿِﻤَﺎﺩ
att bandagera, förbinda
Dammada
ﺿَﻤَّﺪَ
barberare, frisör
Hallaaq
ﺣَﻠَّﺎﻕ
att befara, frukta
khashiya
ﺧَﺸِﻲَ
befläckad, förorenad
danis
ﺩَﻧِﺲ
att behandla orättvist, förtrycka
ghashama
ﻏَﺸَﻢَ
att bekräfta, fastslå
'aqarra
ﺃَﻗَﺮَّ
bestämd, fast
muqarrar
ﻣُﻘَﺮَّﺭ
beundrande, förtjust, nöjd
mu3jab
ﻣُﻌﺠَﺐ
bigott, fanatisk
raafiDiyy
ﺭَﺍﻓِﻀِﻲّ
bindning, förbund, länk
raabiTa
ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ
att bli stel, frysa till is
jamuda
ﺟَﻤُﺪَ
att bli, förbli
baata
ﺑَﺎﺕَ
att brinna, fatta eld
ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
att brinna, flamma
lahiba
ﻟَﻬِﺐَ
brinnande, förbränning
Hurqa
ﺣُﺮﻗَﺔ
bröst, första halvraden
Sadr
ﺻَﺪﺭ
budbärare, förebud
nadhiir
ﻧَﺬِﻳﺮ
bön, förfrågan
tawassul
ﺗَﻮَﺳُّﻞ
att börja, försvinna, gå ut
raaHa
ﺭَﺍﺡَ
cell, fängelse
maHbis
ﻣَﺤﺒِﺲ
att censurera, fördöma
'adaana
ﺃَﺩَﺍﻥَ
att charmera, fascinera, förtrolla
saHHara
ﺳَﺤَّﺮَ
charmig, fascinerande
saaHir
ﺳَﺎﺣِﺮ
att cirkulera, flöda
saraa
ﺳَﺮَﻯ
att cirkulera, förökas
shaa3a
ﺷَﺎﻉَ
att dela, fördela
qasama
ﻗَﺴَﻢَ
att dela, fördela
iqtasama
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
att dela, fördela
qassama
ﻗَﺴَّﻢَ
delning, fördelning, indelning
taqsiim
ﺗَﻘﺴِﻴﻢ
despotisk, förtryckande
ta3assufiyy
ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ
att divergera, förgrena sig
insha3aba
ﺍِﻧﺸَﻌَﺐَ
djup, fördjupad
muta3ammiq
ﻣُﺘَﻌَﻤِّﻖ
djärv, fräck
waqiH
ﻭَﻗِﺢ
dun, fluff
zaghab
ﺯَﻏَﺐ
dyrkande, förtrollad
mutayyam
ﻣُﺘَﻴَّﻢ
eld, flamma
wahaj
ﻭَﻫَﺞ
exakt, fullständig
tamaaman
ﺗَﻤَﺎﻣﺎً
faasila (del av versfot), kommatecken
faaSila
ﻓَﺎﺻِﻠَﺔ
fabrik
maSna3
ﻣَﺼﻨَﻊ
fabrik, laboratorium
ma3mal
ﻣَﻌﻤَﻞ
fabrik, verkstad
mashghal
ﻣَﺸﻐَﻞ
fackla
shu3la
ﺷُﻌﻠَﺔ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
faktiskt, snarare
bal
ﺑَﻞ
faktiskt, verkligen
fi3lan
ﻓِﻌﻠﺎً
faktor
3aamil
ﻋَﺎﻣِﻞ
fakultet
kulliyya
ﻛُﻠِّﻴَّﺔ
falafel
falaafil
ﻓَﻠَﺎﻓِﻞ
falk
Saqr
ﺻَﻘﺮ
fall
suquuT
ﺳُﻘُﻮﻁ
fall, glidning
3athra
ﻋَﺜﺮَﺓ
fall, landning, nedgång
hubuuT
ﻫُﺒُﻮﻁ
att falla
saqaTa
ﺳَﻘَﻂَ
att falla isär
takhalla3a
ﺗَﺨَﻠَّﻊَ
att falla ned, kollapsa
tasaaqaTa
ﺗَﺴَﺎﻗَﻂَ
att falla ned, murmur
kharra
ﺧَﺮَّ
att falla, slå
irtaTama
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
fallande, sjunkande
munHadir
ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ
fallande, snubblande
muta3aththir
ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ
fallen
saaqiT
ﺳَﺎﻗِﻂ
falsk
zayf
ﺯَﻳﻒ
falsk, illojal
ghaadir
ﻏَﺎﺩِﺭ
falsk, opålitlig
khaa'in
ﺧَﺎﺋِﻦ
att falskt anklaga, misstänka
tajannaa
ﺗَﺠَﻨَّﻰ
familj
3aa'ila
ﻋَﺎﺋِﻠَﺔ
fantasi
wahm
ﻭَﻫﻢ
fantasi
takhayyul
ﺗَﺨَﻴُّﻞ
fantasi
khayaal
ﺧَﻴَﺎﻝ
fantasi, uppfattning
taSawwur
ﺗَﺼَﻮُّﺭ
fantastisk, spektakulär
mudhhil
ﻣُﺬﻫِﻞ
att fantisera
tawahhama
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
fara
quHma
ﻗُﺤﻤَﺔ
fara, risk
khaTar
ﺧَﻄَﺮ
farbror
3amm
ﻋَﻢّ
farlig
khaTiir
ﺧَﻄِﻴﺮ
farmor, mormor
jadda
ﺟَﺪَّﺓ
fart
sur3a
ﺳُﺮﻋَﺔ
fas
marHala
ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ
fast
Sald
ﺻَﻠﺪ
att fasta
Saama
ﺻَﺎﻡَ
fasta, fastande
Siyaam
ﺻِﻴَﺎﻡ
fastande
Sawm
ﺻَﻮﻡ
fastande
Saa'im
ﺻَﺎﺋِﻢ
faster
3amma
ﻋَﻤَّﺔ
fastighet
3aqaar
ﻋَﻘَﺎﺭ
att fastna
laHima
ﻟَﺤِﻢَ
fatha
fatHa
ﻓَﺘﺤَﺔ
Fatima
faaTima
ﻓَﺎﻃِﻤَﺔ
fatteh
fatta
ﻓَﺘَّﺔ
fattig
faqiir
ﻓَﻘِﻴﺮ
fattig, ynklig
miskiin
ﻣِﺴﻜِﻴﻦ
fattigdom
faqr
ﻓَﻘﺮ
favoriserad, trolig
murajjaH
ﻣُﺮَﺟَّﺢ
favorit
mufaDDal
ﻣُﻔَﻀَّﻞ
feber, värme
Haraara
ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ
febrig, frenetisk
maHmuum
ﻣَﺤﻤُﻮﻡ
feghet, ost
jubn
ﺟُﺒﻦ
fegis
jabaan
ﺟَﺒَﺎﻥ
fel, misstag
zalal
ﺯَﻟَﻞ
fel, misstag
khaTa'
ﺧَﻄَﺄ
felaktig
khaaTi'
ﺧَﺎﻃِﺊ
felaktig
mukhTi'
ﻣُﺨﻄِﺊ
feminin, femininum
mu'annath
ﻣُﺆَﻧَّﺚ
femte
khaamis
ﺧَﺎﻣِﺲ
femtedel
khums
ﺧُﻤﺲ
fest
Hafla
ﺣَﻔﻠَﺔ
fest på kvällen
sahra
ﺳَﻬﺮَﺓ
festival, firande, show
Hafl
ﺣَﻔﻞ
fet
samiin
ﺳَﻤِﻴﻦ
fett
duhn
ﺩُﻫﻦ
ficka
jayb
ﺟَﻴﺐ
ficktjuv
nashshaal
ﻧَﺸَّﺎﻝ
ficktjuveri
nashl
ﻧَﺸﻞ
fikon
tiina
ﺗِﻴﻨَﺔ
fil, mapp
milaff
ﻣِﻠَﻒّ
film
fiilm
ﻓِﻴﻠﻢ
filosofi
falsafa
ﻓَﻠﺴَﻔَﺔ
fils
fils
ﻓِﻠﺲ
filt
baTTaaniyya
ﺑَﻄَّﺎﻧِﻴَّﺔ
filt
dithaar
ﺩِﺛَﺎﺭ
filt
libd
ﻟِﺒﺪ
filt, täcke, överkast
liHaaf
ﻟِﺤَﺎﻑ
att filtrera, läcka
tasarraba
ﺗَﺴَﺮَّﺏَ
fimp, hälben
3aqib
ﻋَﻘِﺐ
finger
'iSba3
ﺇِﺻﺒَﻊ
finhackad, malen
mafruum
ﻣَﻔﺮُﻭﻡ
att finna vila, vara nöjd
irtaaHa
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
fiol
kamaan
ﻛَﻤَﺎﻥ
att fira
iHtafala
ﺍِﺣﺘَﻔَﻞَ
firande
iHtifaal
ﺍِﺣﺘِﻔَﺎﻝ
firande, glädje
faraH
ﻓَﺮَﺡ
firande, högtid
3iid
ﻋِﻴﺪ
fisk
samaka
ﺳَﻤَﻜَﺔ
fiskare, jägare
Saa'id
ﺻَﺎﺋِﺪ
fiskare, jägare
Sayyaad
ﺻَﻴَّﺎﺩ
fiskekrok
Sinnaara
ﺻِﻨَّﺎﺭَﺓ
fiskhandlare
sammaak
ﺳَﻤَّﺎﻙ
fjäder
riisha
ﺭِﻳﺸَﺔ
fjärde
raabi3
ﺭَﺍﺑِﻊ
fjärdedel
rub3
ﺭُﺑﻊ
fjäril
faraasha
ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ
fjärmande
muSaarama
ﻣُﺼَﺎﺭَﻣَﺔ
fjärmande, melankoli
istiiHaash
ﺍِﺳﺘِﻴﺤَﺎﺵ
fladdermus
khuffaash
ﺧُﻔَّﺎﺵ
fladdrande, pulserande, slående
khaafiq
ﺧَﺎﻓِﻖ
flagga
3alam
ﻋَﻠَﻢ
flamma
lahab
ﻟَﻬَﺐ
att flamma upp
Darima
ﺿَﺮِﻡَ
flaska
zujaaja
ﺯُﺟَﺎﺟَﺔ
flera
3idda
ﻋِﺪَّﺓ
flest, mest
mu3Zam
ﻣُﻌﻈَﻢ
flexibilitet
muruuna
ﻣُﺮُﻭﻧَﺔ
flicka
bint
ﺑِﻨﺖ
flicka
fataa
ﻓَﺘَﺎﺓ
flinga, två versrader
nudfa
ﻧُﺪﻓَﺔ
flinta, tändare
qaddaaH
ﻗَﺪَّﺍﺡ
flirt
tadallul
ﺗَﺪَﻟُّﻞ
att flirta
tadallala
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
att flirta, uppvakta
ghaazala
ﻏَﺎﺯَﻝَ
flirtande
taghazzul
ﺗَﻐَﺰُّﻝ
flirtande, ghazal (kärleksdikt)
ghazal
ﻏَﺰَﻝ
flitig
mujtahid
ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ
flitig, ihärdig
mujidd
ﻣُﺠِﺪّ
flock
qaTii3
ﻗَﻄِﻴﻊ
flod
nahr
ﻧَﻬﺮ
fluffig, hårig
wabir
ﻭَﺑِﺮ
fluga
dhubaaba
ﺫُﺑَﺎﺑَﺔ
att fluktuera, variera
taraawaHa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
att fly
najaa
ﻧَﺠَﺎ
att fly
haraba
ﻫَﺮَﺏَ
att fly
farra
ﻓَﺮَّ
flyende
faarr
ﻓَﺎﺭّ
att flyga
Taara
ﻃَﺎﺭَ
flygande
Taa'ir
ﻃَﺎﺋِﺮ
flygplan
Tayyaara
ﻃَﻴَّﺎﺭَﺓ
flykt
harab
ﻫَﺮَﺏ
flykt
huruub
ﻫُﺮُﻭﺏ
flykt
firaar
ﻓِﺮَﺍﺭ
flyktig, passerande
3aabir
ﻋَﺎﺑِﺮ
flykting
haarib
ﻫَﺎﺭِﺏ
flykting
haziim
ﻫَﺰِﻳﻢ
att flyta
Tafaa
ﻃَﻔَﺎ
att flyta, simma
3aama
ﻋَﺎﻡَ
flytande, simmande
3aa'im
ﻋَﺎﺋِﻢ
att flytta runt, flyttas
tanaqqala
ﺗَﻨَﻘَّﻞَ
att flytta sig
saraHa
ﺳَﺮَﺡَ
att flytta sig
intaqala
ﺍِﻧﺘَﻘَﻞَ
att flytta, gå
saara
ﺳَﺎﺭَ
fläck
buq3a
ﺑُﻘﻌَﺔ
att fläcka
baqqa3a
ﺑَﻘَّﻊَ
att fläcka
raqqaTa
ﺭَﻗَّﻂَ
att fläcka
naqqaTa
ﻧَﻘَّﻂَ
fläkt
mirwaHa
ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ
att fläkta
rawwaHa
ﺭَﻭَّﺡَ
att flämta
lahatha
ﻟَﻬَﺚَ
flämtande
laahith
ﻟَﺎﻫِﺚ
flämtande
lahth
ﻟَﻬﺚ
fläta
Dafiira
ﺿَﻔِﻴﺮَﺓ
fläta
jadiila
ﺟَﺪِﻳﻠَﺔ
att fläta
jadala
ﺟَﺪَﻝَ
att fläta
saraja
ﺳَﺮَﺝَ
att fläta samman
shabbaka
ﺷَﺒَّﻚَ
att fläta, väva
Dafara
ﺿَﻔَﺮَ
flätad
mushabbak
ﻣُﺸَﺒَّﻚ
flätad
maDfuur
ﻣَﻀﻔُﻮﺭ
att flöda
sajama
ﺳَﺠَﻢَ
att flöda, sprida
dharafa
ﺫَﺭَﻑَ
att flöda, strömma
saHHa
ﺳَﺢَّ
att flöda, strömma
darra
ﺩَﺭَّ
flödande, strömmande
saHH
ﺳَﺢّ
flödande, strömmande
suyuul
ﺳُﻴُﻮﻝ
flöde
tadaffuq
ﺗَﺪَﻓُّﻖ
flöde
sayl
ﺳَﻴﻞ
foder
3alaf
ﻋَﻠَﻒ
foderbord
midhwad
ﻣِﺬﻭَﺩ
fogde
muHDir
ﻣُﺤﻀِﺮ
foglig
dhaluul
ﺫَﻟُﻮﻝ
foglighet, lydnad
Taw3
ﻃَﻮﻉ
att fokusera, koncentrera, rikta
rakkaza
ﺭَﻛَّﺰَ
att fokusera, tvinga
sallaTa
ﺳَﻠَّﻂَ
folk
naas
ﻧَﺎﺱ
folk, nation
sha3b
ﺷَﻌﺐ
folk, stam
qawm
ﻗَﻮﻡ
folklig, populär
sha3biyy
ﺷَﻌﺒِﻲّ
folkmassa, trängsel
ziHaam
ﺯِﺣَﺎﻡ
folkmassa, trängsel
zaHma
ﺯَﺣﻤَﺔ
fordon
markaba
ﻣَﺮﻛَﺒَﺔ
form
shakl
ﺷَﻜﻞ
form
Siigha
ﺻِﻴﻐَﺔ
att forma
shakkala
ﺷَﻜَّﻞَ
att forma
kawwana
ﻛَﻮَّﻥَ
att forma
jabala
ﺟَﺒَﻞَ
att formas
takhallaqa
ﺗَﺨَﻠَّﻖَ
formation, vokalisering
tashkiil
ﺗَﺸﻜِﻴﻞ
forskare
3aalim
ﻋَﺎﻟِﻢ
forskare
daaris
ﺩَﺍﺭِﺱ
fortgående
dawm
ﺩَﻭﻡ
att fortsätta
daama
ﺩَﺍﻡَ
att fortsätta
maDaa
ﻣَﻀَﻰ
att fortsätta
istamarra
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ
att fortsätta
waaSala
ﻭَﺍﺻَﻞَ
att fortsätta prata
istaTrada
ﺍِﺳﺘَﻄﺮَﺩَ
att fortsätta, förbli, stanna
Zalla
ﻇَﻞَّ
att fortsätta, hålla fast vid
laazama
ﻟَﺎﺯَﻡَ
att fortsätta, vara nödvändig
lazima
ﻟَﺰِﻡَ
foster
janiin
ﺟَﻨِﻴﻦ
fot
qadam
ﻗَﺪَﻡ
fot, fotled
kaari3
ﻛَﺎﺭِﻉ
fotograf
muSawwir
ﻣُﺼَﻮِّﺭ
att fotografera
Sawwara
ﺻَﻮَّﺭَ
fotografi
taSwiir
ﺗَﺼﻮِﻳﺮ
att fradga, skumma
raghaa
ﺭَﻏَﺎ
fragment
kisra
ﻛِﺴﺮَﺓ
fragment, skärva
shaZiya
ﺷَﻈِﻴَﺔ
att frakta, lasta
shaHana
ﺷَﺤَﻦَ
fraktad, lastad
mashHuun
ﻣَﺸﺤُﻮﻥ
framför, före, mittemot
'amaama
ﺃَﻣَﺎﻡَ
att framföra, uttrycka
3abbara
ﻋَﺒَّﺮَ
framgång
najaaH
ﻧَﺠَﺎﺡ
framgång
tawfiiq
ﺗَﻮﻓِﻴﻖ
framgångsrik
naajiH
ﻧَﺎﺟِﺢ
framgångsrik
muwaffaq
ﻣُﻮَﻓَّﻖ
framgångsrik, lyckosam
mutawaffiq
ﻣُﺘَﻮَﻓِّﻖ
att framkalla nysning
3aTTasa
ﻋَﻄَّﺲَ
att framkalla, hetsa
istathaara
ﺍِﺳﺘَﺜَﺎﺭَ
framsteg
taqaddum
ﺗَﻘَﺪُّﻡ
framsteg
tadarruj
ﺗَﺪَﺭُّﺝ
framtand
thaghr
ﺛَﻐﺮ
framtid
mustaqbal
ﻣُﺴﺘَﻘﺒَﻞ
att framträda
baraza
ﺑَﺮَﺯَ
framträdande
baariz
ﺑَﺎﺭِﺯ
framträdande, soluppgång
buzuugh
ﺑُﺰُﻭﻍ
frans, ögonfrans
hudb
ﻫُﺪﺏ
fras, uttryck
3ibaara
ﻋِﺒَﺎﺭَﺓ
fred
salaam
ﺳَﻠَﺎﻡ
fredag
jum3a
ﺟُﻤﻌَﺔ
frenetisk, hänsynslös
'ahwaj
ﺃَﻫﻮَﺝ
att fresta, vilseleda
gharrara
ﻏَﺮَّﺭَ
fri
Hurr
ﺣُﺮّ
fri, lös
Taliiq
ﻃَﻠِﻴﻖ
fri, tom
khalw
ﺧَﻠﻮ
frigjord
mutaHarrir
ﻣُﺘَﺤَﺮِّﺭ
att frigöra
'afraja
ﺃَﻓﺮَﺝَ
att frigöra
'aTlaqa
ﺃَﻃﻠَﻖَ
att frigöra
Harrara
ﺣَﺮَّﺭَ
att frigöra
'a3taqa
ﺃَﻋﺘَﻖَ
frihet
Hurriya
ﺣُﺮِّﻳَﺔ
frimärke
Taabi3
ﻃَﺎﺑِﻊ
fristående, separat
munfaSil
ﻣُﻨﻔَﺼِﻞ
frisör
muzayyin
ﻣُﺰَﻳِّﻦ
from
muta3abbid
ﻣُﺘَﻌَﺒِّﺪ
fromhet
birr
ﺑِﺮّ
frost
Saqii3
ﺻَﻘِﻴﻊ
frost, is
jamad
ﺟَﻤَﺪ
frostig
Saqii3iyy
ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ
fru
zawja
ﺯَﻭﺟَﺔ
fru, mrs
sayyida
ﺳَﻴِّﺪَﺓ
frukost
fuTuur
ﻓُﻄُﻮﺭ
frukt
faakiha
ﻓَﺎﻛِﻬَﺔ
frukt
thamara
ﺛَﻤَﺮَﺓ
att frukta
rahiba
ﺭَﻫِﺐَ
att frukta
khaafa
ﺧَﺎﻑَ
fruktbar, produktiv
khaSib
ﺧَﺼِﺐ
fruktbarhet, ymnighet
khiSb
ﺧِﺼﺐ
fruktplockare
miqTaf
ﻣِﻘﻄَﻒ
fruktträdgård
bustaan
ﺑُﺴﺘَﺎﻥ
frusen
muthallaj
ﻣُﺜَﻠَّﺞ
frusen
mutajammid
ﻣُﺘَﺠَﻤِّﺪ
frusen, livlös, stel
jaamid
ﺟَﺎﻣِﺪ
att frysa
Saqqa3a
ﺻَﻘَّﻊَ
att frysa, göra orörlig
jammada
ﺟَﻤَّﺪَ
fråga
su'aal
ﺳُﺆَﺍﻝ
att fråga
sa'ala
ﺳَﺄَﻝَ
fråga
istifhaam
ﺍِﺳﺘِﻔﻬَﺎﻡ
att fråga
istafhama
ﺍِﺳﺘَﻔﻬَﻢَ
att fråga
istakhbara
ﺍِﺳﺘَﺨﺒَﺮَ
frågeställare
mustafhim
ﻣُﺴﺘَﻔﻬِﻢ
frånstötande, motbjudande
raadd
ﺭَﺍﺩّ
frånvarande
ghaa'ib
ﻏَﺎﺋِﺐ
frånvarande, förlorad, saknad
mafquud
ﻣَﻔﻘُﻮﺩ
frånvaro
ghayba
ﻏَﻴﺒَﺔ
frånvaro
ghiyaab
ﻏِﻴَﺎﺏ
frånvaro, skolk
taghayyub
ﺗَﻐَﻴُّﺐ
fräkne, tillgivenhet
kalaf
ﻛَﻠَﻒ
att främja, skydda
ra3aa
ﺭَﻋَﻰ
främling
nazii3
ﻧَﺰِﻳﻊ
främling, invandrare, utvandrare
mughtarib
ﻣُﻐﺘَﺮِﺏ
främmande, konstig
ghariib
ﻏَﺮِﻳﺐ
frö
bizr
ﺑِﺰﺭ
frö, gryn, tablett
Habba
ﺣَﺒَّﺔ
fröjd, lycka
ghibTa
ﻏِﺒﻄَﺔ
fröken, miss
'aanisa
ﺁﻧِﺴَﺔ
att fukta
ballala
ﺑَﻠَّﻞَ
fuktig
raTiib
ﺭَﻃِﻴﺐ
fuktig
muballal
ﻣُﺒَﻠَّﻞ
fuktighet
balal
ﺑَﻠَﻞ
fuktighet
ruTuuba
ﺭُﻃُﻮﺑَﺔ
ful
qabiiH
ﻗَﺒِﻴﺢ
ful
bashi3
ﺑَﺸِﻊ
fulhet
qubH
ﻗُﺒﺢ
full
malii'
ﻣَﻠِﻲﺀ
full, komplett
kaamil
ﻛَﺎﻣِﻞ
att fullfölja
nahaja
ﻧَﻬَﺞَ
att fullfölja, sträva
qassa
ﻗَﺲَّ
fullföljande
mulaazama
ﻣُﻠَﺎﺯَﻣَﺔ
fullkomlig, obegränsad, total
muTlaq
ﻣُﻄﻠَﻖ
fullmåne
badr
ﺑَﺪﺭ
fullständig
taamm
ﺗَﺎﻡّ
fullständig
shaamil
ﺷَﺎﻣِﻞ
fulländning
'itmaam
ﺇِﺗﻤَﺎﻡ
fundament, hörn
rukn
ﺭُﻛﻦ
att fundera, reflektera
tarawwaa
ﺗَﺮَﻭَّﻯ
fungerande
shaaghil
ﺷَﺎﻏِﻞ
funktgivare, uppfriskning
muraTTib
ﻣُﺮَﻃِّﺐ
att fuska
ghashsha
ﻏَﺶَّ
att fuska med, fåna sig, leka med
3abitha
ﻋَﺒِﺚَ
att fylla
mala'a
ﻣَﻠَﺄَ
att fylla
Hashaa
ﺣَﺸَﺎ
att fylla till mer än bredden, välta
'afaaDa
ﺃَﻓَﺎﺽَ
att fylla, ockupera, sysselsätta
shaghala
ﺷَﻐَﻞَ
att fylla, tillfredsställa
'ashba3a
ﺃَﺷﺒَﻊَ
fylld
mamluu'
ﻣَﻤﻠُﻮﺀ
fylleri
sukr
ﺳُﻜﺮ
fyllnad
Hashw
ﺣَﺸﻮ
fyr
manaar
ﻣَﻨَﺎﺭ
fyr
manara
ﻣَﻨﺎَﺭَﺓ
fyrkant
murabba3
ﻣُﺮَﺑَّﻊ
fyrtio
'arba3uun
ﺃَﺭﺑَﻌُﻮﻥ
fysisk träning, sport
riyaaDa
ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
att få att dansa
raqqaSa
ﺭَﻗَّﺺَ
att få att droppa
qaTTara
ﻗَﻄَّﺮَ
att få att fastna
'awHala
ﺃَﻭﺣَﻞَ
att få att följa
'atlaa
ﺃَﺗﻠَﻰ
att få att inhalera, få att lukta
nashshaqa
ﻧَﺸَّﻖَ
att få att knäböja
rakka3a
ﺭَﻛَّﻊَ
att få blad
'awraqa
ﺃَﻭﺭَﻕَ
att få någon att skratta
'aDHaka
ﺃَﺿﺤَﻚَ
att få någon att välja
khayyara
ﺧَﻴَّﺮَ
få, lite
qaliil
ﻗَﻠِﻴﻞ
att få, vinna
rabiHa
ﺭَﺑِﺢَ
fågel
Taa'ir
ﻃَﺎﺋِﺮ
fågel
3uSfuur
ﻋُﺼﻔُﻮﺭ
fågelunge, kyckling
farkh
ﻓَﺮﺥ
att fånga
qabaDa
ﻗَﺒَﺾَ
att fånga
ghanima
ﻏَﻨِﻢَ
att fånga in
zarraba
ﺯَﺭَّﺏَ
att fånga, förstöra
ghaala
ﻏَﺎﻝَ
att fånga, hålla
'amsaka
ﺃَﻣﺴَﻚَ
att fånga, nå
laHiqa
ﻟَﺤِﻖَ
fångad, fängslad
maHbuus
ﻣَﺤﺒُﻮﺱ
fånge
sajiin
ﺳَﺠِﻴﻦ
fånge, kvarhållen, stoppad
mawquuf
ﻣَﻮﻗُﻮﻑ
fångenskap
saby
ﺳَﺒﻲ
fångläger
mu3taqal
ﻣُﻌﺘَﻘَﻞ
får
kharuuf
ﺧَﺮُﻭﻑ
får
ghanam
ﻏَﻨَﻢ
fälla
fakhkh
ﻓَﺦّ
att fälla tårar
'asjama
ﺃَﺳﺠَﻢَ
fält
Haql
ﺣَﻘﻞ
fängelse
sijn
ﺳِﺠﻦ
att färdigställa, utrusta
jahhaza
ﺟَﻬَّﺰَ
färg
lawn
ﻟَﻮﻥ
att färga
lawwana
ﻟَﻮَّﻥَ
att färga
khaDDaba
ﺧَﻀَّﺐَ
att färga
Sabagha
ﺻَﺒَﻎَ
att färga grön, göra grön
khaDDara
ﺧَﻀَّﺮَ
färgad
mulawwan
ﻣُﻠَﻮَّﻥ
färgad
khaDiib
ﺧَﻀِﻴﺐ
färgläggning
talwiin
ﺗَﻠﻮِﻳﻦ
färgning
Sibaagha
ﺻِﺒَﺎﻏَﺔ
färgsättning
talawwun
ﺗَﻠَﻮُّﻥ
färgämne
Sabgha
ﺻَﺒﻐَﺔ
färgämne
Sibaagh
ﺻِﺒَﺎﻍ
färsk
Taazij
ﻃَﺎﺯِﺝ
att fästa
dabbasa
ﺩَﺑَّﺲَ
att fästa
lajina
ﻟَﺠِﻦَ
att fästa
wattada
ﻭَﺗَّﺪَ
att fästa, följa
ta3allaqa
ﺗَﻌَﻠَّﻖَ
fästman
khaTiib
ﺧَﻄِﻴﺐ
fästmö
khaTiiba
ﺧَﻄِﻴﺒَﺔ
att föda
walada
ﻭَﻟَﺪَ
att föda
'anjaba
ﺃَﻧﺠَﺐَ
födelse
miilaad
ﻣِﻴﻠَﺎﺩ
födelse
wilaada
ﻭِﻟَﺎﺩَﺓ
födelse
mawlid
ﻣَﻮﻟِﺪ
födelsemärke
shayma
ﺷَﻴﻤَﺔ
att följa
SaHiba
ﺻَﺤِﺐَ
att följa
salaka
ﺳَﻠَﻚَ
att följa
taaba3a
ﺗَﺎﺑَﻊَ
att följa
waliya
ﻭَﻟِﻲَ
att följa med
raafaqa
ﺭَﺍﻓَﻖَ
att följa med, ledsaga
istaSHaba
ﺍِﺳﺘَﺼﺤَﺐَ
att följa, imitera, spåra
iqtafaa
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
att följa, recitera
talaa
ﺗَﻠَﺎ
att följa, spåra
tabi3a
ﺗَﺒِﻊَ
att följa, spåra
qafaa
ﻗَﻔَﺎ
att följa, spåra
qafara
ﻗَﻔَﺮَ
att följa, söka hjälp
ista3aana
ﺍِﺳﺘَﻌَﺎﻥَ
följande
taalin
ﺗَﺎﻝٍ
följare
taabi3
ﺗَﺎﺑِﻊ
fönster
shubbaak
ﺷُﺒَّﺎﻙ
fönster
naafidha
ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ
för
la
ﻝَ
för att
kay
ﻛَﻲ
för, åt
li
ﻝِ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
jarafa
ﺟَﺮَﻑَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
att föra vidare, sprida nyheter
tanaaqala
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
förakt
istikhfaaf
ﺍِﺳﺘِﺨﻔَﺎﻑ
förakt, ringaktning
iHtiqaar
ﺍِﺣﺘِﻘَﺎﺭ
att förakta
iHtaqara
ﺍِﺣﺘَﻘَﺮَ
att förakta, ringakta
Haqara
ﺣَﻘَﺮَ
att förakta, underskatta
istakhaffa
ﺍِﺳﺘَﺨَﻒَّ
föraktad, föraktlig
muHtaqar
ﻣُﺤﺘَﻘَﺮ
föraktad, undergiven
dhaliil
ﺫَﻟِﻴﻞ
föraktlig, låg
saafil
ﺳَﺎﻓِﻞ
att förarga
'aghDaba
ﺃَﻏﻀَﺐَ
att förarga
'aDjara
ﺃَﺿﺠَﺮَ
att förarga, irritera
'aHnaqa
ﺃَﺣﻨَﻖَ
att förarga, reta
'askhaTa
ﺃَﺳﺨَﻂَ
förargad
muHnaq
ﻣُﺤﻨَﻖ
förargad
maghDuub
ﻣَﻐﻀُﻮﺏ
att föras bort
injarafa
ﺍِﻧﺠَﺮَﻑَ
att förbanna
la3ana
ﻟَﻌَﻦَ
att förbanna, stena
rajama
ﺭَﺟَﻢَ
förbannad
rajiim
ﺭَﺟِﻴﻢ
förbannelse
la3na
ﻟَﻌﻨَﺔ
att förbereda
HaDDara
ﺣَﻀَّﺮَ
att förbereda
'a3adda
ﺃَﻋَﺪَّ
att förbereda sig
ista3adda
ﺍِﺳﺘَﻌَﺪَّ
att förbereda, göra sig klar
tajahhaza
ﺗَﺠَﻬَّﺰَ
förberedelse
taHDiir
ﺗَﺤﻀِﻴﺮ
förbigången
masbuuq
ﻣَﺴﺒُﻮﻕ
att förbinda, transportera
'awSala
ﺃَﻭﺻَﻞَ
förbindande, kopplande
rabT
ﺭَﺑﻂ
att förbjuda
Harrama
ﺣَﺮَّﻡَ
att förbjuda
Harraja
ﺣَﺮَّﺝَ
att förbjuda
mana3a
ﻣَﻨَﻊَ
att förbjuda, hägna in
HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
förbjuden
maHZuur
ﻣَﺤﻈُﻮﺭ
förbjuden
Haraam
ﺣَﺮَﺍﻡ
förbjuden
mamnuu3
ﻣَﻤﻨُﻮﻉ
att förbli
tabaqqaa
ﺗَﺒَﻘَّﻰ
att förbli
labba
ﻟَﺐَّ
att förblinda, förslava
tayyama
ﺗَﻴَّﻢَ
förbluffad, förvånad
muta3ajjib
ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ
att förbruka
istahlaka
ﺍِﺳﺘَﻬﻠَﻚَ
förbrukad, konsumerad
mustahlak
ﻣُﺴﺘَﻬﻠَﻚ
förbud
HaZr
ﺣَﻈﺮ
förbud
taHriim
ﺗَﺤﺮِﻳﻢ
att förbättra
taHassana
ﺗَﺤَﺴَّﻦَ
att förbättra
jawwada
ﺟَﻮَّﺩَ
att förbättra, reparera
'aSlaHa
ﺃَﺻﻠَﺢَ
fördel
faa'ida
ﻓَﺎﺋِﺪَﺓ
fördel
naf3
ﻧَﻔﻊ
fördel, intresse
maSlaHa
ﻣَﺼﻠَﺤَﺔ
fördel, karaktärsdrag
miiza
ﻣِﻴﺰَﺓ
fördelning
iqtisaam
ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ
att fördjupa
3ammaqa
ﻋَﻤَّﻖَ
att fördjupa, göra mörkare
ghammaqa
ﻏَﻤَّﻖَ
fördriven, hemlös
shariid
ﺷَﺮِﻳﺪ
fördröjande, uppskjutande
taswiifiyy
ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ
fördröjning
ta'khiir
ﺗَﺄﺧِﻴﺮ
fördärv
radaa
ﺭَﺩَﻯ
fördärv, förlust
Dayaa3
ﺿَﻴَﺎﻉ
att fördöma
istankara
ﺍِﺳﺘَﻨﻜَﺮَ
före
qabl
ﻗَﺒﻞ
före gryning
saHar
ﺳَﺤَﺮ
att förebygga
3aDala
ﻋَﻀَﻞَ
förebyggande
3aDl
ﻋَﻀﻞ
att föredra
rajjaHa
ﺭَﺟَّﺢَ
att föredra
faDDala
ﻓَﻀَّﻞَ
att föregå
sabaqa
ﺳَﺒَﻖَ
att föregå
salafa
ﺳَﻠَﻒَ
att föregå
faraTa
ﻓَﺮَﻁَ
föregående
maaDin
ﻣَﺎﺽٍ
föregående
saalif
ﺳَﺎﻟِﻒ
föregående, tidigare
saabiq
ﺳَﺎﺑِﻖ
föregångare, ledare
sabbaaq
ﺳَﺒَّﺎﻕ
föreläsning
muHaaDara
ﻣُﺤَﺎﺿَﺮَﺓ
föreläsning, uppmaning
maw3iZa
ﻣَﻮﻋِﻈَﺔ
att förena
waSSala
ﻭَﺻَّﻞَ
förening
jam3iyya
ﺟَﻤﻌِﻴَّﺔ
förening, samlag
wiSaal
ﻭِﺻَﺎﻝ
att förenkla, sprida
bassaTa
ﺑَﺴَّﻂَ
förenklad
mubassaT
ﻣُﺒَﺴَّﻂ
förenkling
tabsiiT
ﺗَﺒﺴِﻴﻂ
föreslagen
muqtaraH
ﻣُﻘﺘَﺮَﺡ
att föreslå
iqtaraHa
ﺍِﻗﺘَﺮَﺡَ
att föreslå, låtsas
khayyala
ﺧَﻴَّﻞَ
att föreställa sig
taSawwara
ﺗَﺼَﻮَّﺭَ
att föreställa sig, visualisera
takhayyala
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
företag
sharika
ﺷَﺮِﻛَﺔ
att föreviga
'abbada
ﺃَﺑَّﺪَ
att föreviga
khallada
ﺧَﻠَّﺪَ
förfall, korruption
fasaad
ﻓَﺴَﺎﺩ
förfall, nedgång
inHidaar
ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ
att förfalska
zayyafa
ﺯَﻳَّﻒَ
att förfalska
ifta3ala
ﺍِﻓﺘَﻌَﻞَ
att förfalska, transformera
masakha
ﻣَﺴَﺦَ
förfalskad
muzawwar
ﻣُﺰَﻭَّﺭ
förfalskad
muzayyaf
ﻣُﺰَﻳَّﻒ
förfalskning
tazyiif
ﺗَﺰﻳِﻴﻒ
förfalskning, transformation
maskh
ﻣَﺴﺦ
författare
'adiib
ﺃَﺩِﻳﺐ
författare, kompositör, uppfinnare
waaDi3
ﻭَﺍﺿِﻊ
författare, skrivande
kaatib
ﻛَﺎﺗِﺐ
att förfina
kayyasa
ﻛَﻴَّﺲَ
förfluten
munSarim
ﻣُﻨﺼَﺮِﻡ
förfluten
faa'it
ﻓَﺎﺋِﺖ
att förflyta, upphöra
inSarama
ﺍِﻧﺼَﺮَﻡَ
att förflytta sig, röra sig
taHarraka
ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
att förflyttas
inkhala3a
ﺍِﻧﺨَﻠَﻊَ
förflyttning
intiqaal
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻝ
förfrågan, krav
mutaTallab
ﻣُﺘَﻄَﻠَّﺐ
att förföra, locka
raawada
ﺭَﺍﻭَﺩَ
att förföra, vilseleda
ghawwaa
ﻏَﻮَّﻯ
förgiftning
tasammum
ﺗَﺴَﻤُّﻢ
förgrenad
mufarra3
ﻣُﻔَﺮَّﻉ
förgrening
tasha33ub
ﺗَﺸَﻌُّﺐ
förgrening, underavdelning
shu3ba
ﺷُﻌﺒَﺔ
att förgås
wabaqa
ﻭَﺑَﻖَ
att förgås
tabba
ﺗَﺐَّ
att förgås, vara eländig
ta3asa
ﺗَﻌَﺲَ
att förhandla
tafaawaDa
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
att förhandla, memorera, studera
dhaakara
ﺫَﺍﻛَﺮَ
förhandling
mufaawaDa
ﻣُﻔَﺎﻭَﺿَﺔ
att förhindra
Haala
ﺣَﺎﻝَ
förhör
istifsaar
ﺍِﺳﺘِﻔﺴَﺎﺭ
förhör
istijwaab
ﺍِﺳﺘِﺠﻮَﺍﺏ
att förhöra
istajaaba
ﺍِﺳﺘَﺠَﺎﺏَ
att förhöra
istafsara
ﺍِﺳﺘَﻔﺴَﺮَ
att förinta, täcka
daththara
ﺩَﺛَّﺮَ
att förjaga, försvara
dhabba
ﺫَﺏَّ
förkastad
khalii3
ﺧَﻠِﻴﻊ
förkastlig
marfuuD
ﻣَﺮﻓُﻮﺽ
att förklara
sharaHa
ﺷَﺮَﺡَ
att förklara
SarraHa
ﺻَﺮَّﺡَ
att förklara
'afhama
ﺃَﻓﻬَﻢَ
att förklara, resonera
3allala
ﻋَﻠَّﻞَ
att förklara, tolka
fassara
ﻓَﺴَّﺮَ
att förklara, tydliggöra
waDDaHa
ﻭَﺿَّﺢَ
förklarande, illustrerande, tolkande
tafsiiriyy
ﺗَﻔﺴِﻴﺮِﻱّ
förklaring
sharH
ﺷَﺮﺡ
att förkorta
qaSSara
ﻗَﺼَّﺮَ
att förkorta
ikhtaSara
ﺍِﺧﺘَﺼَﺮَ
förkortning, kortkommando, summering
ikhtiSaar
ﺍِﺧﺘِﺼَﺎﺭ
förkroppsligad
mujassad
ﻣُﺠَﺴَّﺪ
att förkunna, påvisa
bayyana
ﺑَﻴَّﻦَ
förkylning
zukaam
ﺯُﻛَﺎﻡ
förlamad i halva kroppen
mafluuj
ﻣَﻔﻠُﻮﺝ
förlamning
shalal
ﺷَﻠَﻞ
att förleda, plåga
fatana
ﻓَﺘَﻦَ
att förlolämpa, störa
'akhalla
ﺃَﺧَﻞَّ
att förlora
faqada
ﻓَﻘَﺪَ
att förlora
khasara
ﺧَﺴَﺮَ
att förlora ett öga
i3warra
ﺍِﻋﻮَﺭَّ
att förlora, slösa
'aDaa3a
ﺃَﺿَﺎﻉَ
förlorare, hopplös
khaasir
ﺧَﺎﺳِﺮ
förlust, skada
khasaara
ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ
förlust, skada
khusr
ﺧُﺴﺮ
att förlåta
SafaHa
ﺻَﻔَﺢَ
att förlåta
ghafara
ﻏَﻔَﺮَ
att förlåta
3afaa
ﻋَﻔَﺎ
att förlåta, ursäkta
saamaHa
ﺳَﺎﻣَﺢَ
förlåtelse
ghafr
ﻏَﻔﺮ
förlåtelse, ursäkt
ma3dhira
ﻣَﻌﺬِﺭَﺓ
förlägenhet
rabak
ﺭَﺑَﻚ
att förlänga
Tawwala
ﻃَﻮَّﻝَ
att förlänga, sprida
basaTa
ﺑَﺴَﻂَ
förlängd
madiid
ﻣَﺪِﻳﺪ
förlängd
mumtadd
ﻣُﻤﺘَﺪّ
förlängd
mamduud
ﻣَﻤﺪُﻭﺩ
förlängning, glättighet
inbisaaT
ﺍِﻧﺒِﺴَﺎﻁ
förlängning, spridning
basT
ﺑَﺴﻂ
att förlöjliga, skratta åt
sakhira
ﺳَﺨِﺮَ
att förlöjliga, skämta
nakkata
ﻧَﻜَّﺖَ
att förmana, predika, uppmana
wa3aZa
ﻭَﻋَﻆَ
förmaning, predikan
wa3Z
ﻭَﻋﻆ
förmildrande
mukhaffif
ﻣُﺨَﻔِّﻒ
att förminska
Saghghara
ﺻَﻐَّﺮَ
att förmultna
sawwasa
ﺳَﻮَّﺱَ
att förmultna, ruttna
tasawwasa
ﺗَﺴَﻮَّﺱَ
förmåga
tamakkun
ﺗَﻤَﻜُّﻦ
att förmörkas
kasafa
ﻛَﺴَﻒَ
att förmörkas, sjunka
khasafa
ﺧَﺴَﻒَ
förmörkelse
kasf
ﻛَﺴﻒ
förmörkelse
khusuuf
ﺧُﺴُﻮﻑ
förnedrad
faDiiH
ﻓَﻀِﻴﺢ
förnedring
dhull
ﺫُﻝّ
förnedring
faDH
ﻓَﻀﺢ
att förneka
'ankara
ﺃَﻧﻜَﺮَ
att förneka, vara okunnig
nakira
ﻧَﻜِﺮَ
förnekande
'inkaar
ﺇِﻧﻜَﺎﺭ
förnekande, negativ
'inkaariyy
ﺇِﻧﻜَﺎﺭِﻱّ
förnuft, förstånd
ma3quul
ﻣَﻌﻘُﻮﻝ
förnuft, hjärna, sinne
3aql
ﻋَﻘﻞ
förnuftig, intelligent, rationell
3aaqil
ﻋَﺎﻗِﻞ
förnuftig, rationell
rashiid
ﺭَﺷِﻴﺪ
att förnya, repetera
jaddada
ﺟَﺪَّﺩَ
förnyad
mujaddad
ﻣُﺠَﺪَّﺩ
förnyare
mujaddid
ﻣُﺠَﺪِّﺩ
att förolämpa
3ayyara
ﻋَﻴَّﺮَ
att förolämpa, smäda
shatama
ﺷَﺘَﻢَ
förolämpning
shatiima
ﺷَﺘِﻴﻤَﺔ
att förorena
lawwatha
ﻟَﻮَّﺙَ
att förorena, vanhedra
dannasa
ﺩَﻧَّﺲَ
förorenad
mulawwath
ﻣُﻠَﻮَّﺙ
förorenare
mulawwith
ﻣُﻠَﻮِّﺙ
förorening
talawwuth
ﺗَﻠَﻮُّﺙ
förorening
tadniis
ﺗَﺪﻧِﻴﺲ
förort
rabaD
ﺭَﺑَﺾ
att förpacka, täcka
ghallafa
ﻏَﻠَّﻒَ
förpackning
mughallaf
ﻣُﻐَﻠَّﻒ
förråd, lager
mustawda3
ﻣُﺴﺘَﻮﺩَﻉ
förräderi
iftiyaat
ﺍِﻓﺘِﻴَﺎﺕ
att förse
zawwada
ﺯَﻭَّﺩَ
att förse med fransar
haddaba
ﻫَﺪَّﺏَ
att förse, hämta
'aHDara
ﺃَﺣﻀَﺮَ
att försegla
khatama
ﺧَﺘَﻢَ
försegling, stämpling
khatm
ﺧَﺘﻢ
försiktig
Hadhir
ﺣَﺬِﺭ
försiktighet
muHaadhara
ﻣُﺤَﺎﺫَﺭَﺓ
försiktigt, gradvis, långsamt
ruwaydan
ﺭُﻭَﻳﺪﺍً
försköning, smink
tajmiil
ﺗَﺠﻤِﻴﻞ
förslag
iqtiraaH
ﺍِﻗﺘِﺮَﺍﺡ
förslag
muqtaraH
ﻣُﻘﺘَﺮَﺡ
först och främst
'awwalan
ﺃَﻭَّﻟﺎً
första
'awwal
ﺃَﻭَّﻝ
förstelnad, förvirrad
madhhuul
ﻣَﺬﻫُﻮﻝ
att förstena
Sakhkhara
ﺻَﺨَّﺮَ
förstoppning
'imsaak
ﺇِﻣﺴَﺎﻙ
att förstora
kabbara
ﻛَﺒَّﺮَ
förstorad
mukabbar
ﻣُﻜَﺒَّﺮ
förstorande
mukabbir
ﻣُﻜَﺒِّﺮ
att förstoras
taDakhkhama
ﺗَﻀَﺨَّﻢَ
förstoringsglas, kikare
minZaar
ﻣِﻨﻈَﺎﺭ
förstorning, förstärkning
taDkhiim
ﺗَﻀﺨِﻴﻢ
att förstå
fahima
ﻓَﻬِﻢَ
att förstå
faqiha
ﻓَﻘِﻪَ
att förstå varandra, komma överens
tafaahama
ﺗَﻔَﺎﻫَﻢَ
förstådd
muTalla3
ﻣُﻄَﻠَّﻊ
förståelig, koncept
mafhuum
ﻣَﻔﻬُﻮﻡ
förståelse, insikt
fahm
ﻓَﻬﻢ
förståelse, kunskap
fiqh
ﻓِﻘﻪ
att förstärka
thabbata
ﺛَﺒَّﺖَ
förstärkning
taqwiya
ﺗَﻘﻮِﻳَﺔ
förstärkt
muHkam
ﻣُﺤﻜَﻢ
att förstöra
dammara
ﺩَﻣَّﺮَ
att förstöra
'atlafa
ﺃَﺗﻠَﻒَ
att förstöra
hawwara
ﻫَﻮَّﺭَ
att förstöra
hallaka
ﻫَﻠَّﻚَ
att förstöra
kharraba
ﺧَﺮَّﺏَ
att förstöra
qawwaDa
ﻗَﻮَّﺽَ
att förstöra, korrumpera
fassada
ﻓَﺴَّﺪَ
att förstöra, riva ner
hadama
ﻫَﺪَﻡَ
att förstöra, skada
khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
att förstöra, upphäva
naqaDa
ﻧَﻘَﺾَ
förstörande
mudammir
ﻣُﺪَﻣِّﺮ
förstörare
khaarib
ﺧَﺎﺭِﺏ
att förstöras
taqawwaDa
ﺗَﻘَﻮَّﺽَ
att förstöras, skadas
talifa
ﺗَﻠِﻒَ
att förstöras, sönderdelas
khariba
ﺧَﺮِﺏَ
förstörd
matluuf
ﻣَﺘﻠُﻮﻑ
förstörd, upphävd
manquuD
ﻣَﻨﻘُﻮﺽ
förstörelse
damaar
ﺩَﻣَﺎﺭ
förstörelse
hadd
ﻫَﺪّ
förstörelse
naqD
ﻧَﻘﺾ
förstörelse, krossande
taHTiim
ﺗَﺤﻄِﻴﻢ
förstörelse, rivning
hadm
ﻫَﺪﻡ
förstörning, rivning
tadmiir
ﺗَﺪﻣِﻴﺮ
försumlig
muhmil
ﻣُﻬﻤِﻞ
försumlighet
'ihmaal
ﺇِﻫﻤَﺎﻝ
att försumma
'ahmala
ﺃَﻫﻤَﻞَ
att försumma
ghafala
ﻏَﻔَﻞَ
försummad
hamal
ﻫَﻤَﻞ
försummad
muhmal
ﻣُﻬﻤَﻞ
försurning
taHmiiD
ﺗَﺤﻤِﻴﺾ
att försvaga
'aDnaa
ﺃَﺿﻨَﻰ
att försvaga
'awhana
ﺃَﻭﻫَﻦَ
att försvaga
hazzala
ﻫَﺰَّﻝَ
att försvaga, massakrera
'athkhana
ﺃَﺛﺨَﻦَ
försvagning
'iD3aaf
ﺇِﺿﻌَﺎﻑ
försvar
difaa3
ﺩِﻓَﺎﻉ
att försvara, sprida ut
dhaada
ﺫَﺍﺩَ
försvarare
mudaafi3
ﻣُﺪَﺍﻓِﻊ
att försvinna
ikhtafaa
ﺍِﺧﺘَﻔَﻰ
att försvinna, gömma sig
ikhtaba'a
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
att försvinna, tyna bort
'afala
ﺃَﻓَﻞَ
försvinnande
inHisaar
ﺍِﻧﺤِﺴَﺎﺭ
försäljning
bay3
ﺑَﻴﻊ
att försämras, sjunka
taraddaa
ﺗَﺮَﺩَّﻯ
att försätta i konkurs, orsaka konkurs
fallasa
ﻓَﻠَّﺲَ
försök
muHaawala
ﻣُﺤَﺎﻭَﻟَﺔ
att försöka
Haawala
ﺣَﺎﻭَﻝَ
att försöka
sa3aa
ﺳَﻌَﻰ
förtal
qadH
ﻗَﺪﺡ
förtal
qadhf
ﻗَﺬﻑ
förtal
shatm
ﺷَﺘﻢ
att förtala
qadaHa
ﻗَﺪَﺡَ
att förtala
ightaaba
ﺍِﻏﺘَﺎﺏَ
att förtala
laddada
ﻟَﺪَّﺩَ
att förtala, göra känd
shahhara
ﺷَﻬَّﺮَ
förtjusning, glädje
bahja
ﺑَﻬﺠَﺔ
förtjust
kalif
ﻛَﻠِﻒ
förtjust, glad
haani'
ﻫَﺎﻧِﺊ
förtjust, glad, nöjd
mubtahij
ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ
att förtjäna
istaHaqqa
ﺍِﺳﺘَﺤَﻖَّ
förtjänst, vinst
kasb
ﻛَﺴﺐ
förtjänst, vinst
ribH
ﺭِﺑﺢ
förtroende
tawakkul
ﺗَﻮَﻛُّﻞ
förtroende
ittikaal
ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ
förtroende, tillit
thiqa
ﺛِﻘَﺔ
förtroendefullt samtal
najwaa
ﻧَﺠﻮَﻯ
förtrogen, vän
nadiim
ﻧَﺪِﻳﻢ
att förtrolla
shaghafa
ﺷَﻐَﻒَ
att förtrolla, förvirra
hayyama
ﻫَﻴَّﻢَ
förtryck
ghashm
ﻏَﺸﻢ
förtryckare, tyrann
ghashuum
ﻏَﺸُﻮﻡ
att förtvivla
qaniTa
ﻗَﻨِﻂَ
förtvivlad
qaniT
ﻗَﻨِﻂ
förtvivlan, hopplöshet
qanaT
ﻗَﻨَﻂ
förtvivlan, hopplöshet
qunuuT
ﻗُﻨُﻮﻁ
förundran, förvåning
dahsha
ﺩَﻫﺸَﺔ
att förundras
istaghraba
ﺍِﺳﺘَﻐﺮَﺏَ
förutom
ghayr
ﻏَﻴﺮ
förutom
'illaa
ﺇِﻟَّﺎ
förutom
siwaa
ﺳِﻮَﻯ
att förutse
taraqqaba
ﺗَﺮَﻗَّﺐَ
förvaring
takhziin
ﺗَﺨﺰِﻳﻦ
att förverkliga
Haqqaqa
ﺣَﻘَّﻖَ
att förvirra
Hayyara
ﺣَﻴَّﺮَ
att förvirra
tayyaha
ﺗَﻴَّﻪَ
att förvirra, göra galen
wallaha
ﻭَﻟَّﻪَ
att förvirra, störa
shawwasha
ﺷَﻮَّﺵَ
förvirrad
Haa'ir
ﺣَﺎﺋِﺮ
förvirrad, förvrängd
mushawwash
ﻣُﺸَﻮَّﺵ
förvirrad, generad
rabik
ﺭَﺑِﻚ
förvirrad, kringdrivande
haa'im
ﻫَﺎﺋِﻢ
förvirrande
muHayyir
ﻣُﺤَﻴِّﺮ
förvirrande, förvrängande
mushawwish
ﻣُﺸَﻮِّﺵ
förvirring, förvrängning, störning
tashwiish
ﺗَﺸﻮِﻳﺶ
förvirring, oreda
maraj
ﻣَﺮَﺝ
förvirring, passionerad kärlek
walah
ﻭَﻟَﻪ
förvirring, tvetydighet
iltibaas
ﺍِﻟﺘِﺒَﺎﺱ
att förvissa sig
istayqana
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻦَ
att förvåna, överraska
3ajjaba
ﻋَﺠَّﺐَ
förvånad, västerniserad
mustaghrib
ﻣُﺴﺘَﻐﺮِﺏ
förvåning
isti3jaab
ﺍِﺳﺘِﻌﺠَﺎﺏ
att förvänta
tawaqqa3a
ﺗَﻮَﻗَّﻊَ
förväntad
muntaZar
ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ
förväntad
muftaraD
ﻣُﻔﺘَﺮَﺽ
förväntad
mutawaqqa3
ﻣُﺘَﻮَﻗَّﻊ
förväntad, trolig
muHtamal
ﻣُﺤﺘَﻤَﻞ
förväntan
taraqqub
ﺗَﺮَﻗُّﺐ
förväntan
tawaqqu3
ﺗَﻮَﻗُّﻊ
förväntan, hopp
rajaa'
ﺭَﺟَﺎﺀ
att förvärva, äga
imtalaka
ﺍِﻣﺘَﻠَﻚَ
föråldrad, urgammal
ghaabir
ﻏَﺎﺑِﺮ
förälder
waalid
ﻭَﺍﻟِﺪ
föräldralös
yatiim
ﻳَﺘِﻴﻢ
förälskad
hiyaam
ﻫِﻴَﺎﻡ
förälskad, ivrig, passionerad
shaghif
ﺷَﻐِﻒ
förälskelse, iver, passion
shaghaf
ﺷَﻐَﻒ
förälskelse, kärlek
gharaam
ﻏَﺮَﺍﻡ
föränderlig, vacklande
mutaqallib
ﻣُﺘَﻘَﻠِّﺐ
att förändra sig, variera sig
taghayyara
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
förändrad, genomsnittlig
mu3addal
ﻣُﻌَﺪَّﻝ
förändring
taHawwul
ﺗَﺤَﻮُّﻝ
förändring
taghyiir
ﺗَﻐﻴِﻴﺮ
att fösa
tadaafa3a
ﺗَﺪَﺍﻓَﻊَ
Föregående: e
Nästa: g
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z