Ord som börjar på v

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven v. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

att absorbera, hålla ut, vara fördjupad
istaghraqa
ﺍِﺳﺘَﻐﺮَﻕَ
alla, varje
kull
ﻛُﻞّ
allmosa, välgörenhet
zakaa
ﺯَﻛَﺎﺓ
anekdot, vits
mulHa
ﻣُﻠﺤَﺔ
annorlunda, varierande
mukhtalif
ﻣُﺨﺘَﻠِﻒ
anskaffande, vinnande
iktisaab
ﺍِﻛﺘِﺴَﺎﺏ
anständig, värdig
jaliil
ﺟَﻠِﻴﻞ
arrogans, fåfänga, villfarelse
ghuruur
ﻏُﺮُﻭﺭ
atmosfär, väder
jaww
ﺟَﻮّ
avslag, vägran
rafD
ﺭَﻓﺾ
att avstå, vägra
rafaDa
ﺭَﻓَﺾَ
att avstå, vägra
imtana3a
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
avståndstagande, vägran
imtinaa3
ﺍِﻣﺘِﻨَﺎﻉ
att avvika, vara förvrängd
taHarrafa
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
att avvika, variera
ikhtalafa
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
att avvisa, vara okunnig
tanaakara
ﺗَﻨَﺎﻛَﺮَ
avvisande, vägrande
raafiD
ﺭَﺍﻓِﺾ
att bada, tvätta, värma upp
Hammama
ﺣَﻤَّﻢَ
banal, vulgär
mubtadhal
ﻣُﺒﺘَﺬَﻝ
att beakta, vända sig mot
iltafata
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
att begränsa, uppehålla, vara känslig
3aqala
ﻋَﻘَﻞَ
bekvämlighet, välstånd
raghad
ﺭَﻏَﺪ
benägenhet, lutning, väljvilja
Saghw
ﺻَﻐﻮ
beskyddare, sponsor, väktare
raa3in
ﺭَﺍﻉٍ
att bevattna, vattna
saqaa
ﺳَﻘَﻰ
att bleka, vissna
dhawiya
ﺫَﻭِﻱَ
att bli ful, vara ful
bashi3a
ﺑَﺸِﻊَ
att bli grov, vara grov
khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
att bli grumlig, vara grumlig
3akira
ﻋَﻜِﺮَ
att bli komplett, vara komplett
iktamala
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
att bli liten, vara liten
Saghura
ﺻَﻐُﺮَ
att bli svår, vara svår
Sa3uba
ﺻَﻌُﺐَ
att bli tung, vara tung
thaqula
ﺛَﻘُﻞَ
att bli uppenbar, vara uppenbar
naSa3a
ﻧَﺼَﻊَ
bok, volym
muSHaf
ﻣُﺼﺤَﻒ
bris, varelse
nasama
ﻧَﺴَﻤَﺔ
brokad, rör, vass
qaSab
ﻗَﺼَﺐ
brutal, vild
waHshiyy
ﻭَﺣﺸِﻲّ
att bråka, vara oense
tashaakasa
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
att bära sandaler, vara skodd
inta3ala
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
att böjas, vridas
i3wajja
ﺍِﻋﻮَﺝَّ
böjd, puckelyggig, vänlig
Hadib
ﺣَﺪِﺏ
böjning, växling
taSriif
ﺗَﺼﺮِﻳﻒ
att bönfalla, vädja
naashada
ﻧَﺎﺷَﺪَ
certifikat, vittnesmål
shahaada
ﺷَﻬَﺎﺩَﺓ
att designa, planera, vara bestämd
Sammama
ﺻَﻤَّﻢَ
att diversifiera, variera
fannana
ﻓَﻨَّﻦَ
dyr, värdefull
ghaalin
ﻏَﺎﻝٍ
essens, väsen
dhaat
ﺫَﺍﺕ
fabrik, verkstad
mashghal
ﻣَﺸﻐَﻞ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
faktiskt, verkligen
fi3lan
ﻓِﻌﻠﺎً
feber, värme
Haraara
ﺣَﺮَﺍﺭَﺓ
att finna vila, vara nöjd
irtaaHa
ﺍِﺭﺗَﺎﺡَ
att fluktuera, variera
taraawaHa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
att fläta, väva
Dafara
ﺿَﻔَﺮَ
formation, vokalisering
tashkiil
ﺗَﺸﻜِﻴﻞ
att fortsätta, vara nödvändig
lazima
ﻟَﺰِﻡَ
att fresta, vilseleda
gharrara
ﻏَﺮَّﺭَ
att fylla till mer än bredden, välta
'afaaDa
ﺃَﻓَﺎﺽَ
att få, vinna
rabiHa
ﺭَﺑِﺢَ
att föreställa sig, visualisera
takhayyala
ﺗَﺨَﻴَّﻞَ
att förföra, vilseleda
ghawwaa
ﻏَﻮَّﻯ
att förgås, vara eländig
ta3asa
ﺗَﻌَﺲَ
att förneka, vara okunnig
nakira
ﻧَﻜِﺮَ
att förorena, vanhedra
dannasa
ﺩَﻧَّﺲَ
förtjänst, vinst
kasb
ﻛَﺴﺐ
förtjänst, vinst
ribH
ﺭِﺑﺢ
förtrogen, vän
nadiim
ﻧَﺪِﻳﻢ
förvånad, västerniserad
mustaghrib
ﻣُﺴﺘَﻐﺮِﺏ
föränderlig, vacklande
mutaqallib
ﻣُﺘَﻘَﻠِّﺐ
att förändra sig, variera sig
taghayyara
ﺗَﻐَﻴَّﺮَ
garage, verkstad
mir'ab
ﻣِﺮﺃَﺏ
att gilla, vilja ha
wadda
ﻭَﺩَّ
godhet, välstånd
khayr
ﺧَﻴﺮ
att gratulera, välsigna
baaraka
ﺑَﺎﺭَﻙَ
gående, vandrare
mashshaa'
ﻣَﺸَّﺎﺀ
att gömma sig, vara dold
kamana
ﻛَﻤَﻦَ
att ha medlidande, vara barmhärtig
raHima
ﺭَﺣِﻢَ
handflata, vila
raaHa
ﺭَﺍﺣَﺔ
handling, verb
fi3l
ﻓِﻌﻞ
hav, versmått
baHr
ﺑَﺤﺮ
att hetsa, väcka
istanhaDa
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
hetta, värme
dif'
ﺩِﻑﺀ
hetta, värme
dafaa'a
ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
hetta, värme
Harr
ﺣَﺮّ
hjärtlig, vänlig
waduud
ﻭَﺩُﻭﺩ
hoprullad, kål, vriden
malfuuf
ﻣَﻠﻔُﻮﻑ
att hålla sig undan, vara långt bort
ba3uda
ﺑَﻌُﺪَ
hälsa, välmående
hanaa'
ﻫَﻨَﺎﺀ
hälsning, välkomnande
tarHiib
ﺗَﺮﺣِﻴﺐ
att hämnas, vara fientlig
naqima
ﻧَﻘِﻢَ
hörn, vinkel, vrå
zaawiya
ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ
att ignorera, vara försumlig
taqaa3asa
ﺗَﻘَﺎﻋَﺲَ
inränkt, våt
mubtall
ﻣُﺒﺘَﻞّ
insats, vad
rihaan
ﺭِﻫَﺎﻥ
att inseminera, vaccinera
laqqaHa
ﻟَﻘَّﺢَ
instruktion, vägledning
tawjiih
ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
instrument, verktyg
wasiila
ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ
inte, vad
maa
ﻣَﺎ
att isolera, vara ensam
infarada
ﺍِﻧﻔَﺮَﺩَ
kabinpersonal, värd
muDiif
ﻣُﻀِﻴﻒ
klimat, ritual, väder
Taqs
ﻃَﻘﺲ
att koka över, välla ut
faara
ﻓَﺎﺭَ
att komma närmare, vara nära
qaruba
ﻗَﺮُﺏَ
kompanjon, vän, ägare
SaaHib
ﺻَﺎﺣِﺐ
krav, villkor
sharT
ﺷَﺮﻁ
att krusa, våga
mawwaja
ﻣَﻮَّﺝَ
kunskap, vetenskap
3ilm
ﻋِﻠﻢ
känd, välkänd
ma3ruuf
ﻣَﻌﺮُﻭﻑ
kär, värdefull
3aziiz
ﻋَﺰِﻳﺰ
larm, varning
tanbiih
ﺗَﻨﺒِﻴﻪ
last, vikt
thiql
ﺛِﻘﻞ
att ligga, vara placerad
waqa3a
ﻭَﻗَﻊَ
ljud, röst, votum
Sawt
ﺻَﻮﺕ
att locka, vecka
ja33ada
ﺟَﻌَّﺪَ
att lockas, veckas
ja3uda
ﺟَﻌُﺪَ
att luta sig bakåt, vila
tawassada
ﺗَﻮَﺳَّﺪَ
att luta, vila
'asnada
ﺃَﺳﻨَﺪَ
lyckosam, välsignad
mubaarak
ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ
lyckönskning, välsignelse
tabriik
ﺗَﺒﺮِﻳﻚ
med, vid
bi
ﺏِ
morfologi, växling
Sarf
ﺻَﺮﻑ
muslin, vitt tyg
shaash
ﺷَﺎَﺵ
muttrande, viskande
hams
ﻫَﻤﺲ
många, varierande
muta3addid
ﻣُﺘَﻌَﺪِّﺩ
märke, visum
ta'shiir
ﺗَﺄﺷِﻴﺮ
nöje, tillhörighet, vara
mataa3
ﻣَﺘَﺎﻉ
oberäknelig, vandrande
shaarid
ﺷَﺎﺭِﺩ
oväsen, vrål
Dajiij
ﺿَﺠِﻴﺞ
att piska, vispa
khafaqa
ﺧَﻔَﻖَ
planta, växt
nabaata
ﻧَﺒَﺎﺗَﺔ
att presentera, visa
3araDa
ﻋَﺮَﺽَ
att provocera, väcka
hayyaja
ﻫَﻴَّﺞَ
på, vid, över
3alaa
ﻋَﻠَﻰ
restriktion, villkor
qayd
ﻗَﻴﺪ
retorik, vältalighet
faSaaHa
ﻓَﺼَﺎﺣَﺔ
roll, våning
dawr
ﺩَﻭﺭ
rot, ven
3irq
ﻋِﺮﻕ
att rulla, vrida
laffa
ﻟَﻒَّ
att röra upp, väcka
'athaara
ﺃَﺛَﺎﺭَ
rörelse, transport, vandring
tanaqqul
ﺗَﻨَﻘُّﻞ
rörelse, vokal
Haraka
ﺣَﺮَﻛَﺔ
rörlig, vokaliserad bokstav
mutaHarrik
ﻣُﺘَﺤَﺮِّﻙ
att rösta, välja
intakhaba
ﺍِﻧﺘَﺨَﺐَ
saga, vidskepelse
khuraafa
ﺧُﺮَﺍﻓَﺔ
senior, väldigt gammal
mu3ammar
ﻣُﻌَﻤَّﺮ
skandal, vanära
faDiiHa
ﻓَﻀِﻴﺤَﺔ
skapelse, varelse
bariyya
ﺑَﺮِﻳَّﺔ
att skryta, vara stolt
iftakhara
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
att skryta, vara stolt
fakhara
ﻓَﺨَﺮَ
skydd, vård
ri3aaya
ﺭِﻋَﺎﻳَﺔ
att skämmas, vara blyg
khajila
ﺧَﺠِﻞَ
att skörda, välja
iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
att skörda, välja
qaTafa
ﻗَﻄَﻒَ
att slumra, vara sömnig
na3asa
ﻧَﻌَﺲَ
att smärta, värka
'awja3a
ﺃَﻭﺟَﻊَ
solnedgång, väster
maghrib
ﻣَﻐﺮِﺏ
spetsig, vass
Haadd
ﺣَﺎﺩّ
att spinna, sticka, väva
nasaja
ﻧَﺴَﺞَ
att spraya, vattna
naDaHa
ﻧَﻀَﺢَ
att sprida ut, vara glad, vika ut
inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
att sprida, vara omfattande
istafaaDa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺽَ
att stanna, vara kvar
baqiya
ﺑَﻘِﻲَ
att stiga upp, vakna
intafaDa
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
att stiga, vara upphöjd
samaa
ﺳَﻤَﺎ
stilig, vacker
wasiim
ﻭَﺳِﻴﻢ
stimulantia, väckarklocka
munabbih
ﻣُﻨَﺒِّﻪ
strövande, vadrande
tajawwul
ﺗَﺠَﻮُّﻝ
strövande, vandrande
raHHaal
ﺭَﺣَّﺎﻝ
störtflod, våg
3ubaab
ﻋُﺒَﺎﺏ
säkerhet, visshet
yaqiin
ﻳَﻘِﻴﻦ
talande, vältalig
naaTiq
ﻧَﺎﻃِﻖ
tillgivenhet, vänskap
wudd
ﻭُﺩّ
att tilltala, vara ren
raaqa
ﺭَﺍﻕَ
att titta, vänta
rabaSa
ﺭَﺑَﺺَ
att trimma, vässa
Tarra
ﻃَﺮَّ
trimning, vässning
Tarr
ﻃَﺮّ
att uppehålla sig, vara kvar
makatha
ﻣَﻜَﺚَ
att uppmärksamma, vara medveten
wa3aa
ﻭَﻋَﻰ
urblekt, vissen
dhaawin
ﺫَﺍﻭٍ
ursäkta, varsågod
3afwan
ﻋَﻔﻮﺍً
att utebli, vara sen
takhallafa
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
att utmärka sig, vara lång
basaqa
ﺑَﺴَﻖَ
utsträckning, varaktighet
imtidaad
ﺍِﻣﺘِﺪَﺍﺩ
att utträda, vara tom
khalaa
ﺧَﻠَﺎ
vaccin
laqaaH
ﻟَﻘَﺎﺡ
vacker
jamiil
ﺟَﻤِﻴﻞ
vad
maadhaa
ﻣَﺎﺫَﺍ
att vada
khawwaDa
ﺧَﻮَّﺽَ
vag
mubham
ﻣُﺒﻬَﻢ
vagabond
mutasakki3
ﻣُﺘَﺴَﻜِّﻊ
vagabond
'affaaq
ﺃَﻓَّﺎﻕ
vagina
mahbal
ﻣَﻬﺒَﻞ
vagina, öppning
farj
ﻓَﺮﺝ
vaginal
mahbaliyy
ﻣَﻬﺒَﻠِﻲّ
vagn
3araba
ﻋَﺮَﺑَﺔ
vaken
mustayqiZ
ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ
vaken
mustafiiq
ﻣُﺴﺘَﻔِﻴﻖ
vakenhet
yaqaZa
ﻳَﻘَﻈَﺔ
att vakna
istayqaZa
ﺍِﺳﺘَﻴﻘَﻆَ
att vakna
SaHaa
ﺻَﺤَﺎ
att vakna upp
istafaaqa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﻕَ
vakt
Haaris
ﺣَﺎﺭِﺱ
vakt
naaTir
ﻧَﺎﻃِﺮ
att vakta
Harasa
ﺣَﺮَﺱَ
att vakta
naTara
ﻧَﻄَﺮَ
val
Huut
ﺣُﻮﺕ
val
ikhtiyaar
ﺍِﺧﺘِﻴَﺎﺭ
val
intikhaab
ﺍِﻧﺘِﺨَﺎﺏ
vallmo
khashkhaash
ﺧَﺸﺨَﺎﺵ
valnöt
jawz
ﺟَﻮﺯ
valross
faZZ
ﻓَﻆّ
valuta
3umla
ﻋُﻤﻠَﺔ
van, vanlig
mu3taad
ﻣُﻌﺘَﺎﺩ
vana
3aada
ﻋَﺎﺩَﺓ
att vandra
tasakka3a
ﺗَﺴَﻜَّﻊَ
vandrande
saariH
ﺳَﺎﺭِﺡ
vandrare
saa'ir
ﺳَﺎﺋِﺮ
vanligtvis
3aadatan
ﻋَﺎﺩَﺓً
vanära
iftiDaaH
ﺍِﻓﺘِﻀَﺎﺡ
vapen
silaaH
ﺳِﻠَﺎﺡ
var, vart
'ayna
ﺃَﻳﻦَ
att vara
kaana
ﻛَﺎﻥَ
att vara aggressiv
shakusa
ﺷَﻜُﺲَ
att vara angelägen, vara ihärdig
'am3ana
ﺃَﻣﻌَﻦَ
att vara annorlunda
taghaayara
ﺗَﻐَﺎﻳَﺮَ
att vara användbar
naja3a
ﻧَﺠَﻊَ
att vara användbar
najja3a
ﻧَﺠَّﻊَ
att vara arg
Haniqa
ﺣَﻨِﻖَ
att vara arg
za3ala
ﺯَﻋَﻞَ
att vara arrogant
tajabbara
ﺗَﺠَﺒَّﺮَ
att vara artig, vara smart
kaasa
ﻛَﺎﺱَ
att vara asketisk
tazahhada
ﺗَﺰَﻫَّﺪَ
att vara bedrövad
shajaa
ﺷَﺠَﺎ
att vara bekymmersfri
raghida
ﺭَﻏِﺪَ
att vara besatt
hawisa
ﻫَﻮِﺱَ
att vara bestämd
'azma3a
ﺃَﺯﻣَﻊَ
att vara bestämd, vara fast
taHaddada
ﺗَﺤَﺪَّﺩَ
att vara besvärlig
Harija
ﺣَﺮِﺝَ
att vara blond
shaqira
ﺷَﻘِﺮَ
att vara blå
zariqa
ﺯَﺭِﻕَ
att vara bra
SalaHa
ﺻَﻠَﺢَ
att vara bra
Taaba
ﻃَﺎﺏَ
att vara bristfällig, vara sjuk
i3talla
ﺍِﻋﺘَﻞَّ
att vara brännande
ramiDa
ﺭَﻣِﺾَ
att vara deprimerad
ikta'aba
ﺍِﻛﺘَﺄَﺏَ
att vara elak
sharisa
ﺷَﺮِﺱَ
att vara elegant
rashuqa
ﺭَﺷُﻖَ
att vara enastående
najuba
ﻧَﺠُﺐَ
att vara enkel
sahula
ﺳَﻬُﻞَ
att vara enkel
haana
ﻫَﺎﻥَ
att vara enkel
basuTa
ﺑَﺴُﻂَ
att vara enkel, vara rättfram
tabassaTa
ﺗَﺒَﺴَّﻂَ
att vara entusiastisk
Hamisa
ﺣَﻤِﺲَ
att vara fanatisk
taraffaDa
ﺗَﺮَﻓَّﺾَ
att vara fast
Salada
ﺻَﻠَﺪَ
att vara fast
waHila
ﻭَﺣِﻞَ
att vara fruktbar
khaSiba
ﺧَﺼِﺐَ
att vara frånvarande
ghaaba
ﻏَﺎﺏَ
att vara förberedd
tahayya'a
ﺗَﻬَﻴَّﺄَ
att vara förberedd
tadabbara
ﺗَﺪَﺑَّﺮَ
att vara förorenad
danisa
ﺩَﻧِﺲَ
att vara försiktig, vara mjuk
rakhama
ﺭَﺧَﻢَ
att vara förslavad, vara förtrollad
taama
ﺗَﺎﻡَ
att vara förtjust
tahallala
ﺗَﻬَﻠَّﻞَ
att vara förvirrad
iHtaara
ﺍِﺣﺘَﺎﺭَ
att vara förvirrad
tashawwasha
ﺗَﺸَﻮَّﺵَ
att vara förvånad, vara överraskad
dahisha
ﺩَﻫِﺶَ
att vara förälskad
haama
ﻫَﺎﻡَ
att vara generös, vara god
jaada
ﺟَﺎﺩَ
att vara generös, vara ädel
karuma
ﻛَﺮُﻡَ
att vara glad
fariHa
ﻓَﺮِﺡَ
att vara god
qadaa
ﻗَﺪَﺍ
att vara granne till
jaawara
ﺟَﺎﻭَﺭَ
att vara grov
wa3ara
ﻭَﻋَﺮَ
att vara grön
khaDira
ﺧَﻀِﺮَ
att vara hårig
wabira
ﻭَﺑِﺮَ
att vara högfärdig
Sa33ara
ﺻَﻌَّﺮَ
att vara högfärdig
badhakha
ﺑَﺬَﺥَ
att vara ignorant
jahila
ﺟَﻬِﻞَ
att vara intrasslad
rabika
ﺭَﺑِﻚَ
att vara irriterad, vara missnöjd
taDajjara
ﺗَﻀَﺠَّﺮَ
att vara isolerad
tafarrada
ﺗَﻔَﺮَّﺩَ
att vara ivrig, åtrå
HaraSa
ﺣَﺮَﺹَ
att vara kapabel
tamakkana
ﺗَﻤَﻜَّﻦَ
att vara kolsvart
Halika
ﺣَﻠِﻚَ
att vara koncis, vara kortfattad
wajaza
ﻭَﺟَﺰَ
att vara korrekt
istaqaama
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ
att vara kraftfull, vara sällsynt
3azza
ﻋَﺰَّ
att vara känslig
raqqa
ﺭَﻕَّ
att vara laddad
haraja
ﻫَﺮَﺝَ
att vara lam
kasiHa
ﻛَﺴِﺢَ
att vara ledig
shaghara
ﺷَﻐَﺮَ
att vara låg
safala
ﺳَﻔَﻞَ
att vara långsam
mahala
ﻣَﻬَﻞَ
att vara medelålders
kahula
ﻛَﻬُﻞَ
att vara modig, vara stark
ba'asa
ﺑَﺄَﺱَ
att vara mulen
ghayyama
ﻏَﻴَّﻢَ
att vara mulen
taghayyama
ﺗَﻐَﻴَّﻢَ
att vara mätt
shabi3a
ﺷَﺒِﻊَ
att vara möjlig
'amkana
ﺃَﻣﻜَﻦَ
att vara naken
3ariya
ﻋَﺮِﻱَ
att vara ny, vara seriös
jadda
ﺟَﺪَّ
att vara nödvändig
inbaghaa
ﺍِﻧﺒَﻐَﻰ
att vara nöjd
iktafaa
ﺍِﻛﺘَﻔَﻰ
att vara obetydlig
tafiha
ﺗَﻔِﻪَ
att vara odödlig
khalada
ﺧَﻠَﺪَ
att vara oförståelig
in3ajama
ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
att vara ogiltig
baTala
ﺑَﻄَﻞَ
att vara ordentligt rotad
rasakha
ﺭَﺳَﺦَ
att vara orolig
jazi3a
ﺟَﺰِﻉَ
att vara otålig
hali3a
ﻫَﻠِﻊَ
att vara parallell
Haadhaa
ﺣَﺎﺫَﻯ
att vara passande
laaqa
ﻟَﺎﻕَ
att vara pratig
haDaba
ﻫَﻀَﺐَ
att vara puckelryggig, vara trevlig
Hadiba
ﺣَﺪِﺏَ
att vara ren
Tahara
ﻃَﻬَﺮَ
att vara ren, vara rättfärdig
zakaa
ﺯَﻛَﺎ
att vara riklig
ghazura
ﻏَﺰُﺭَ
att vara riktad mot
'aTalla
ﺃَﻃَﻞَّ
att vara rädd
wahila
ﻭَﻫِﻞَ
att vara rädd
ra3aba
ﺭَﻋَﺐَ
att vara rädd
faza3a
ﻓَﺰَﻉَ
att vara rädd
dha3ira
ﺫَﻋِﺮَ
att vara sen
ta'akhkhara
ﺗَﺄَﺧَّﺮَ
att vara senil, yra
kharifa
ﺧَﺮِﻑَ
att vara skallig
Sali3a
ﺻَﻠِﻊَ
att vara skicklig
mahara
ﻣَﻬَﺮَ
att vara snål
bakhula
ﺑَﺨُﻞَ
att vara spridd
tabaddada
ﺗَﺒَﺪَّﺩَ
att vara spröd
hashsha
ﻫَﺶَّ
att vara spänd
tawattara
ﺗَﻮَﺗَّﺮَ
att vara stabil
thabata
ﺛَﺒَﺖَ
att vara sur
HamuDa
ﺣَﻤُﺾَ
att vara svag
3ajaza
ﻋَﺠَﺰَ
att vara svag
wahana
ﻭَﻫَﻦَ
att vara svankryggig
qa3isa
ﻗَﻌِﺲَ
att vara svart
Hawira
ﺣَﻮِﺭَ
att vara svår
'a3Dala
ﺃَﻋﻀَﻞَ
att vara sympatisk
3aTafa
ﻋَﻄَﻒَ
att vara säker
salima
ﺳَﻠِﻢَ
att vara säker
jazama
ﺟَﺰَﻡَ
att vara sömnlös
'ariqa
ﺃَﺭِﻕَ
att vara sömnlös
sahida
ﺳَﻬِﺪَ
att vara sömnlös, vara vaken på natten
sahira
ﺳَﻬِﺮَ
att vara tllräcklig
kafaa
ﻛَﻔَﻰ
att vara tom
khawiya
ﺧَﻮِﻱَ
att vara tomhänt
'aSfara
ﺃَﺻﻔَﺮَ
att vara trotsig
jamaHa
ﺟَﻤَﺢَ
att vara trång
'azaqa
ﺃَﺯَﻕَ
att vara tvungen
wajaba
ﻭَﺟَﺐَ
att vara tyst
sakata
ﺳَﻜَﺖَ
att vara tyst
Samata
ﺻَﻤَﺖَ
att vara törstig
3aTasha
ﻋَﻄَﺶَ
att vara ung, vara ungdomlig
fatiya
ﻓَﺘِﻲَ
att vara universell
3amma
ﻋَﻢَّ
att vara upphöjd, övervinna
naba'a
ﻧَﺒَﺄَ
att vara uppjagad
ghalima
ﻏَﻠِﻢَ
att vara uppmärksam
intabaha
ﺍِﻧﺘَﺒَﻪَ
att vara utan regn
qaHiTa
ﻗَﺤِﻂَ
att vara välordnad
ratila
ﺭَﺗِﻞَ
att vara ärad
tasharrafa
ﺗَﺸَﺮَّﻑَ
att vara ärlig
SaaraHa
ﺻَﺎﺭَﺡَ
att vara övergiven
inkhadhala
ﺍِﻧﺨَﺬَﻝَ
att vara övertygad
qani3a
ﻗَﻨِﻊَ
varför
limaadhaa
ﻟِﻤَﺎﺫَﺍ
varg
dhi'b
ﺫِﺋﺐ
variation
taqallub
ﺗَﻘَﻠُّﺐ
varierande
mutaHawwil
ﻣُﺘَﺤَﻮِّﻝ
varierande
mutaghayyir
ﻣُﺘَﻐَﻴِّﺮ
varierande
mutanawwi3
ﻣُﺘَﻨَﻮِّﻉ
varierande
munawwa3
ﻣُﻨَﻮَّﻉ
att varna
Hadhdhara
ﺣَﺬَّﺭَ
varning
taHdhiir
ﺗَﺤﺬِﻳﺮ
vas
mazhariyya
ﻣَﺰﻫَﺮِﻳَّﺔ
vassle
mishsh
ﻣِﺶّ
vatten
maa'
ﻣَﺎﺀ
vatten-, vattnig
maa'iyy
ﻣَﺎﺋِﻲّ
vattenbärare
qarraab
ﻗَﺮَّﺍﺏ
vattenfall
shallaal
ﺷَﻠَّﺎﻝ
vattenmelon
baTTiikha
ﺑَﻄِّﻴﺨَﺔ
vattentät
mushamma3
ﻣُﺸَﻤَّﻊ
vax
sham3
ﺷَﻤﻊ
att vaxa
shamma3a
ﺷَﻤَّﻊَ
vecka
'usbuu3
ﺃُﺳﺒُﻮﻉ
veckovis
'usbuu3iyy
ﺃُﺳﺒُﻮﻋِﻲّ
ved
HaTab
ﺣَﻄَﺐ
vegetation
nabaat
ﻧَﺒَﺎﺕ
vem
man
ﻣَﻦ
verbal, verklig
fi3liyy
ﻓِﻌﻠِﻲّ
verifiering
taHaqquq
ﺗَﺤَﻘُّﻖ
att verka
badaa
ﺑَﺪَﺍ
verkligen
Haqqan
ﺣَﻘّﺎً
verklighet
waaqi3
ﻭَﺍﻗِﻊ
verksamhetsstyrning
'idaara
ﺇِﺩَﺍﺭَﺓ
verkstad
warsha
ﻭَﺭﺷَﺔ
versrad
bayt
ﺑَﻴﺖ
att veta
3arafa
ﻋَﺮَﻑَ
att veta
3alima
ﻋَﻠِﻢَ
att veta
daraa
ﺩَﺭَﻯ
vetande
3aarif
ﻋَﺎﺭِﻑ
vete
qamH
ﻗَﻤﺢ
vetekorn
qamHa
ﻗَﻤﺤَﺔ
vetenskaplig
3ilmiyy
ﻋِﻠﻤِﻲّ
vi
naHnu
ﻧَﺤﻦُ
att vidga
fassaHa
ﻓَﺴَّﺢَ
att vika
Tawaa
ﻃَﻮَﻯ
att vika av
inHarafa
ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
viktig
muhimm
ﻣُﻬِﻢّ
viktig
jalal
ﺟَﻠَﻞ
att vila
sabata
ﺳَﺒَﺖَ
vild
mutawaHHish
ﻣُﺘَﻮَﺣِّﺶ
att vilja
raghiba
ﺭَﻏِﺐَ
att vilja
'araada
ﺃَﺭَﺍﺩَ
att vilja ha, åtrå
baghaa
ﺑَﻐَﻰ
vilken som helst
'ayy
ﺃَﻱّ
villfarelse
taDliil
ﺗَﻀﻠِﻴﻞ
att vilseleda
ghashshama
ﻏَﺸَّﻢَ
att vilseleda
TawwaHa
ﻃَﻮَّﺡَ
vilseledande
muDallil
ﻣُﻀَﻠِّﻞ
vilseledande
khaadi3
ﺧَﺎﺩِﻉ
vilsen
Daa'i3
ﺿَﺎﺋِﻊ
vilsen
taa'ih
ﺗَﺎﺋِﻪ
vin
khamra
ﺧَﻤﺮَﺓ
vin
nabiidh
ﻧَﺒِﻴﺬ
vin, vingård, vinranka
karm
ﻛَﺮﻡ
vind
riiH
ﺭِﻳﺢ
vindruva
3inaba
ﻋِﻨَﺒَﺔ
vindsida
mahabb
ﻣَﻬَﺐّ
vinge
janaaH
ﺟَﻨَﺎﺡ
vinkning
talwiiH
ﺗَﻠﻮِﻳﺢ
att vinna
kasaba
ﻛَﺴَﺐَ
vinnare
kaasib
ﻛَﺎﺳِﺐ
vinnare
ghaalib
ﻏَﺎﻟِﺐ
vinnare
raabiH
ﺭَﺍﺑِﺢ
vinodlare
karraam
ﻛَﺮَّﺍﻡ
vinskinn
zaqq
ﺯَﻕّ
vinter
shitaa'
ﺷِﺘَﺎﺀ
vinter-, vintrig
shatawiyy
ﺷَﺘَﻮِﻱّ
vinäger
khall
ﺧَﻞّ
viol
banafsaj
ﺑَﻨَﻔﺴَﺞ
virkad
muSannar
ﻣُﺼَﻨَّﺮ
vis
Hakiim
ﺣَﻜِﻴﻢ
att visa
dalla
ﺩَﻝَّ
att visa upp
'aZhara
ﺃَﻇﻬَﺮَ
att visas, öppnas
infaraja
ﺍِﻧﻔَﺮَﺝَ
visdom
Hikma
ﺣِﻜﻤَﺔ
att viska
hamasa
ﻫَﻤَﺲَ
att viska
tahaamasa
ﺗَﻬَﺎﻣَﺲَ
vissen
dhaabil
ﺫَﺍﺑِﻞ
att vissla
Safara
ﺻَﻔَﺮَ
att vissla
Safara
ﺻَﻔَﺮَ
vissling
Safiir
ﺻَﻔِﻴﺮ
att vissna
dhabula
ﺫَﺑُﻞَ
visuell
baSariyy
ﺑَﺼَﺮِﻱّ
vit
'abyaD
ﺃَﺑﻴَﺾ
vitlök
thuum
ﺛُﻮﻡ
vrål
taSaayuH
ﺗَﺼَﺎﻳُﺢ
vuxen
raashid
ﺭَﺍﺷِﺪ
våg
mawja
ﻣَﻮﺟَﺔ
våld
3unf
ﻋُﻨﻒ
våldsam
3aniif
ﻋَﻨِﻴﻒ
vånda
ghuSaS
ﻏُﺼَﺺ
våning
Tabaqa
ﻃَﺒَﻘَﺔ
vår
rabii3
ﺭَﺑِﻴﻊ
vår-, vårlig
rabii3iyy
ﺭَﺑِﻴﻌِﻲّ
vårdnad
Habs
ﺣَﺒﺲ
att väcka
'anhaDa
ﺃَﻧﻬَﺾَ
att väcka, återställa
'afaaqa
ﺃَﻓَﺎﻕَ
väg
darb
ﺩَﺭﺏ
väg
Tariiq
ﻃَﺮِﻳﻖ
väg
sikka
ﺳِﻜَّﺔ
väg (mot ett mål)
sabiil
ﺳَﺒِﻴﻞ
att väga
wazana
ﻭَﺯَﻥَ
att väga, värdera
qayyama
ﻗَﻴَّﻢَ
vägg
HiZaar
ﺣِﻈَﺎﺭ
vägledning
'irshaad
ﺇِﺭﺷَﺎﺩ
vägran
'ibaa'
ﺇِﺑَﺎﺀ
väktare
HaafiZ
ﺣَﺎﻓِﻆ
väldigt
jiddan
ﺟِﺪّﺍً
välgörenhet
Hasana
ﺣَﺴَﻨَﺔ
välgörenhet
'iHsaan
ﺇِﺣﺴَﺎﻥ
att välja
nakhaba
ﻧَﺨَﺐَ
att välja
ikhtaara
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
väljare
muntakhib
ﻣُﻨﺘَﺨِﺐ
välkomnande
muraHHib
ﻣُﺮَﺣِّﺐ
välsignelse
baraka
ﺑَﺮَﻛَﺔ
välsignelse
ni3ma
ﻧِﻌﻤَﺔ
vältalig
baliigh
ﺑَﻠِﻴﻎ
vältalig
faSiiH
ﻓَﺼِﻴﺢ
väluppfostrad
mu'addab
ﻣُﺆَﺩَّﺏ
att välva
qawwasa
ﻗَﻮَّﺱَ
vän
Sadiiq
ﺻَﺪِﻳﻖ
vänd
muTill
ﻣُﻄِﻞّ
att vända sig
daara
ﺩَﺍﺭَ
att vända sig om
talaffata
ﺗَﻠَﻔَّﺖَ
att vända upp och ned
qallaba
ﻗَﻠَّﺐَ
vändande
iltifaat
ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ
att vänja
3awwada
ﻋَﻮَّﺩَ
vänlig
waddiyy
ﻭَﺩِّﻱّ
vänskap
khulla
ﺧُﻠَّﺔ
vänskap
SuHba
ﺻُﺤﺒَﺔ
vänster
yasaar
ﻳَﺴَﺎﺭ
att vänta
intaZara
ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ
väntan
intiZaar
ﺍِﻧﺘِﻈَﺎﺭ
väntande
muntaZir
ﻣُﻨﺘَﻈِﺮ
värde
qiima
ﻗِﻴﻤَﺔ
värdig
jadiir
ﺟَﺪِﻳﺮ
värdighet
karaama
ﻛَﺮَﺍﻣَﺔ
värld
3aalam
ﻋَﺎﻟَﻢ
värld
dunyaa
ﺩُﻧﻴَﺎ
att värma
sakhkhana
ﺳَﺨَّﻦَ
att värva
Tawwa3a
ﻃَﻮَّﻉَ
att väsa
faHHa
ﻓَﺢَّ
väsande
faHiiH
ﻓَﺤِﻴﺢ
väska
Haqiiba
ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ
att väsnas
Dajja
ﺿَﺞَّ
att vässa
'ashara
ﺃَﺷَﺮَ
väst
Sudriyya
ﺻُﺪﺭِﻳَّﺔ
väst
3ushba
ﻋُﺸﺒَﺔ
väster
gharb
ﻏَﺮﺏ
västerländsk
gharbiyy
ﻏَﺮﺑِﻲّ
att väva
Hayyaka
ﺣَﻴَّﻚَ
vävare
nassaaj
ﻧَﺴَّﺎﺝ
vävd
mansuuj
ﻣَﻨﺴُﻮﺝ
vävning
Hiyaaka
ﺣِﻴَﺎﻛَﺔ
att växa
nabata
ﻧَﺒَﺖَ
att växa
Tarra
ﻃَﺮَّ
att växa, öka
kabura
ﻛَﺒُﺮَ
att växa, öka
namaa
ﻧَﻤَﺎ
växt-, ört-
3ushbiyy
ﻋُﺸﺒِﻲّ
att vörda, ära
karrama
ﻛَﺮَّﻡَ
vördnad
'ijlaal
ﺇِﺟﻠَﺎﻝ
Föregående: u
Nästa: w
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z