Arabiska för använda, fråga, ta reda på

ista3lama
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
använda, fråga, ta reda på – dåtid han
yasta3limu
ﻳَﺴﺘَﻌﻠِﻢُ
använda, fråga, ta reda på – nutid han

Det arabiska verbet för att använda, fråga, ta reda på skrivs ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ och uttalas ista3lama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻌﻠِﻢُ och uttalas yasta3limu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet använda, fråga, ta reda på består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med använda, fråga, ta reda på

Alla bokstäver i använda, fråga, ta reda på

ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för använda, fråga, ta reda på består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ och uttalas ista3lama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för använda, fråga, ta reda på

istaf3ala blir ista3lama

Vi har sett att det arabiska ordet för använda, fråga, ta reda på skrivs ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ och uttalas ista3lama. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet ista3lama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som använda, fråga, ta reda på

Böjningsformer av använda, fråga, ta reda på

dåtid
nutid
han
ista3lama
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
han - dåtid
yasta3limu
ﻳَﺴﺘَﻌﻠِﻢُ
han - nutid
hon
ista3lamat
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻤَﺖ
hon - dåtid
tasta3limu
ﺗَﺴﺘَﻌﻠِﻢُ
hon - nutid
jag
ista3lamtu
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'asta3limu
ﺃَﺳﺘَﻌﻠِﻢُ
jag - nutid