Ord som börjar på h

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven h. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

att absorbera, hålla ut, vara fördjupad
istaghraqa
ﺍِﺳﺘَﻐﺮَﻕَ
acceleration, brådska, hjul
3ajala
ﻋَﺠَﻠَﺔ
agerande, hantering
ta3aamul
ﺗَﻌَﺎﻣُﻞ
Alaa, höghet
3alaa'
ﻋَﻠَﺎﺀ
alla, hela, varje
kull
ﻛُﻞّ
allvarlig, hemsk, skrämmande
rahiib
ﺭَﻫِﻴﺐ
anskaffande, händelse
HuSuul
ﺣُﺼُﻮﻝ
anspelande, hänvisande
mulammiH
ﻣُﻠَﻤِّﺢ
att använda, hantera
ista3mala
ﺍِﺳﺘَﻌﻤَﻞَ
användning, hantering
isti3maal
ﺍِﺳﺘِﻌﻤَﺎﻝ
att argumentera, ha annan uppfattning
naaza3a
ﻧَﺎﺯَﻉَ
arrogans, högfärd, stolthet
tashaamukh
ﺗَﺸَﺎﻣُﺦ
assistent, hjälpare
musaa3id
ﻣُﺴَﺎﻋِﺪ
att attrahera, hämta, ta
jalaba
ﺟَﻠَﺐَ
avbrott, hack
qaT3
ﻗَﻄﻊ
att avbryta, blockera, hindra
3aTTala
ﻋَﻄَّﻞَ
avvikande, heterogen
mutaghaayir
ﻣُﺘَﻐَﺎﻳِﺮ
att begränsa, hindra
Habasa
ﺣَﺒَﺲَ
att behandla, hantera
ta3aamala
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
berättelse, historia, klippning
qiSSa
ﻗِﺼَّﺔ
bete, huggtand, tand
nayb
ﻧَﻴﺐ
att bli stel, hårdna
tajammada
ﺗَﺠَﻤَّﺪَ
att blockera, hindra
sadda
ﺳَﺪَّ
bonus, höjning
3alaawa
ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ
botten, djup, hålighet
qa3r
ﻗَﻌﺮ
bärande, hemvändande
zaajil
ﺯَﺍﺟِﻞ
chef, handledare, rektor
naaZir
ﻧَﺎﻇِﺮ
chef, hövding
qayl
ﻗَﻴﻞ
datum, historia
taariikh
ﺗَﺎﺭِﻳﺦ
del, halva
shaTr
ﺷَﻄﺮ
att dela, halvera
shaTTara
ﺷَﻄَّﺮَ
att dra sig undan, hålla sig borta
ibta3ada
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
att dra slutsats, härleda
istantaja
ﺍِﺳﺘَﻨﺘَﺞَ
elak, hård
qaasin
ﻗَﺎﺱٍ
eldig, hetlevrad
maHruur
ﻣَﺤﺮُﻭﺭ
farstu, hall
radha
ﺭَﺩﻫَﺔ
fimp, hälben
3aqib
ﻋَﻘِﺐ
firande, högtid
3iid
ﻋِﻴﺪ
fluffig, hårig
wabir
ﻭَﺑِﺮ
att fortsätta, hålla fast vid
laazama
ﻟَﺎﺯَﻡَ
att framkalla, hetsa
istathaara
ﺍِﺳﺘَﺜَﺎﺭَ
frenetisk, hänsynslös
'ahwaj
ﺃَﻫﻮَﺝ
fundament, hörn
rukn
ﺭُﻛﻦ
att fånga, hålla
'amsaka
ﺃَﻣﺴَﻚَ
att förbjuda, hägna in
HaZara
ﺣَﻈَﺮَ
fördriven, hemlös
shariid
ﺷَﺮِﻳﺪ
förlorare, hopplös
khaasir
ﺧَﺎﺳِﺮ
förnuft, hjärna, sinne
3aql
ﻋَﻘﻞ
att förse, hämta
'aHDara
ﺃَﺣﻀَﺮَ
förtvivlan, hopplöshet
qanaT
ﻗَﻨَﻂ
förtvivlan, hopplöshet
qunuuT
ﻗُﻨُﻮﻁ
förväntan, hopp
rajaa'
ﺭَﺟَﺎﺀ
att ge huvudvärk, ha sönder
Sadda3a
ﺻَﺪَّﻉَ
gods, handelsvara
sil3a
ﺳِﻠﻌَﺔ
att gripa, hålla fast
i3taqala
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
grymhet, hårdhet
qaswa
ﻗَﺴﻮَﺓ
guvernör, härskare
Haakim
ﺣَﺎﻛِﻢ
gåva, hyllning
taqdima
ﺗَﻘﺪِﻣَﺔ
att göra fel, halka
zalla
ﺯَﻝَّ
att ha ett öga
3awira
ﻋَﻮِﺭَ
att ha kontakt, umgås
3aashara
ﻋَﺎﺷَﺮَ
att ha matsmältningsbesvär
takhima
ﺗَﺨِﻢَ
att ha medlidande, vara barmhärtig
raHima
ﺭَﺣِﻢَ
att ha nytta av
istafaada
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺩَ
att ha roligt
mariHa
ﻣَﺮِﺡَ
att ha rätt
Haqqa
ﺣَﻖَّ
att ha smittkoppor
jadira
ﺟَﺪِﺭَ
att ha sönder
kasara
ﻛَﺴَﺮَ
att ha sönder
jazza3a
ﺟَﺰَّﻉَ
att ha sönder
Sada3a
ﺻَﺪَﻉَ
att ha sönder, splittra
HaTama
ﺣَﻄَﻢَ
att hacka
farama
ﻓَﺮَﻡَ
att hacka
qaTTa3a
ﻗَﻄَّﻊَ
att hacka
kharraTa
ﺧَﺮَّﻁَ
att hacka
harrama
ﻫَﺮَّﻡَ
haka
dhaqn
ﺫَﻗﻦ
hall
qaa3a
ﻗَﺎﻋَﺔ
halmmatta
HaSiir
ﺣَﺼِﻴﺮ
hals
Halq
ﺣَﻠﻖ
hals
3unq
ﻋُﻨﻖ
halsband
qilaada
ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ
halsband, kontrakt, överenskommelse
3aqd
ﻋَﻘﺪ
halsduk, scarf, sjal
shaal
ﺷَﺎﻝ
att halta
3araja
ﻋَﺮَﺝَ
haltande
3araj
ﻋَﺮَﺝ
halv
niSf
ﻧِﺼﻒ
att halvera
naaSafa
ﻧَﺎﺻَﻒَ
halverad
munaaSafa
ﻣُﻨَﺎﺻَﻔَﺔ
hammare
miTraqa
ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ
hammock
marjuuHa
ﻣَﺮﺟُﻮﺣَﺔ
att hamra, slå
Taraqa
ﻃَﺮَﻕَ
hamza
hamza
ﻫَﻤﺰَﺓ
han
huwa
ﻫُﻮَ
hand
yad
ﻳَﺪ
handboja
Safad
ﺻَﻔَﺪ
handboja, törst
ghull
ﻏُﻞّ
handduk
minshafa
ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ
handel
tijaara
ﺗِﺠَﺎﺭَﺓ
handel, utbyte
tabaadul
ﺗَﺒَﺎﺩُﻝ
handels-, kommersiell
tijaariyy
ﺗِﺠَﺎﺭِﻱّ
handelsvara
biDaa3a
ﺑِﻀَﺎﻋَﺔ
handfat, tank
HawD
ﺣَﻮﺽ
handflata, handske
kaff
ﻛَﻒّ
handflata, vila
raaHa
ﺭَﺍﺣَﺔ
handfull
Hafna
ﺣَﻔﻨَﺔ
handkvarn
raHaa
ﺭَﺣَﻰ
att handla
tasawwaqa
ﺗَﺴَﻮَّﻕَ
att handla
tabaDDa3a
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
handled
mi3Sam
ﻣِﻌﺼَﻢ
handledare, övervakare
mushrif
ﻣُﺸﺮِﻑ
handling, resultat
Sanii3
ﺻَﻨِﻴﻊ
handling, verb
fi3l
ﻓِﻌﻞ
handskakning
muSaafaHa
ﻣُﺼَﺎﻓَﺤَﺔ
handske
quffaaz
ﻗُﻔَّﺎﺯ
handtag
maqbiD
ﻣَﻘﺒِﺾ
hane
zinad
ﺯِﻧَﺪ
hane, man
dhakar
ﺫَﻛَﺮ
att hantera, ta emot
tanaawala
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
hanterande, ätande
mutanaawil
ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ
hantverk
tuHfa
ﺗُﺤﻔَﺔ
hantverk, industri, tillverkning
Sinaa3a
ﺻِﻨَﺎﻋَﺔ
har, kunde
qad
ﻗَﺪ
hare, kanin
'arnab
ﺃَﺭﻧَﺐ
harem
Hariim
ﺣَﺮِﻳﻢ
Hasna, skönhet
Hasnaa'
ﺣَﺴﻨَﺎﺀ
hasselnöt
bunduq
ﺑُﻨﺪُﻕ
hat
kurh
ﻛُﺮﻩ
att hata
shana'a
ﺷَﻨَﺄَ
att hata
kariha
ﻛَﺮِﻩَ
att hata
Haqada
ﺣَﻘَﺪَ
att hata, ogilla
naafara
ﻧَﺎﻓَﺮَ
hatt, mössa
qubba3a
ﻗُﺒَّﻌَﺔ
hattbärande
muqabba3
ﻣُﻘَﺒَّﻊ
hav, versmått
baHr
ﺑَﺤﺮ
havre
shuufaan
ﺷُﻮﻓَﺎﻥ
havs-, maritim
baHriyy
ﺑَﺤﺮِﻱّ
hazaj
hazaj
ﻫَﺰَﺝ
hedendom
wathaniyya
ﻭَﺛَﻨِﻴَّﺔ
heders-
sharafiyy
ﺷَﺮَﻓِﻲّ
att hedra, ära
'akrama
ﺃَﻛﺮَﻡَ
hej
marHaban
ﻣَﺮﺣَﺒﺎً
hej
'ahlan
ﺃَﻫﻠﺎً
helg, semester
3uTla
ﻋُﻄﻠَﺔ
helgedom
mazaar
ﻣَﺰَﺍﺭ
helig
muqaddas
ﻣُﻘَﺪَّﺱ
hem, hemland
waTan
ﻭَﻃَﻦ
hemgift
mahr
ﻣَﻬﺮ
hemlig
sirriyy
ﺳِﺮِّﻱّ
hemlighet, mysterium
sirr
ﺳِﺮّ
hemsk
marhuub
ﻣَﺮﻫُﻮﺏ
att hemsöka
3araa
ﻋَﺮَﺍ
att hemsöka
i3taraa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻯ
hemvist, hus
daar
ﺩَﺍﺭ
herr, mr
sayyid
ﺳَﻴِّﺪ
herre
rabb
ﺭَﺏّ
heshet
buHHa
ﺑُﺤَّﺔ
het
Haarr
ﺣَﺎﺭّ
het
saakhin
ﺳَﺎﺧِﻦ
het mark
ramDaa'
ﺭَﻣﻀَﺎﺀ
hetlevrad
ghaDuub
ﻏَﻀُﻮﺏ
att hetsa, uppmana
Haththa
ﺣَﺚَّ
att hetsa, väcka
istanhaDa
ﺍِﺳﺘَﻨﻬَﺾَ
hetta mitt på dagen
hajiir
ﻫَﺠِﻴﺮ
hetta, uttorkning
ramaD
ﺭَﻣَﺾ
hetta, värme
dif'
ﺩِﻑﺀ
hetta, värme
dafaa'a
ﺩَﻓَﺎﺀَﺓ
hetta, värme
Harr
ﺣَﺮّ
himmel
samaa'
ﺳَﻤَﺎﺀ
hinder
3aqaba
ﻋَﻘَﺒَﺔ
hink
saTl
ﺳَﻄﻞ
hiss
miS3ad
ﻣِﺼﻌَﺪ
historik, uppträdande
siira
ﺳِﻴﺮَﺓ
historisk
taariikhiyy
ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻲّ
att hitta
wajada
ﻭَﺟَﺪَ
att hitta nöje i, roa sig själv
istamta3a
ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
hittad, upplockad
laqiiT
ﻟَﻘِﻴﻂ
hjälp
musaa3ada
ﻣُﺴَﺎﻋَﺪَﺓ
att hjälpa
saa3ada
ﺳَﺎﻋَﺪَ
att hjälpa
3aawana
ﻋَﺎﻭَﻥَ
att hjälpa
nafa3a
ﻧَﻔَﻊَ
att hjälpa, stödja
da3ama
ﺩَﻋَﻢَ
att hjälpa, stödja
najada
ﻧَﺠَﺪَ
att hjälpa, stödja
naajada
ﻧَﺎﺟَﺪَ
hjälplös
muHayyar
ﻣُﺤَﻴَّﺮ
hjälpt
musaa3ad
ﻣُﺴَﺎﻋَﺪ
hjälte
baTal
ﺑَﻄَﻞ
hjältemod, mästerskap
buTuula
ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ
hjältemodig
humaam
ﻫُﻤَﺎﻡ
hjärna
dimaagh
ﺩِﻣَﺎﻍ
hjärta
qalb
ﻗَﻠﺐ
hjärta
fu'aad
ﻓُﺆَﺍﺩ
hjärtlig, vänlig
waduud
ﻭَﺩُﻭﺩ
hobby
hiwaaya
ﻫِﻮَﺍﻳَﺔ
homosexuell
mithliyy
ﻣِﺜﻠِﻲّ
hon
hiya
ﻫِﻲَ
honung
3asal
ﻋَﺴَﻞ
honungslik
3asaliyy
ﻋَﺴَﻠِﻲّ
hopp
qafza
ﻗَﻔﺰَﺓ
hopp
'amal
ﺃَﻣَﻞ
att hoppa
qafaza
ﻗَﻔَﺰَ
att hoppa över
fawwata
ﻓَﻮَّﺕَ
hoppande
qafz
ﻗَﻔﺰ
att hoppas
'amala
ﺃَﻣَﻞَ
att hoppas, önska
rajaa
ﺭَﺟَﺎ
hoprullad, kål, vriden
malfuuf
ﻣَﻠﻔُﻮﻑ
horisont
'ufuq
ﺃُﻓُﻖ
horn
zamr
ﺯَﻣﺮ
hos, med
3ind
ﻋِﻨﺪ
hos, med
ladaa
ﻟَﺪَﻯ
hosta
su3aal
ﺳُﻌَﺎﻝ
att hosta
sa3ala
ﺳَﻌَﻞَ
hot
tahaddud
ﺗَﻬَﺪُّﺩ
hot, mardröm
tahwiil
ﺗَﻬﻮِﻳﻞ
att hota
haddada
ﻫَﺪَّﺩَ
att hota
shabbaHa
ﺷَﺒَّﺢَ
att hota, skrämma
haala
ﻫَﺎﻝَ
hotad
muhaddad
ﻣُﻬَﺪَّﺩ
hotfull
muhaddid
ﻣُﻬَﺪِّﺩ
hud
bashara
ﺑَﺸَﺮَﺓ
hud, läder
jild
ﺟِﻠﺪ
att hugga, sticka
gharaza
ﻏَﺮَﺯَ
att hugga, utmana
Ta3ana
ﻃَﻌَﻦَ
att huka
qaba3a
ﻗَﺒَﻊَ
hummus, kikärta
HummuSa
ﺣُﻤُّﺼَﺔ
humör
mizaaj
ﻣِﺰَﺍﺝ
hund
kalb
ﻛَﻠﺐ
hunger
juu3
ﺟُﻮﻉ
att hungra, svälta
jaa3a
ﺟَﺎﻉَ
hungrig
jaa'i3
ﺟَﺎﺋِﻊ
hur
kayf
ﻛَﻴﻒ
hur mycket
kam
ﻛَﻢ
hus
manzil
ﻣَﻨﺰِﻝ
hus
bayt
ﺑَﻴﺖ
hushållig
manziliyy
ﻣَﻨﺰِﻟِﻲّ
huvud
ra's
ﺭَﺃﺱ
huvud, topp
haama
ﻫَﺎﻣَﺔ
huvudsaklig
ra'iisiyy
ﺭَﺋِﻴﺴِﻲّ
huvudstad
3aaSima
ﻋَﺎﺻِﻤَﺔ
huvudvärk
Sudaa3
ﺻُﺪَﺍﻉ
hybrid
muwallad
ﻣُﻮَﻟَّﺪ
hybrid
hajiin
ﻫَﺠِﻴﻦ
hycklare
munaafiq
ﻣُﻨَﺎﻓِﻖ
hycklare
madhdhaaq
ﻣَﺬَّﺍﻕ
hylla
raff
ﺭَﻑّ
att hylla i kärleksdikt, lovsjunga
taghazzala
ﺗَﻐَﺰَّﻝَ
hypnotisör
munawwim
ﻣُﻨَﻮِّﻡ
hypotetisk
iftiraaDiyy
ﺍِﻓﺘِﺮَﺍﺿِﻲّ
att hyra
shaahara
ﺷَﺎﻫَﺮَ
hyrd
musta'jar
ﻣُﺴﺘَﺄﺟَﺮ
hyrning
isti'jaar
ﺍِﺳﺘِﺌﺠَﺎﺭ
hysteri
hara3
ﻫَﺮَﻉ
hål
Hufra
ﺣُﻔﺮَﺓ
hål
thuqb
ﺛُﻘﺐ
håla
juHr
ﺟُﺤﺮ
att hålla ansvarig
Haasaba
ﺣَﺎﺳَﺐَ
att hålla ett löfte, uppfylla
wafaa
ﻭَﻓَﻰ
att hålla fast
labbada
ﻟَﺒَّﺪَ
att hålla fast vid, åta sig
iltazama
ﺍِﻟﺘَﺰَﻡَ
att hålla med
waafaqa
ﻭَﺍﻓَﻖَ
att hålla med
ittafaqa
ﺍِﺗَّﻔَﻖَ
att hålla möte
3aqada
ﻋَﻘَﺪَ
att hålla samman hårt, klamra sig fast
iltaHama
ﺍِﻟﺘَﺤَﻢَ
att hålla sig borta
taghayyaba
ﺗَﻐَﻴَّﺐَ
att hålla sig undan, vara långt bort
ba3uda
ﺑَﻌُﺪَ
att hålla sällskap
SaaHaba
ﺻَﺎﺣَﺐَ
att hålla ut
Sabara
ﺻَﺒَﺮَ
hår
sha3r
ﺷَﻌﺮ
hård, robust
Sulb
ﺻُﻠﺐ
hård, svår
shaaqq
ﺷَﺎﻕّ
hårnål, klämma
mishbak
ﻣِﺸﺒَﻚ
hägring
saraab
ﺳَﺮَﺍﺏ
hägring
haal
ﻫَﺎﻝ
häl
ka3b
ﻛَﻌﺐ
att hälla
Sabba
ﺻَﺐَّ
att hälla
sakaba
ﺳَﻜَﺐَ
att hälla
dafaqa
ﺩَﻓَﻖَ
att hälla, spilla
'araaqa
ﺃَﺭَﺍﻕَ
att hällas, spillas
indalaqa
ﺍِﻧﺪَﻟَﻖَ
att hällregna
hamara
ﻫَﻤَﺮَ
hälsa
SiHHa
ﺻِﺤَّﺔ
hälsa
3aafiya
ﻋَﺎﻓِﻴَﺔ
att hälsa
raHiba
ﺭَﺣِﺐَ
att hälsa
raHHaba
ﺭَﺣَّﺐَ
att hälsa, leverera
sallama
ﺳَﻠَّﻢَ
hälsa, välmående
hanaa'
ﻫَﻨَﺎﺀ
hälsning
taHiyya
ﺗَﺤِﻴَّﺔ
hälsning, välkomnande
tarHiib
ﺗَﺮﺣِﻴﺐ
hälsomässig
SiHHiyy
ﺻِﺤِّﻲّ
att hämnas, vara fientlig
naqima
ﻧَﻘِﻢَ
hämnd
intiqaam
ﺍِﻧﺘِﻘَﺎﻡ
hämnd, illvilja
niqam
ﻧِﻘَﻢ
hämnd, illvilja
naqma
ﻧَﻘﻤَﺔ
att hämta
istaHDara
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ
hämtande
'iHDaar
ﺇِﺣﻀَﺎﺭ
att hända
Hadatha
ﺣَﺪَﺙَ
att hända, skaffa
HaSala
ﺣَﺼَﻞَ
att hända, äga rum
tamma
ﺗَﻢَّ
händelse
Hadath
ﺣَﺪَﺙ
att hänga
shanaqa
ﺷَﻨَﻖَ
att hänga ned
sadala
ﺳَﺪَﻝَ
att hänga på, lita
i3tamada
ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
att hänga, låta falla
saddala
ﺳَﺪَّﻝَ
hängande
mu3allaq
ﻣُﻌَﻠَّﻖ
hängd
mashnuuq
ﻣَﺸﻨُﻮﻕ
hängiven
mukhliS
ﻣُﺨﻠِﺺ
hängiven
mukarras
ﻣُﻜَﺮَّﺱ
hänglås
ghalaq
ﻏَﻠَﻖ
hängning
shanq
ﺷَﻨﻖ
hängränna
mizraab
ﻣِﺰﺭَﺍﺏ
hänsyn
i3tibaar
ﺍِﻋﺘِﺒَﺎﺭ
hänsyn
Sadad
ﺻَﺪَﺩ
hänsynslös, omoralisk, utsvävande
faajir
ﻓَﺎﺟِﺮ
att hänvisa, överlåta
'aHaala
ﺃَﺣَﺎﻝَ
häpnad
ta3ajjub
ﺗَﻌَﺠُّﺐ
här
hunaa
ﻫُﻨَﺎ
att härda
Sallada
ﺻَﻠَّﺪَ
att härda
Saluba
ﺻَﻠُﺐَ
att härda
Darrasa
ﺿَﺮَّﺱَ
härfågel
hudhud
ﻫُﺪﻫُﺪ
härlig, trevlig
muHabbab
ﻣُﺤَﺒَّﺐ
häst
HiSaan
ﺣِﺼَﺎﻥ
häst
khayl
ﺧَﻴﻞ
häst
faras
ﻓَﺮَﺱ
hästsport
furuusiyya
ﻓُﺮُﻭﺳِﻴَّﺔ
häxa
saaHira
ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ
höft
wark
ﻭَﺭﻙ
hög
kawm
ﻛَﻮﻡ
hög
baasiq
ﺑَﺎﺳِﻖ
hög
mubsiq
ﻣُﺒﺴِﻖ
hög, högljudd
murtafi3
ﻣُﺮﺗَﻔِﻊ
hög, klump
rukaam
ﺭُﻛَﺎﻡ
hög, stapel
rakam
ﺭَﻛَﻢ
hög, stapel
kuds
ﻛُﺪﺱ
hög, utmärkt
3aalin
ﻋَﺎﻝٍ
höger
yamiin
ﻳَﻤِﻴﻦ
högland, platå
najd
ﻧَﺠﺪ
högljudd
Saakhib
ﺻَﺎﺧِﺐ
högskola, universitet
jaami3a
ﺟَﺎﻣِﻌَﺔ
att höja
'a3laa
ﺃَﻋﻠَﻰ
att höja
rabbaba
ﺭَﺑَّﺐَ
att höja, lyfta
rafa3a
ﺭَﻓَﻊَ
att höjas
ta3aalaa
ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
höjd, längd
Tuul
ﻃُﻮﻝ
höjning, ökning
irtifaa3
ﺍِﺭﺗِﻔَﺎﻉ
höna, kyckling
dajaaja
ﺩَﺟَﺎﺟَﺔ
att höra
sami3a
ﺳَﻤِﻊَ
hörande
sam3
ﺳَﻤﻊ
hörande
samaa3
ﺳَﻤَﺎﻉ
hörbar, hörd
masmuu3
ﻣَﺴﻤُﻮﻉ
hörlurar, stetoskop
sammaa3a
ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ
hörn, vinkel, vrå
zaawiya
ﺯَﺍﻭِﻳَﺔ
höst
khariif
ﺧَﺮِﻳﻒ
höstig
khariifiyy
ﺧَﺮِﻳﻔِﻲّ
Föregående: g
Nästa: i
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z