Arabiska för argumentation, förklaring

ta3liil
ﺗَﻌﻠِﻴﻞ
argumentation, förklaring – maskulinum singular

Det arabiska ordet för argumentation, förklaring uttalas ta3liil och skrivs ﺗَﻌﻠِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns argumentation, förklaring i:

ta3liilaat
ﺗَﻌﻠِﻴﻠَﺎﺕ
argumentation, förklaring – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet argumentation, förklaring består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med argumentation, förklaring

Alla bokstäver i argumentation, förklaring

ﺗَﻌﻠِﻴﻞ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ayn
3
lam
l
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för argumentation, förklaring består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﻠِﻴﻞ och uttalas ta3liil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver