Ord som börjar på t

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven t. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

adressat, talad till
mukhaaTab
ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ
affekt, tillgivenhet
3aaTifa
ﻋَﺎﻃِﻔَﺔ
att alternera, turas om
ta3aaqaba
ﺗَﻌَﺎﻗَﺐَ
att anförtro, tilldela, utse
wakala
ﻭَﻛَﻞَ
annex, tillägg
mulHaq
ﻣُﻠﺤَﻖ
att ansluta, tränga igenom
inkharaTa
ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
att använda, fråga, ta reda på
ista3lama
ﺍِﺳﺘَﻌﻠَﻢَ
att artikulera, testa
3ajama
ﻋَﺠَﻢَ
arv, tradition
turaath
ﺗُﺮَﺍﺙ
att attrahera, hämta, ta
jalaba
ﺟَﻠَﺐَ
att avsätta, tilldela
khaSSaSa
ﺧَﺼَّﺺَ
att bada, tvätta, värma upp
Hammama
ﺣَﻤَّﻢَ
bedrägeri, lögn, trick
khadii3a
ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ
att behaga, tilltala, överraska
'a3jaba
ﺃَﻋﺠَﺐَ
att behålla, ta
iHtafaZa
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
att bekräfta, tro
Saddaqa
ﺻَﺪَّﻕَ
bete, huggtand, tand
nayb
ﻧَﻴﺐ
betoning, ton
nabra
ﻧَﺒﺮَﺓ
betsel, tygel
lijaam
ﻟِﺠَﺎﻡ
bevarande, ockupation, tillflykt
i3tiSaam
ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ
blinkning, tindrande
Tarfa
ﻃَﺮﻓَﺔ
att blomstra, trivas
'aflaHa
ﺃَﻓﻠَﺢَ
att blöda, dränera, tömma
istanzafa
ﺍِﺳﺘَﻨﺰَﻑَ
bokstav, tal
khiTaab
ﺧِﻄَﺎﺏ
att brinna, tända
waqada
ﻭَﻗَﺪَ
att bryta sig in, tränga igenom
ikhtaraqa
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
bäck, tabell
jadwal
ﺟَﺪﻭَﻝ
bärbar, transporterad, överförd
manquul
ﻣَﻨﻘُﻮﻝ
charmig, rolig, trevlig
Zariif
ﻇَﺮِﻳﻒ
att coacha, träna
darraba
ﺩَﺭَّﺏَ
despotism, tyranni
ta3assuf
ﺗَﻌَﺴُّﻒ
dogma, tro, övertygelse
mu3taqad
ﻣُﻌﺘَﻘَﺪ
att dra, ta ut
saHaba
ﺳَﺤَﺐَ
drake, tanninsyra
tinniin
ﺗِﻨِّﻴﻦ
dyrkan, kult, tillbedjan
3ibaada
ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ
dyrkan, tillbedjan
sujuud
ﺳُﺠُﻮﺩ
evolution, tillväxt, utveckling
numw
ﻧُﻤﻮ
examination, test
imtiHaan
ﺍِﻣﺘِﺤَﺎﻥ
exempel, talesätt
mathal
ﻣَﺜَﻞ
experiment, prov, test
ikhtibaar
ﺍِﺧﺘِﺒَﺎﺭ
favoriserad, trolig
murajjaH
ﻣُﺮَﺟَّﺢ
filt, täcke, överkast
liHaaf
ﻟِﺤَﺎﻑ
flinga, två versrader
nudfa
ﻧُﺪﻓَﺔ
flinta, tändare
qaddaaH
ﻗَﺪَّﺍﺡ
att fokusera, tvinga
sallaTa
ﺳَﻠَّﻂَ
folkmassa, trängsel
ziHaam
ﺯِﺣَﺎﻡ
folkmassa, trängsel
zaHma
ﺯَﺣﻤَﺔ
fri, tom
khalw
ﺧَﻠﻮ
fräkne, tillgivenhet
kalaf
ﻛَﻠَﻒ
frö, gryn, tablett
Habba
ﺣَﺒَّﺔ
fullkomlig, obegränsad, total
muTlaq
ﻣُﻄﻠَﻖ
att fylla, tillfredsställa
'ashba3a
ﺃَﺷﺒَﻊَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
jarafa
ﺟَﺮَﻑَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
att förbinda, transportera
'awSala
ﺃَﻭﺻَﻞَ
föregående, tidigare
saabiq
ﺳَﺎﺑِﻖ
att förfalska, transformera
masakha
ﻣَﺴَﺦَ
förfalskning, transformation
maskh
ﻣَﺴﺦ
att förinta, täcka
daththara
ﺩَﺛَّﺮَ
att förklara, tolka
fassara
ﻓَﺴَّﺮَ
att förklara, tydliggöra
waDDaHa
ﻭَﺿَّﺢَ
förklarande, illustrerande, tolkande
tafsiiriyy
ﺗَﻔﺴِﻴﺮِﻱّ
att förpacka, täcka
ghallafa
ﻏَﻠَّﻒَ
försening, tvekan
labath
ﻟَﺒَﺚ
att försvinna, tyna bort
'afala
ﺃَﻓَﻞَ
förtroende, tillit
thiqa
ﺛِﻘَﺔ
förtryckare, tyrann
ghashuum
ﻏَﺸُﻮﻡ
förvirring, tvetydighet
iltibaas
ﺍِﻟﺘِﺒَﺎﺱ
förväntad, trolig
muHtamal
ﻣُﺤﺘَﻤَﻞ
garn, tråd
khayT
ﺧَﻴﻂ
att gnugga, torka
masaHa
ﻣَﺴَﺢَ
grupp, trupp
zumra
ﺯُﻣﺮَﺓ
gråtande, tårfylld
baakin
ﺑَﺎﻙٍ
gullig, salt, trevlig
maliiH
ﻣَﻠِﻴﺢ
handboja, törst
ghull
ﻏُﻞّ
handfat, tank
HawD
ﺣَﻮﺽ
att hantera, ta emot
tanaawala
ﺗَﻨَﺎﻭَﻝَ
hantverk, industri, tillverkning
Sinaa3a
ﺻِﻨَﺎﻋَﺔ
huvud, topp
haama
ﻫَﺎﻣَﺔ
härlig, trevlig
muHabbab
ﻣُﺤَﺒَّﺐ
idé, tanke
hajs
ﻫَﺠﺲ
imitation, tradition
taqliid
ﺗَﻘﻠِﻴﺪ
imorgon, tidig morgon
bukra
ﺑُﻜﺮَﺓ
innan, tidigare
qablan
ﻗَﺒﻠﺎً
intensiv, koncentrerad, tjock
kathiif
ﻛَﺜِﻴﻒ
intern, tillhörande
daakhil
ﺩَﺍﺧِﻞ
intryck, takt
waq3
ﻭَﻗﻊ
att inveckla, trassla in
warraTa
ﻭَﺭَّﻁَ
invånare, ovokaliserad bokstav, tyst
saakin
ﺳَﺎﻛِﻦ
jacka, tunika
sutra
ﺳُﺘﺮَﺓ
att jaga bort, tränga undan
sharrada
ﺷَﺮَّﺩَ
jumper, pullover, tröja
kanza
ﻛَﻨﺰَﺓ
att kassera, ta bort
Hadhafa
ﺣَﺬَﻑَ
klassrum, säsong, termin
faSl
ﻓَﺼﻞ
klocka, tid, timme
saa3a
ﺳَﺎﻋَﺔ
knep, trick
Hiila
ﺣِﻴﻠَﺔ
konventionell, traditionell
taqliidiyy
ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ
kraft, topp
3izz
ﻋِﺰّ
kraft, tvång
jabr
ﺟَﺒﺮ
att krossa, köra över, trampa ner
dahasa
ﺩَﻫَﺲَ
att kräva, tvinga
saama
ﺳَﺎﻡَ
att kräva, tvinga
sawwama
ﺳَﻮَّﻡَ
att känna på, treva
talammasa
ﺗَﻠَﻤَّﺲَ
leopard, tiger
namir
ﻧَﻤِﺮ
licens, tillstånd
rukhSa
ﺭُﺧﺼَﺔ
licens, tillstånd
jawaaz
ﺟَﻮَﺍﺯ
lidande, trånghet, ångest
Diiq
ﺿِﻴﻖ
ljus, ren, tydlig
naaSi3
ﻧَﺎﺻِﻊ
att lova, tillägna
nadhara
ﻧَﺬَﺭَ
lugn, tyst
huduu'
ﻫُﺪُﻭﺀ
lyckosam, nöjd, tursam
maHZuuZ
ﻣَﺤﻈُﻮﻅ
lyckosam, tursam
HaZiiZ
ﺣَﻈِﻴﻆ
att låna, ta över
iqtabasa
ﺍِﻗﺘَﺒَﺲَ
att lämna, ta avsked
wadda3a
ﻭَﺩَّﻉَ
längtan, tillgivenhet
hawan
ﻫَﻮﻯً
lättnad, tittning
furja
ﻓُﺮﺟَﺔ
manöver, taktiker
munaawir
ﻣُﻨَﺎﻭِﺭ
mildhet, tålmodighet
Hilm
ﺣِﻠﻢ
misstanke, tvivel
irtiyaab
ﺍِﺭﺗِﻴَﺎﺏ
mjöl, precis, tunn
daqiiq
ﺩَﻗِﻴﻖ
motståndare, tävlande
mutanaafis
ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ
motvillighet, tvekan
taraddud
ﺗَﺮَﺩُّﺩ
måltid, tallrik
Tabaq
ﻃَﺒَﻖ
märke, tecken
3alaama
ﻋَﻠَﺎﻣَﺔ
möjlighet, tillfälle
munaasaba
ﻣُﻨَﺎﺳَﺒَﺔ
att notera, titta
lamaHa
ﻟَﻤَﺢَ
nöje, tillhörighet, vara
mataa3
ﻣَﺘَﺎﻉ
att nöta bort, ta bort
qashaTa
ﻗَﺸَﻂَ
att observera, titta
naZara
ﻧَﻈَﺮَ
att ockupera, ta över
iHtalla
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
ofruktbar, torr
qaHil
ﻗَﺤِﻞ
ofruktbar, torr
qaaHil
ﻗَﺎﺣِﻞ
okunnighet, tiden före islam
jaahiliyya
ﺟَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔ
att omge, titta
Hadaqa
ﺣَﺪَﻕَ
omvandling, transformation
taHwiil
ﺗَﺤﻮِﻳﻞ
att omvändas, tippa över
inqalaba
ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
att passera, ta examen
takharraja
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
passionerad, törstig
Hiraar
ﺣِﺮَﺍﺭ
period, tid
Hiin
ﺣِﻴﻦ
plantering, transplantation
zar3
ﺯَﺭﻉ
att plocka upp, ta emot
iltaqaTa
ﺍِﻟﺘَﻘَﻂَ
plågsam, tragisk
faaji3
ﻓَﺎﺟِﻊ
praktik, tillämpning
taTbiiq
ﺗَﻄﺒِﻴﻖ
att provocera, söka gräl, torka sig
tamassaHa
ﺗَﻤَﺴَّﺢَ
reflekterande, tänkande
mufakkir
ﻣُﻔَﻜِّﺮ
riven, trasig
mumazzaq
ﻣُﻤَﺰَّﻕ
rå, torr
naashif
ﻧَﺎﺷِﻒ
råd, säte, tribunal
majlis
ﻣَﺠﻠِﺲ
rörelse, transport, vandring
tanaqqul
ﺗَﻨَﻘُّﻞ
sabotage, terrorism
'irhaab
ﺇِﺭﻫَﺎﺏ
att samla, torka
qashsha
ﻗَﺶَّ
skala, stege, trappa
sullam
ﺳُﻠَّﻢ
skrivare, tryckning
Tibaa3a
ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ
skräck, terror
halal
ﻫَﻠَﻞ
att skrämma, terrorisera
rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ
att skära av, trimma
qaDaba
ﻗَﻀَﺐَ
att skära av, trimma
qaDDaba
ﻗَﻀَّﺐَ
slav, tjänare
3abd
ﻋَﺒﺪ
slummer, tupplur
ghafwa
ﻏَﻔﻮَﺓ
slående, stryk, träffande
Darb
ﺿَﺮﺏ
snäv, trång
Dayyiq
ﺿَﻴِّﻖ
sorglig, tragisk
muHzin
ﻣُﺤﺰِﻥ
att spekulera, tävla
Daaraba
ﺿَﺎﺭَﺏَ
att sprida, täcka
farasha
ﻓَﺮَﺵَ
att stjäla information, tjuvlyssna
istaraqa
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
ström, tendens, trend
tayyaar
ﺗَﻴَّﺎﺭ
stund, tid
'awaan
ﺃَﻭَﺍﻥ
summa, total
majmuu3
ﻣَﺠﻤُﻮﻉ
svaghet, trötthet
khawar
ﺧَﻮَﺭ
svår situation, trassel
warTa
ﻭَﺭﻃَﺔ
sympatisk, tillgiven
3aaTif
ﻋَﺎﻃِﻒ
säker, tillitsfull
waathiq
ﻭَﺍﺛِﻖ
säkerhet, trygghet
'amaan
ﺃَﻣَﺎﻥ
att sänka, ta ner
'anzala
ﺃَﻧﺰَﻝَ
att sätta munkavle på, tysta
'akhrasa
ﺃَﺧﺮَﺱَ
att ta
'akhadha
ﺃَﺧَﺬَ
att ta av, ta bort
khala3a
ﺧَﻠَﻊَ
att ta av, ta bort
naza3a
ﻧَﺰَﻉَ
att ta bort
'ab3ada
ﺃَﺑﻌَﺪَ
att ta bort
'azaaHa
ﺃَﺯَﺍﺡَ
att ta bort
khalla3a
ﺧَﻠَّﻊَ
att ta emot
tasallama
ﺗَﺴَﻠَّﻢَ
att ta en tupplur
qayyala
ﻗَﻴَّﻞَ
att ta parti
shaaya3a
ﺷَﺎﻳَﻊَ
att ta tillflykt
iHtamaa
ﺍِﺣﺘَﻤَﻰ
att ta ut
qala3a
ﻗَﻠَﻊَ
att ta ut
kharraja
ﺧَﺮَّﺝَ
tabbouleh
tabbuula
ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ
tack
shukr
ﺷُﻜﺮ
tack
shukran
ﺷُﻜﺮﺍً
att tacka
shakara
ﺷَﻜَﺮَ
tacksam
shaakir
ﺷَﺎﻛِﺮ
tacksam
shakuur
ﺷَﻜُﻮﺭ
taggig
shawik
ﺷَﻮِﻙ
taggig
shawkiyy
ﺷَﻮﻛِﻲّ
tak
saqf
ﺳَﻘﻒ
tak, yta
saTH
ﺳَﻄﺢ
tal
3adad
ﻋَﺪَﺩ
tal
kalaam
ﻛَﻠَﺎﻡ
att tala i gåtor
laghaza
ﻟَﻐَﺰَ
att tala sanning
Sadaqa
ﺻَﺪَﻕَ
att tala till
khaaTaba
ﺧَﺎﻃَﺐَ
talad
mutakallam
ﻣُﺘَﻜَﻠَّﻢ
talande
takallum
ﺗَﻜَﻠُّﻢ
talande, talare
mutakallim
ﻣُﺘَﻜَﻠِّﻢ
talande, vältalig
naaTiq
ﻧَﺎﻃِﻖ
talare, talesperson
mutaHaddith
ﻣُﺘَﺤَﺪِّﺙ
talesätt, yttrande
qawl
ﻗَﻮﻝ
tall
Sanawbar
ﺻَﻨَﻮﺑَﺮ
tallrik
SaHn
ﺻَﺤﻦ
tam
murawwaD
ﻣُﺮَﻭَّﺽ
tand, ålder
sinn
ﺳِﻦّ
tanke
fikr
ﻓِﻜﺮ
tankspriddhet
sahw
ﺳَﻬﻮ
tapp, watad (del av versfot)
watad
ﻭَﺗَﺪ
tavla
lawHa
ﻟَﻮﺣَﺔ
te
shaay
ﺷَﺎﻱ
teater
masraH
ﻣَﺴﺮَﺡ
teaterpjäs
masraHiyya
ﻣَﺴﺮَﺣِﻴَّﺔ
teatral
tamthiiliyy
ﺗَﻤﺜِﻴﻠِﻲّ
tegelsten
Tuuba
ﻃُﻮﺑَﺔ
tekanna
'ibriiq
ﺇِﺑﺮِﻳﻖ
teknisk utrustning
jihaaz
ﺟِﻬَﺎﺯ
telefon
haatif
ﻫَﺎﺗِﻒ
telefon-
haatifiyy
ﻫَﺎﺗِﻔِﻲّ
telegrafisk
barqiyy
ﺑَﺮﻗِﻲّ
telegram
barqiyya
ﺑَﺮﻗِﻴَّﺔ
tema, ämne
mawDuu3
ﻣَﻮﺿُﻮﻉ
tempel
ma3bad
ﻣَﻌﺒَﺪ
tendens
tawajjuh
ﺗَﻮَﺟُّﻪ
teori
naZriyya
ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ
termisk
Haraariyy
ﺣَﺮَﺍﺭِﻱّ
termos
kaZiima
ﻛَﻈِﻴﻤَﺔ
test
tajriba
ﺗَﺠﺮِﺑَﺔ
testad
mumtaHan
ﻣُﻤﺘَﺤَﻦ
testad
mujarrab
ﻣُﺠَﺮَّﺏ
testare
mumtaHin
ﻣُﻤﺘَﺤِﻦ
testare
mujarrib
ﻣُﺠَﺮِّﺏ
text
naSS
ﻧَﺺّ
textil
nasiij
ﻧَﺴِﻴﺞ
tid
zamaan
ﺯَﻣَﺎﻥ
tid
waqt
ﻭَﻗﺖ
tid
zaman
ﺯَﻣَﻦ
tid
tawqiit
ﺗَﻮﻗِﻴﺖ
tid, tillfälle
marra
ﻣَﺮَّﺓ
tid, ögonblick
'aan
ﺁﻥ
tidig
mubakkir
ﻣُﺒَﻜِّﺮ
tidigare
'aanif
ﺁﻧِﻒ
tidigt
baakiran
ﺑَﺎﻛِﺮﺍً
tidning
jariida
ﺟَﺮِﻳﺪَﺓ
tidning
SaHiifa
ﺻَﺤِﻴﻔَﺔ
tidsinställd
mawquut
ﻣَﻮﻗُﻮﺕ
tidvatten
madd
ﻣَﺪّ
att tigga
shaHadha
ﺷَﺤَﺬَ
tiggare
shaHHaadh
ﺷَﺤَّﺎﺫ
till
'ilaa
ﺇِﻟَﻰ
till exempel
mathalan
ﻣَﺜَﻠﺎً
till och med, tills
Hattaa
ﺣَﺘَّﻰ
till sist
'akhiiran
ﺃَﺧِﻴﺮﺍً
tillagd
muDaaf
ﻣُﻀَﺎﻑ
tilldelning
qisma
ﻗِﺴﻤَﺔ
tilldelning
takhSiiS
ﺗَﺨﺼِﻴﺺ
tillflyktsort
3awadh
ﻋَﻮَﺫ
att tillfredsställa
'arDaa
ﺃَﺭﺿَﻰ
tillfälle
furSa
ﻓُﺮﺻَﺔ
tillgivenhet
Hadab
ﺣَﺪَﺏ
tillgivenhet, vänskap
wudd
ﻭُﺩّ
tillgänglig
mawjuud
ﻣَﻮﺟُﻮﺩ
tillgänglig
mutanaawana
ﻣُﺘَﻨَﺎﻭًﻯ
att tillkalla
istadaa3a
ﺍِﺳﺘَﺪَﺍﻉَ
att tillmötesgå
tafaDDala
ﺗَﻔَﻀَّﻞَ
tillräcklig
kaafin
ﻛَﺎﻑٍ
tillräcklig
waafin
ﻭَﺍﻑٍ
tillrättavisning, utskällning
ta3niif
ﺗَﻌﻨِﻴﻒ
tillsammans
ma3an
ﻣَﻌﺎً
tillskrivning
3azw
ﻋَﺰﻭ
tillstånd
Haala
ﺣَﺎﻟَﺔ
tillstånd, uttalande
taSriiH
ﺗَﺼﺮِﻳﺢ
att tilltala
kallama
ﻛَﻠَّﻢَ
att tilltala, vara ren
raaqa
ﺭَﺍﻕَ
att tillverka
Sana3a
ﺻَﻨَﻊَ
tillverkare
Saani3
ﺻَﺎﻧِﻊ
tillverkning
taSnii3
ﺗَﺼﻨِﻴﻊ
att tillåta
samaHa
ﺳَﻤَﺢَ
tillåten
masmuuH
ﻣَﺴﻤُﻮﺡ
tillägg
'iDaafa
ﺇِﺿَﺎﻓَﺔ
tillämpad
musta3mal
ﻣُﺴﺘَﻌﻤَﻞ
tillämpad
muTabbaq
ﻣُﻄَﺒَّﻖ
att titta
shaafa
ﺷَﺎﻑَ
att titta
ramaqa
ﺭَﻣَﻖَ
att titta
baSSa
ﺑَﺺَّ
att titta noga
tafarrasa
ﺗَﻔَﺮَّﺱَ
att titta, vänta
rabaSa
ﺭَﺑَﺺَ
tjock
samiik
ﺳَﻤِﻴﻚ
tjur
thawr
ﺛَﻮﺭ
tjuv
liSS
ﻟِﺺّ
tjuv
saariq
ﺳَﺎﺭِﻕ
att tjäna
khadama
ﺧَﺪَﻡَ
att tjäna
takassaba
ﺗَﻜَﺴَّﺐَ
tjänare
khaadim
ﺧَﺎﺩِﻡ
tjänst
faDl
ﻓَﻀﻞ
tjänst
khidma
ﺧِﺪﻣَﺔ
toffel
khuff
ﺧُﻒّ
att tolerera
iHtamala
ﺍِﺣﺘَﻤَﻞَ
tom
faarigh
ﻓَﺎﺭِﻍ
tom
khaalin
ﺧَﺎﻝٍ
tom
mufarragh
ﻣُﻔَﺮَّﻍ
tom
faaDin
ﻓَﺎﺽٍ
tomat
TamaaTim
ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ
tomhet
khuluuw
ﺧُﻠُﻮّ
tomrum
faraagh
ﻓَﺮَﺍﻍ
ton
naghma
ﻧَﻐﻤَﺔ
ton
Tunn
ﻃُﻦّ
tonåring
muraahiq
ﻣُﺮَﺍﻫِﻖ
topografi
taDriis
ﺗَﻀﺮِﻳﺲ
topp
dhurwa
ﺫُﺭﻭَﺓ
topp, toppmöte
qimma
ﻗِﻤَّﺔ
tork
mujaffif
ﻣُﺠَﻔِّﻒ
att torka
jaffa
ﺟَﻒَّ
att torka
nashshafa
ﻧَﺸَّﻒَ
att torka
jaffafa
ﺟَﻔَّﻒَ
att torka
yabisa
ﻳَﺒِﺲَ
torka
qaHT
ﻗَﺤﻂ
att torka ut
yabbasa
ﻳَﺒَّﺲَ
torka, torrhet
qaHal
ﻗَﺤَﻞ
torkad
mujaffaf
ﻣُﺠَﻔَّﻒ
torn
burj
ﺑُﺮﺝ
torr
jaaff
ﺟَﺎﻑّ
torr
qafaar
ﻗَﻔَﺎﺭ
torrhet
yabas
ﻳَﺒَﺲ
torrhet, uttorkning
jafaaf
ﺟَﻔَﺎﻑ
torsdag
khamiis
ﺧَﻤِﻴﺲ
att tortera
3adhdhaba
ﻋَﺬَّﺏَ
traditionell
turaathiyy
ﺗُﺮَﺍﺛِﻲّ
tragedi
fajii3a
ﻓَﺠِﻴﻌَﺔ
tragedi
ma'saa
ﻣَﺄﺳَﺎﺓ
tragisk, upprivande
mufji3
ﻣُﻔﺠِﻊ
trampande
daws
ﺩَﻭﺱ
trampolin
maqfiz
ﻣَﻘﻔِﺰ
transformerande
taHwiiliyy
ﺗَﺤﻮِﻳﻠِﻲّ
transport
naql
ﻧَﻘﻞ
transport
shaHn
ﺷَﺤﻦ
att transportera
naqala
ﻧَﻘَﻞَ
trappa
daraj
ﺩَﺭَﺝ
trasa
khirqa
ﺧِﺮﻗَﺔ
trasig
maksuur
ﻣَﻜﺴُﻮﺭ
trasig
kharib
ﺧَﺮِﺏ
tredje
thaalith
ﺛَﺎﻟِﺚ
tredjedel
thulth
ﺛُﻠﺚ
trend, utveckling
masaaq
ﻣَﺴَﺎﻕ
triangel
muthallath
ﻣُﺜَﻠَّﺚ
att trimma
Hadhdhafa
ﺣَﺬَّﻑَ
att trimma, vässa
Tarra
ﻃَﺮَّ
trimning, vässning
Tarr
ﻃَﺮّ
att tro
'aamana
ﺁﻣَﻦَ
trollkarl
saHHaar
ﺳَﺤَّﺎﺭ
tron
3arsh
ﻋَﺮﺵ
trots
raghma
ﺭَﻏﻢَ
trots
jimaaH
ﺟِﻤَﺎﺡ
trottoar
raSiif
ﺭَﺻِﻴﻒ
trum-formad
Tabliyy
ﻃَﺒﻠِﻲّ
trumma
Tabl
ﻃَﺒﻞ
trumslagare
Tabbaal
ﻃَﺒَّﺎﻝ
tryck
kabs
ﻛَﺒﺲ
att trycka
Taba3a
ﻃَﺒَﻊَ
att trycka
kabasa
ﻛَﺒَﺲَ
tryckeri
maTba3a
ﻣَﻄﺒَﻌَﺔ
tryckt
maTbuu3
ﻣَﻄﺒُﻮﻉ
tråd
silk
ﺳِﻠﻚ
tråg, ugnsform
Siiniyya
ﺻِﻴﻨِﻴَّﺔ
tråkig
mumill
ﻣُﻤِﻞّ
trång
muzdaHim
ﻣُﺰﺩَﺣِﻢ
trä
khashab
ﺧَﺸَﺐ
trä-, träig
khashabiyy
ﺧَﺸَﺒِﻲّ
träd
shajara
ﺷَﺠَﺮَﺓ
trädgård
Hadiiqa
ﺣَﺪِﻳﻘَﺔ
att träffa
lathama
ﻟَﺜَﻢَ
tränare
mudarrib
ﻣُﺪَﺭِّﺏ
att trängas
zaHama
ﺯَﺣَﻢَ
att trängas, tävla
zaaHama
ﺯَﺍﺣَﻢَ
träning, övning
tadriib
ﺗَﺪﺭِﻳﺐ
tröskel
3ataba
ﻋَﺘَﺒَﺔ
att trösta
3azzaa
ﻋَﺰَّﻯ
trött
mut3ab
ﻣُﺘﻌَﺐ
trött
barim
ﺑَﺮِﻡ
trött
raaziH
ﺭَﺍﺯِﺡ
att trötta ut
'arhaqa
ﺃَﺭﻫَﻖَ
att trötta ut
nahaka
ﻧَﻬَﻚَ
att trötta ut
'at3aba
ﺃَﺗﻌَﺐَ
att trötta ut
'akalla
ﺃَﻛَﻞَّ
trötthet
ta3ab
ﺗَﻌَﺐ
trötthet
kalal
ﻛَﻠَﻞ
tröttsam
mut3ib
ﻣُﺘﻌِﺐ
att tugga
3alaka
ﻋَﻠَﻚَ
att tugga
maDagha
ﻣَﻀَﻎَ
tuggande
3alk
ﻋَﻠﻚ
tuggande
maDgh
ﻣَﻀﻎ
tuggummi
3ilka
ﻋِﻠﻜَﺔ
tull
jumruk
ﺟُﻤﺮُﻙ
tung
thaqiil
ﺛَﻘِﻴﻞ
tunga
lisaan
ﻟِﺴَﺎﻥ
Tunisien
tuunis
ﺗُﻮﻧِﺲ
tunnel
nafaq
ﻧَﻔَﻖ
tupp
diik
ﺩِﻳﻚ
tur
HaZZ
ﺣَﻆّ
turban
3imaama
ﻋِﻤَﺎﻣَﺔ
turism
siyaaHa
ﺳِﻴَﺎﺣَﺔ
turist
saa'iH
ﺳَﺎﺋِﺢ
turistisk
siyaaHiyy
ﺳِﻴَﺎﺣِﻲّ
att turnera, utforska
raada
ﺭَﺍﺩَ
tusen
'alf
ﺃَﻟﻒ
att tveka
taraddada
ﺗَﺮَﺩَّﺩَ
tveksam
shaakk
ﺷَﺎﻙّ
tveksam
mashkuuk
ﻣَﺸﻜُﻮﻙ
att tvinga
'arghama
ﺃَﺭﻏَﻢَ
att tvinga
'ajbara
ﺃَﺟﺒَﺮَ
att tvinga
farraDa
ﻓَﺮَّﺽَ
att tvinga
qasara
ﻗَﺴَﺮَ
tvist
khuSuuma
ﺧُﺼُﻮﻣَﺔ
tvivel
shakk
ﺷَﻚّ
att tvivla
shakka
ﺷَﻚَّ
att tvivla
irtaaba
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
tvungen
mafruuD
ﻣَﻔﺮُﻭﺽ
tvungen
murgham
ﻣُﺮﻏَﻢ
tvål
Saabuuna
ﺻَﺎﺑُﻮﻧَﺔ
att tvåla in
Sabbana
ﺻَﺒَّﻦَ
tvång
qasr
ﻗَﺴﺮ
tvång
'irghaam
ﺇِﺭﻏَﺎﻡ
tvärtom
maqluub
ﻣَﻘﻠُﻮﺏ
tvätt
ghasiil
ﻏَﺴِﻴﻞ
tvätt
ghusl
ﻏُﺴﻞ
att tvätta
ghasala
ﻏَﺴَﻞَ
tvättbjörn
raakuun
ﺭَﺍﻛُﻮﻥ
tvättmaskin
ghassaala
ﻏَﺴَّﺎﻟَﺔ
tvättstuga
maghsal
ﻣَﻐﺴَﻞ
tydlig, uppenbar
waaDiH
ﻭَﺍﺿِﺢ
tyg
qumaash
ﻗُﻤَﺎﺵ
tygel
zimaam
ﺯِﻣَﺎﻡ
tyghandlare
qammaash
ﻗَﻤَّﺎﺵ
att tygla
lajjama
ﻟَﺠَّﻢَ
att tygla
zammama
ﺯَﻣَّﻢَ
att tynga ned
thaqqala
ﺛَﻘَّﻞَ
tyrann
jabbaar
ﺟَﺒَّﺎﺭ
tyrann
Zaalim
ﻇَﺎﻟِﻢ
tyst
saakit
ﺳَﺎﻛِﺖ
tyst
Saamit
ﺻَﺎﻣِﺖ
tystnad
Samt
ﺻَﻤﺖ
tystnad
sukuut
ﺳُﻜُﻮﺕ
tåg
qiTaar
ﻗِﻄَﺎﺭ
tågstation
maHaTTa
ﻣَﺤَﻄَّﺔ
tålamod
Sabr
ﺻَﺒﺮ
tålmodig
Saabir
ﺻَﺎﺑِﺮ
tålmodig
Sabuur
ﺻَﺒُﻮﺭ
tår
dam3a
ﺩَﻣﻌَﺔ
tårfylld
daami3
ﺩَﺍﻣِﻊ
att täcka
laHafa
ﻟَﺤَﻒَ
att täcka
ghaTTaa
ﻏَﻄَّﻰ
att täcka
laththama
ﻟَﺜَّﻢَ
att täcka med lera
Tayyana
ﻃَﻴَّﻦَ
att täcka sig
talaHHafa
ﺗَﻠَﺤَّﻒَ
att täcka sig
iltaHafa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻒَ
täcke
ghaTaa'
ﻏَﻄَﺎﺀ
täckning
taghTiya
ﺗَﻐﻄِﻴَﺔ
tält
khayma
ﺧَﻴﻤَﺔ
tält
khibaa'
ﺧِﺒَﺎﺀ
att tämja
rawwaDa
ﺭَﻭَّﺽَ
att tända
sha33ala
ﺷَﻌَّﻞَ
att tända
lahhaba
ﻟَﻬَّﺐَ
att tända
walla3a
ﻭَﻟَّﻊَ
att tända
'ajjaja
ﺃَﺟَّﺞَ
att tända
'aDrama
ﺃَﺿﺮَﻡَ
tändsticka
thiqaab
ﺛِﻘَﺎﺏ
att tänka
fakkara
ﻓَﻜَّﺮَ
tänkande
tafkiir
ﺗَﻔﻜِﻴﺮ
täppt
muHtaqan
ﻣُﺤﺘَﻘَﻦ
att tärna, upphöja i kub
ka33aba
ﻛَﻌَّﺐَ
att tävla
tanaafasa
ﺗَﻨَﺎﻓَﺲَ
att tävla
tasaabaqa
ﺗَﺴَﺎﺑَﻖَ
att tävla
raakaDa
ﺭَﺍﻛَﺾَ
att tävla emot
tabaaraza
ﺗَﺒَﺎﺭَﺯَ
tävlande
mutasaabiq
ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ
tävlande
raakiD
ﺭَﺍﻛِﺾ
tävling
sibaaq
ﺳِﺒَﺎﻕ
tävling
musaabaqa
ﻣُﺴَﺎﺑَﻘَﺔ
törst
3aTash
ﻋَﻄَﺶ
törstig
3aTish
ﻋَﻄِﺶ
Föregående: s
Nästa: u
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z