Ord som börjar på b

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven b. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

acceleration, brådska, hjul
3ajala
ﻋَﺠَﻠَﺔ
aktning, betydelse
i3tidaad
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ
alkali, bas
qilw
ﻗِﻠﻮ
alkalisk, basisk
qilwiyy
ﻗِﻠﻮِﻱّ
amfiteater, bana
madraj
ﻣَﺪﺭَﺝ
andra halvraden, bakre del
3ajuz
ﻋَﺠُﺰ
att angå, betyda, mena
3anaa
ﻋَﻨَﻰ
att anlända, börja
Halla
ﺣَﻞَّ
att anslutas, bli deltagare
inDamma
ﺍِﻧﻀَﻢَّ
ansvarig, bemyndigad
mukallaf
ﻣُﻜَﻠَّﻒ
arena, bana
miDmaar
ﻣِﻀﻤَﺎﺭ
att avbryta, blockera, hindra
3aTTala
ﻋَﻄَّﻞَ
avgränsning, beskrivning
tarsiim
ﺗَﺮﺳِﻴﻢ
att avgöra, besluta
Hasama
ﺣَﺴَﻢَ
avsaknad, brist
in3idaam
ﺍِﻧﻌِﺪَﺍﻡ
att avse, bege sig mot
qaSada
ﻗَﺼَﺪَ
avslutning, bestämning, uppgörelse
Hasm
ﺣَﺴﻢ
baba ghanouj, kryddad
mutabbal
ﻣُﺘَﺒَّﻞ
bad, badrum
Hammaam
ﺣَﻤَّﺎﻡ
att bada
istaHamma
ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ
att bada, duscha
ightasala
ﺍِﻏﺘَﺴَﻞَ
att bada, tvätta, värma upp
Hammama
ﺣَﻤَّﻢَ
badande
istiHmaam
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
bagage, reseuppehåll
riHaal
ﺭِﺣَﺎﻝ
bagare
khabbaaz
ﺧَﺒَّﺎﺯ
Bagdad
baghdaad
ﺑَﻐﺪَﺍﺩ
bageri
makhbaz
ﻣَﺨﺒَﺰ
bak-
khalfiyy
ﺧَﻠﻔِﻲّ
att baka
khabaza
ﺧَﺒَﺰَ
bakfylla
khumaar
ﺧُﻤَﺎﺭ
bakgrund
khalfiyya
ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ
bakom
waraa'a
ﻭَﺭَﺍﺀَ
bakom, bortom
khalfa
ﺧَﻠﻒَ
bakterie, frö
bidhra
ﺑِﺬﺭَﺓ
balans
tawaazun
ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ
balans, mått, skala
miizaan
ﻣِﻴﺰَﺍﻥ
att balansera
waazana
ﻭَﺍﺯَﻥَ
balanserad
mutawaazin
ﻣُﺘَﻮَﺍﺯِﻥ
balanserad
muttazin
ﻣُﺘَّﺰِﻥ
balanserad, neutral
muta3aadil
ﻣُﺘَﻌَﺎﺩِﻝ
balja, behållare
qiraab
ﻗِﺮَﺍﺏ
baljväxt
baql
ﺑَﻘﻞ
balkong
shurfa
ﺷُﺮﻓَﺔ
bana, gång
sayra
ﺳَﻴﺮَﺓ
banal, vulgär
mubtadhal
ﻣُﺒﺘَﺬَﻝ
banan
mawza
ﻣَﻮﺯَﺓ
banbrytande
raa'id
ﺭَﺍﺋِﺪ
band
shariiT
ﺷَﺮِﻳﻂ
bandage, förband
Dimaad
ﺿِﻤَﺎﺩ
bandage, plåster
Dimaada
ﺿِﻤَﺎﺩَﺓ
att bandagera, förbinda
Dammada
ﺿَﻤَّﺪَ
bank
maSrif
ﻣَﺼﺮِﻑ
bank, strand
shaTT
ﺷَﻂّ
bara
faqaT
ﻓَﻘَﻂ
bara
mujarrad
ﻣُﺠَﺮَّﺩ
bara, ensam, unik
waHiid
ﻭَﺣِﻴﺪ
barberare, frisör
Hallaaq
ﺣَﻠَّﺎﻕ
barfota
Haafin
ﺣَﺎﻑٍ
barmhärtig, medlidsam
raHiim
ﺭَﺣِﻴﻢ
barn
Tifl
ﻃِﻔﻞ
barn
Sabiyy
ﺻَﺒِﻲّ
barnbarn
Hafiid
ﺣَﻔِﻴﺪ
barndom
Tufuula
ﻃُﻔُﻮﻟَﺔ
barriär, spärr
Haajiz
ﺣَﺎﺟِﺰ
bartender
saaqin
ﺳَﺎﻕٍ
bas
'uss
ﺃُﺱّ
basilika
rayHaan
ﺭَﻳﺤَﺎﻥ
att be om hjälp
istanSara
ﺍِﺳﺘَﻨﺼَﺮَ
att be om hjälp
istanjada
ﺍِﺳﺘَﻨﺠَﺪَ
att be om nåd
istarHama
ﺍِﺳﺘَﺮﺣَﻢَ
att be, bönfalla
tasawwala
ﺗَﺴَﻮَّﻝَ
att be, bönfalla
tawassala
ﺗَﻮَﺳَّﻞَ
att beakta, vända sig mot
iltafata
ﺍِﻟﺘَﻔَﺖَ
bebis, spenabarn
raDii3
ﺭَﺿِﻴﻊ
bebyggelse, by
qarya
ﻗَﺮﻳَﺔ
att bedra
khaana
ﺧَﺎﻥَ
att bedra, kringgå, lura
raawagha
ﺭَﺍﻭَﻍَ
bedragare
mukhaadi3
ﻣُﺨَﺎﺩِﻉ
bedragare
muHtaal
ﻣُﺤﺘَﺎﻝ
bedrägeri
ghishsh
ﻏِﺶّ
bedrägeri
khatl
ﺧَﺘﻞ
bedrägeri, lögn
ibtishaak
ﺍِﺑﺘِﺸَﺎﻙ
bedrägeri, lögn, trick
khadii3a
ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ
bedräglig
mukhaatil
ﻣُﺨَﺎﺗِﻞ
att bedöma, justera, rätta
qawwama
ﻗَﻮَّﻡَ
bedömning, gissning, uppskattning
takhmiin
ﺗَﺨﻤِﻴﻦ
att bedöva
khaddara
ﺧَﺪَّﺭَ
bedövning
takhdiir
ﺗَﺨﺪِﻳﺮ
bedövningsmedel, narkotika
mukhaddir
ﻣُﺨَﺪِّﺭ
att befalla, döma
Hakama
ﺣَﻜَﻢَ
att befara, frukta
khashiya
ﺧَﺸِﻲَ
befläckad, förorenad
danis
ﺩَﻧِﺲ
att befolka
qaTana
ﻗَﻄَﻦَ
befolkad
ma'huul
ﻣَﺄﻫُﻮﻝ
befolkning
'ahl
ﺃَﻫﻞ
att befria, rädda
khallaSa
ﺧَﻠَّﺺَ
befriare
muHarrir
ﻣُﺤَﺮِّﺭ
befrielse
taHriir
ﺗَﺤﺮِﻳﺮ
att befrukta
khaSSaba
ﺧَﺼَّﺐَ
att begrava
dafana
ﺩَﻓَﻦَ
att begrava
qabara
ﻗَﺒَﺮَ
att begrava
laHada
ﻟَﺤَﺪَ
att begrava
Tamara
ﻃَﻤَﺮَ
begravd
madfuun
ﻣَﺪﻓُﻮﻥ
begravning
Tamr
ﻃَﻤﺮ
begravningsplats
maqbara
ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ
begriplighet
ma3quuliyya
ﻣَﻌﻘُﻮﻟِﻴَّﺔ
att begrunda
ta'ammala
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
begrundande
ta'ammul
ﺗَﺄَﻣُّﻞ
att begränsa sig
iqtaSara
ﺍِﻗﺘَﺼَﺮَ
att begränsa, hindra
Habasa
ﺣَﺒَﺲَ
att begränsa, uppehålla, vara känslig
3aqala
ﻋَﻘَﻞَ
begränsad
maHduud
ﻣَﺤﺪُﻭﺩ
begränsning
HaSr
ﺣَﺼﺮ
att begå
irtakaba
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
att begå
iqtarafa
ﺍِﻗﺘَﺮَﻑَ
att begå självmord
intaHara
ﺍِﻧﺘَﺤَﺮَ
begåvad
mawhuub
ﻣَﻮﻫُﻮﺏ
begär
Sabwa
ﺻَﺒﻮَﺓ
begär
HirS
ﺣِﺮﺹ
att begära
Taalaba
ﻃَﺎﻟَﺐَ
att begära, kräva
ishtaraTa
ﺍِﺷﺘَﺮَﻁَ
begäran
3ariiDa
ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ
att behaga
'amta3a
ﺃَﻣﺘَﻊَ
att behaga, tilltala, överraska
'a3jaba
ﺃَﻋﺠَﺐَ
behaglig
3adhb
ﻋَﺬﺏ
behaglig, bekymmersfri
raghd
ﺭَﻏﺪ
behaglig, bekymmersfri
raghiid
ﺭَﻏِﻴﺪ
att behandla
3aamala
ﻋَﺎﻣَﻞَ
att behandla
3aalaja
ﻋَﺎﻟَﺞَ
att behandla orättvist, förtrycka
ghashama
ﻏَﺸَﻢَ
att behandla, hantera
ta3aamala
ﺗَﻌَﺎﻣَﻞَ
behandling
mu3aamala
ﻣُﻌَﺎﻣَﻠَﺔ
behov, krav
iHtiyaaj
ﺍِﺣﺘِﻴَﺎﺝ
behov, krav, nödvändighet
Daruura
ﺿَﺮُﻭﺭَﺓ
behå
Sadriyya
ﺻَﺪﺭِﻳَّﺔ
att behålla, ta
iHtafaZa
ﺍِﺣﺘَﻔَﻆَ
att behöva
iHtaaja
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
att bekräfta, fastslå
'aqarra
ﺃَﻗَﺮَّ
att bekräfta, tro
Saddaqa
ﺻَﺪَّﻕَ
bekräftelse, medgivande
'iqraar
ﺇِﻗﺮَﺍﺭ
bekväm
muriiH
ﻣُﺮِﻳﺢ
bekväm, mjuk
wathiir
ﻭَﺛِﻴﺮ
bekvämlighet, välstånd
raghad
ﺭَﻏَﺪ
bekymmer, uppmärksamhet
mubaalaa
ﻣُﺒَﺎﻟَﺎﺓ
att bekämpa, stå emot
3aanada
ﻋَﺎﻧَﺪَ
att bekänna, erkänna
i3tarafa
ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
bekännelse
i3tiraaf
ﺍِﻋﺘِﺮَﺍﻑ
belagd med handbojor
maghluul
ﻣَﻐﻠُﻮﻝ
att belasta
'athqala
ﺃَﺛﻘَﻞَ
att belastas, sjunka
razaHa
ﺭَﺯَﺡَ
att belysa
nawwara
ﻧَﻮَّﺭَ
belånad
marhuun
ﻣَﺮﻫُﻮﻥ
belåtenhet
qanaa3a
ﻗَﻨَﺎﻋَﺔ
belåtenhet
qana3
ﻗَﻨَﻊ
att belägga med handbojor
Saffada
ﺻَﻔَّﺪَ
att belägga med handbojor
ghallala
ﻏَﻠَّﻞَ
att belägga med koppar
naHHasa
ﻧَﺤَّﺲَ
att bemyndiga
wakkala
ﻭَﻛَّﻞَ
att bemästra
bara3a
ﺑَﺮَﻉَ
att bemästra
'atqana
ﺃَﺗﻘَﻦَ
att bemästra
'aHsana
ﺃَﺣﺴَﻦَ
att bemästra, kontrollera
rabba
ﺭَﺏَّ
ben
3aZm
ﻋَﻈﻢ
ben
saaq
ﺳَﺎﻕ
ben
rijl
ﺭِﺟﻞ
benägen, lutad, uppmärksam
Saaghin
ﺻَﺎﻍٍ
benägenhet, lutning, väljvilja
Saghw
ﺻَﻐﻮ
att beordra
'amara
ﺃَﻣَﺮَ
att beordra, kosta
kallafa
ﻛَﻠَّﻒَ
berg
jabal
ﺟَﺒَﻞ
bergsstig
shi3b
ﺷِﻌﺐ
berså
3ariish
ﻋَﺮِﻳﺶ
berusad
sakraan
ﺳَﻜﺮَﺍﻥ
berusad
thamal
ﺛَﻤَﻞ
berusad
thamil
ﺛَﻤِﻞ
att beräkna, räkna
Hasaba
ﺣَﺴَﺐَ
att berätta
Hakaa
ﺣَﻜَﻰ
att berätta, bevattna
rawaa
ﺭَﻭَﻯ
att berätta, klippa
qaSSa
ﻗَﺺَّ
berättelse
Hikaaya
ﺣِﻜَﺎﻳَﺔ
berättelse, historia, klippning
qiSSa
ﻗِﺼَّﺔ
berättigande
tabriir
ﺗَﺒﺮِﻳﺮ
beröm, komplimang
madH
ﻣَﺪﺡ
beröm, lovord
Hamd
ﺣَﻤﺪ
berömd
shahiir
ﺷَﻬِﻴﺮ
att berömma
madaHa
ﻣَﺪَﺡَ
att berömma, prisa
majjada
ﻣَﺠَّﺪَ
att berömma, prisa
Hammada
ﺣَﻤَّﺪَ
berömmelse
shuhra
ﺷُﻬﺮَﺓ
beröring
jass
ﺟَﺲّ
beröring, känsla
malmas
ﻣَﻠﻤَﺲ
att beröva på sömn, göra sömnlös
sahhada
ﺳَﻬَّﺪَ
besatt, galen
muhawwas
ﻣُﻬَﻮَّﺱ
besatthet
hawas
ﻫَﻮَﺱ
att besegra
ghalaba
ﻏَﻠَﺐَ
att besegra
hazama
ﻫَﺰَﻡَ
att besegra, överträffa
naDala
ﻧَﻀَﻞَ
besegrad
maghluub
ﻣَﻐﻠُﻮﺏ
besjungen
murattal
ﻣُﺮَﺗَّﻞ
att beskriva, skriva ut medicin
waSafa
ﻭَﺻَﻒَ
beskrivning, porträtt
waSf
ﻭَﺻﻒ
beskyddare, sponsor, väktare
raa3in
ﺭَﺍﻉٍ
beslag, gripande
qabD
ﻗَﺒﺾ
beslut
3azma
ﻋَﺰﻣَﺔ
beslut
qaraar
ﻗَﺮَﺍﺭ
att besluta
Haddada
ﺣَﺪَّﺩَ
att besluta
3azama
ﻋَﺰَﻡَ
att besluta
qarrara
ﻗَﺮَّﺭَ
att besluta
zamma3a
ﺯَﻣَّﻊَ
beslutsamhet
3azm
ﻋَﺰﻡ
beslutsamhet, insisterande
'iSraar
ﺇِﺻﺮَﺍﺭ
att beslöja, dölja
Hajjaba
ﺣَﺠَّﺐَ
att beslöja, dölja
Hajaba
ﺣَﺠَﺐَ
att bestraffa, skälla
3annafa
ﻋَﻨَّﻒَ
bestraffning, censur
3atb
ﻋَﺘﺐ
att beställa, efterfråga, söka
Talaba
ﻃَﻠَﺐَ
beställning, efterfrågan
Talab
ﻃَﻠَﺐ
bestämd
mu3arrif
ﻣُﻌَﺮِّﻑ
bestämd
muHaddad
ﻣُﺤَﺪَّﺩ
bestämd
Haasim
ﺣَﺎﺳِﻢ
bestämd
muzmi3
ﻣُﺰﻣِﻊ
bestämd, fast
muqarrar
ﻣُﻘَﺮَّﺭ
beständighet
istiqraar
ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
beständighet
thabaat
ﺛَﺒَﺎﺕ
att besvära, uppta
khalaja
ﺧَﻠَﺞَ
besök
ziyaara
ﺯِﻳَﺎﺭَﺓ
att besöka
zaara
ﺯَﺍﺭَ
att besöka
Dawaa
ﺿَﻮَﻯ
besökare
zaa'ir
ﺯَﺍﺋِﺮ
besökt
mazuur
ﻣَﺰُﻭﺭ
att betala hemgift
'amhara
ﺃَﻣﻬَﺮَ
att betala, knuffa
dafa3a
ﺩَﻓَﻊَ
betalning, knuff
daf3a
ﺩَﻓﻌَﺔ
bete
Tu3m
ﻃُﻌﻢ
att bete sig, uppträda
taSarrafa
ﺗَﺼَﺮَّﻑَ
bete, huggtand, tand
nayb
ﻧَﻴﺐ
att beteckna, utse
3ayyana
ﻋَﻴَّﻦَ
beteende
suluuk
ﺳُﻠُﻮﻙ
beteende
taSarruf
ﺗَﺼَﺮُّﻑ
att betona
nabara
ﻧَﺒَﺮَ
betoning
nabr
ﻧَﺒﺮ
betoning, ton
nabra
ﻧَﺒﺮَﺓ
att betrakta
maqala
ﻣَﻘَﻞَ
att betrakta som dum
Hammaqa
ﺣَﻤَّﻖَ
betsel, tygel
lijaam
ﻟِﺠَﺎﻡ
bett, stick
las3a
ﻟَﺴﻌَﺔ
betydande, mogen, seriös
baaligh
ﺑَﺎﻟِﻎ
betydelse
ma3naa
ﻣَﻌﻨَﻰ
betänkande, meditation
tadabbur
ﺗَﺪَﺑُّﺮ
beundran
'i3jaab
ﺇِﻋﺠَﺎﺏ
beundrande, förtjust, nöjd
mu3jab
ﻣُﻌﺠَﺐ
beundransvärd
mu3jib
ﻣُﻌﺠِﺐ
beundrare, älskare
3aashiq
ﻋَﺎﺷِﻖ
beundrare, älskare
muHibb
ﻣُﺤِﺐّ
att bevara
HaafaZa
ﺣَﺎﻓَﻆَ
att bevara, lagra
dhakhara
ﺫَﺧَﺮَ
att bevara, lämna kvar
'abqaa
ﺃَﺑﻘَﻰ
att bevara, minnas
HafaZa
ﺣَﻔَﻆَ
att bevara, skydda
waqaa
ﻭَﻗَﻰ
att bevara, skydda
Saana
ﺻَﺎﻥَ
bevarad, Mahfouz, skyddad
maHfuuZ
ﻣَﺤﻔُﻮﻅ
bevarande
HifaaZ
ﺣِﻔَﺎﻅ
bevarande
HifZ
ﺣِﻔﻆ
bevarande, ockupation, tillflykt
i3tiSaam
ﺍِﻋﺘِﺼَﺎﻡ
bevarande, skydd
Sawn
ﺻَﻮﻥ
bevarande, skyddande
waaqin
ﻭَﺍﻕٍ
att bevattna, vattna
saqaa
ﺳَﻘَﻰ
bevattning
zayy
ﺯَﻱّ
att bevilja seger
Zaffara
ﻇَﻔَّﺮَ
att bevilja, ge
naala
ﻧَﺎﻝَ
att bevilja, skänka
manaHa
ﻣَﻨَﺢَ
beviljan, ersättning
minHa
ﻣِﻨﺤَﺔ
bevis
daliil
ﺩَﻟِﻴﻞ
att bevittna
shahida
ﺷَﻬِﺪَ
att beväpna
sallaHa
ﺳَﻠَّﺢَ
beväpnad
musallaH
ﻣُﺴَﻠَّﺢ
beväpning
tasliiH
ﺗَﺴﻠِﻴﺢ
bi
naHla
ﻧَﺤﻠَﺔ
bibliotek, bokhandel, bokhylla
maktaba
ﻣَﻜﺘَﺒَﺔ
att bidra, dela
'ashama
ﺃَﺳﻬَﻢَ
att bidra, delta
saahama
ﺳَﺎﻫَﻢَ
bifogad
murfaq
ﻣُﺮﻓَﻖ
bigott, fanatisk
raafiDiyy
ﺭَﺍﻓِﻀِﻲّ
bikupa
manHal
ﻣَﻨﺤَﻞ
bil
sayyaara
ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ
bild
Suura
ﺻُﻮﺭَﺓ
bildning, kultur
thaqaafa
ﺛَﻘَﺎﻓَﺔ
biljett
tadhkara
ﺗَﺬﻛَﺮَﺓ
biljett, kort
biTaaqa
ﺑِﻄَﺎﻗَﺔ
billig
rakhiiS
ﺭَﺧِﻴﺺ
att binda
rabaTa
ﺭَﺑَﻂَ
att binda, kedja
qayyada
ﻗَﻴَّﺪَ
bindning, förbund, länk
raabiTa
ﺭَﺍﺑِﻄَﺔ
bit
qiT3a
ﻗِﻄﻌَﺔ
bit
shariiHa
ﺷَﺮِﻳﺤَﺔ
bit, del, segment
juz'
ﺟُﺰﺀ
bit, segment
faSS
ﻓَﺺّ
bit, smula
HiTma
ﺣِﻄﻤَﺔ
att bita
3aDDa
ﻋَﺾَّ
att bita, nafsa
qaDama
ﻗَﻀَﻢَ
att bita, nypa
qaraSa
ﻗَﺮَﺹَ
bitande, nypande
qarS
ﻗَﺮﺹ
bitter
murr
ﻣُﺮّ
bitter, envis
mariir
ﻣَﺮِﻳﺮ
bitter, salt
'ujaaj
ﺃُﺟَﺎﺝ
bitterhet
maraara
ﻣَﺮَﺍﺭَﺓ
att bjuda in, ringa
da3aa
ﺩَﻋَﺎ
att bjuda in, sammankalla
istaqdama
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
att bjuda över
zaayada
ﺯَﺍﻳَﺪَ
björn
dubb
ﺩُﺏّ
blackboard
sabbuura
ﺳَﺒُّﻮﺭَﺓ
blad, klinga
shafra
ﺷَﻔﺮَﺓ
bland, inom, inuti
Dimna
ﺿِﻤﻦَ
bland, mellan
bayna
ﺑَﻴﻦَ
att blanda
mazaja
ﻣَﺰَﺝَ
att blanda ihop
khalaTa
ﺧَﻠَﻂَ
att blanda, skapa förvirring
khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
blandad
mukhtalaT
ﻣُﺨﺘَﻠَﻂ
att blandas
imtazaja
ﺍِﻣﺘَﺰَﺝَ
blandning
khaliiT
ﺧَﻠِﻴﻂ
bleckplåt
SafiiH
ﺻَﻔِﻴﺢ
blek
shaaHib
ﺷَﺎﺣِﺐ
blek
baahit
ﺑَﺎﻫِﺖ
att bleka, vissna
dhawiya
ﺫَﻭِﻱَ
blekhet
shuHuub
ﺷُﺤُﻮﺏ
blekhet, gulhet
Sufra
ﺻُﻔﺮَﺓ
att blekna
shaHuba
ﺷَﺤُﺐَ
att blekna bort, dö ut
khabaa
ﺧَﺒَﺎ
att blekna, bli gul, gulna
iSfarra
ﺍِﺻﻔَﺮَّ
att blekna, bli sorgsen
kamida
ﻛَﻤِﺪَ
att blekna, slockna
hamada
ﻫَﻤَﺪَ
att bli
'aSbaHa
ﺃَﺻﺒَﺢَ
att bli
Saara
ﺻَﺎﺭَ
att bli
ghadaa
ﻏَﺪَﺍ
att bli arg
ghaDiba
ﻏَﻀِﺐَ
att bli askgrå
irbadda
ﺍِﺭﺑَﺪَّ
att bli avbruten, bli avskuren
inqaTa3a
ﺍِﻧﻘَﻄَﻊَ
att bli befriad, bli ren
khalaSa
ﺧَﻠَﺺَ
att bli berusad
sakira
ﺳَﻜِﺮَ
att bli berusad
thamila
ﺛَﻤِﻞَ
att bli bra
Hasuna
ﺣَﺴُﻦَ
att bli brun
samura
ﺳَﻤُﺮَ
att bli dammig
tariba
ﺗَﺮِﺏَ
att bli distraherad
dhahala
ﺫَﻫَﻞَ
att bli dålig
fasada
ﻓَﺴَﺪَ
att bli ful, vara ful
bashi3a
ﺑَﺸِﻊَ
att bli färgad
inSabagha
ﺍِﻧﺼَﺒَﻎَ
att bli färgad
talawwana
ﺗَﻠَﻮَّﻥَ
att bli förkyld
zakama
ﺯَﻛَﻢَ
att bli galen
walaha
ﻭَﻟَﻪَ
att bli galen
janna
ﺟَﻦَّ
att bli glad
sa3ida
ﺳَﻌِﺪَ
att bli grov, bli tjock
ghaluZa
ﻏَﻠُﻆَ
att bli grov, vara grov
khashuna
ﺧَﺸُﻦَ
att bli grumlig, vara grumlig
3akira
ﻋَﻜِﺮَ
att bli grön
ikhDarra
ﺍِﺧﻀَﺮَّ
att bli intensiv, bli komprimerad
takaththafa
ﺗَﻜَﺜَّﻒَ
att bli intrasslad
talabbada
ﺗَﻠَﺒَّﺪَ
att bli irriterad
taDaayaqa
ﺗَﻀَﺎﻳَﻖَ
att bli irriterad
inza3aja
ﺍِﻧﺰَﻋَﺞَ
att bli komplett, vara komplett
iktamala
ﺍِﻛﺘَﻤَﻞَ
att bli kort
qaSura
ﻗَﺼُﺮَ
att bli känd
ishtahara
ﺍِﺷﺘَﻬَﺮَ
att bli liten, vara liten
Saghura
ﺻَﻐُﺮَ
att bli lurad
inkhada3a
ﺍِﻧﺨَﺪَﻉَ
att bli lång
Taala
ﻃَﺎﻝَ
att bli mulen
ghaama
ﻏَﺎﻡَ
att bli muslim
'aslama
ﺃَﺳﻠَﻢَ
att bli offentlig, spridas
dhaa3a
ﺫَﺍﻉَ
att bli ohörbar
khafata
ﺧَﻔَﺖَ
att bli otydlig, stänga
ghamuDa
ﻏَﻤُﺾَ
att bli rik
thariya
ﺛَﺮِﻱَ
att bli räddad
naqidha
ﻧَﻘِﺬَ
att bli röd, rodna
iHmarra
ﺍِﺣﻤَﺮَّ
att bli salt
malaHa
ﻣَﻠَﺢَ
att bli sjuk
mariDa
ﻣَﺮِﺽَ
att bli sjuk
saqima
ﺳَﻘِﻢَ
att bli skrämd
jafala
ﺟَﻔَﻞَ
att bli smutsig
katina
ﻛَﺘِﻦَ
att bli stel, frysa till is
jamuda
ﺟَﻤُﺪَ
att bli stel, hårdna
tajammada
ﺗَﺠَﻤَّﺪَ
att bli svart
iswadda
ﺍِﺳﻮَﺩَّ
att bli svår, vara svår
Sa3uba
ﺻَﻌُﺐَ
att bli tjock
thakhuna
ﺛَﺨُﻦَ
att bli tom
farigha
ﻓَﺮِﻍَ
att bli torr
tanashshafa
ﺗَﻨَﺸَّﻒَ
att bli trevlig, lindra, mjuka upp
laTTafa
ﻟَﻄَّﻒَ
att bli trött
ta3iba
ﺗَﻌِﺐَ
att bli tung, vara tung
thaqula
ﺛَﻘُﻞَ
att bli tydlig
waDaHa
ﻭَﺿَﺢَ
att bli tydlig
tajallaa
ﺗَﺠَﻠَّﻰ
att bli uppenbar, vara uppenbar
naSa3a
ﻧَﺼَﻊَ
att bli van
ta3awwada
ﺗَﻌَﻮَّﺩَ
att bli överraskad
ta3ajjaba
ﺗَﻌَﺠَّﺐَ
att bli överraskad
3ajiba
ﻋَﺠِﺐَ
att bli, förbli
baata
ﺑَﺎﺕَ
blick
Tarf
ﻃَﺮﻑ
blick
ranaa
ﺭَﻧَﺎ
blick, ögonkast
laHZ
ﻟَﺤﻆ
att blicka
lamaHa
ﻟَﻤَﺢَ
blind
'a3maa
ﺃَﻋﻤَﻰ
blind
Dariir
ﺿَﺮِﻳﺮ
blindhet
3amiyya
ﻋَﻤِﻴَّﺔ
blindhet på ena ögat, enögdhet
3awar
ﻋَﻮَﺭ
att blinka
Tarafa
ﻃَﺮَﻑَ
att blinka
'awmaDa
ﺃَﻭﻣَﺾَ
blinkning
ghamDa
ﻏَﻤﻀَﺔ
blinkning, tindrande
Tarfa
ﻃَﺮﻓَﺔ
blixt
barq
ﺑَﺮﻕ
blixt, glimmer
wamDa
ﻭَﻣﻀَﺔ
att blixta, glimma
wamaDa
ﻭَﻣَﺾَ
att blixtra, skina
baraqa
ﺑَﺮَﻕَ
blixtrande, lysande
barraaq
ﺑَﺮَّﺍﻕ
blockad
HiSaar
ﺣِﺼَﺎﺭ
att blockera, hindra
sadda
ﺳَﺪَّ
blockerad, stängd
masduud
ﻣَﺴﺪُﻭﺩ
blod
damm
ﺩَﻡّ
blod
najii3
ﻧَﺠِﻴﻊ
blodbad, massaker
madhbaHa
ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ
blodkärl
wariid
ﻭَﺭِﻳﺪ
blodsutgjutare, mödrare, slaktare
saffaaH
ﺳَﻔَّﺎﺡ
blomkål
qarnabiiT
ﻗَﺮﻧَﺒِﻴﻂ
blomma
zahra
ﺯَﻫﺮَﺓ
att blomma
warrada
ﻭَﺭَّﺩَ
blommande, öppensinnad
mutafattiH
ﻣُﺘَﻔَﺘِّﺢ
blommig
muzhar
ﻣُﺰﻫَﺮ
att blomstra, trivas
'aflaHa
ﺃَﻓﻠَﺢَ
blomstrande
muzhir
ﻣُﺰﻫِﺮ
blond, ljushyad
'ashqar
ﺃَﺷﻘَﺮ
blondhet
shuqra
ﺷُﻘﺮَﺓ
blottad
Haasir
ﺣَﺎﺳِﺮ
blus
bluuza
ﺑﻠُﻮﺯَﺓ
bly
raSaaS
ﺭَﺻَﺎﺹ
blyg
khajuul
ﺧَﺠُﻮﻝ
blyg
khajil
ﺧَﺠِﻞ
blyghet, skam
khajal
ﺧَﺠَﻞ
blygsam
khuDuu3
ﺧُﻀُﻮﻉ
blygsam
mutawaaDi3
ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ
blå
'azraq
ﺃَﺯﺭَﻕ
blå färg, cyanos
zurqa
ﺯُﺭﻗَﺔ
blåbär
3inabiyya
ﻋِﻨَﺒِﻴَّﺔ
att blåsa
nasama
ﻧَﺴَﻢَ
att blåsa
habba
ﻫَﺐَّ
att blåsa
nafakha
ﻧَﻔَﺦَ
att blåsa, spela
zammara
ﺯَﻣَّﺮَ
blåsande
nafkh
ﻧَﻔﺦ
bläck
Hibr
ﺣِﺒﺮ
bläckfisk
'ukhTubuuT
ﺃُﺧﻄُﺒُﻮﻁ
att bläddra igenom
taSaffaHa
ﺗَﺼَﻔَّﺢَ
bläddring, genomläsning
taSaffuH
ﺗَﺼَﻔُّﺢ
att blända
bahara
ﺑَﻬَﺮَ
bländande
inbihaar
ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ
att bländas
inbahara
ﺍِﻧﺒَﻬَﺮَ
blänkande, ljus
saaTi3
ﺳَﺎﻃِﻊ
att blöda
nazafa
ﻧَﺰَﻑَ
att blöda, dränera, tömma
istanzafa
ﺍِﺳﺘَﻨﺰَﻑَ
att blötlägga, laka ur
mashsha
ﻣَﺶَّ
blötläggning, urlakning
mashsh
ﻣَﺶّ
att bo
sakana
ﺳَﻜَﻦَ
boende
maskan
ﻣَﺴﻜَﻦ
boende, logi
sakan
ﺳَﻜَﻦ
bok
kitaab
ﻛِﺘَﺎﺏ
bok
sifr
ﺳِﻔﺮ
bok, volym
muSHaf
ﻣُﺼﺤَﻒ
att boka tid
waa3ada
ﻭَﺍﻋَﺪَ
bokband, katalog
mujallad
ﻣُﺠَﻠَّﺪ
bokbindare
mughallif
ﻣُﻐَﻠِّﻒ
bokning, möte
maw3id
ﻣَﻮﻋِﺪ
bokstav
Harf
ﺣَﺮﻑ
bokstav
maktuub
ﻣَﻜﺘُﻮﺏ
bokstav, tal
khiTaab
ﺧِﻄَﺎﺏ
boll
kura
ﻛُﺮَﺓ
att bomba
qaSafa
ﻗَﺼَﻒَ
att bombardera, kasta
qadhafa
ﻗَﺬَﻑَ
bombning, åska
qaSf
ﻗَﺼﻒ
att bomstra, skina
zahara
ﺯَﻫَﺮَ
bomull
quTn
ﻗُﻄﻦ
bonus, höjning
3alaawa
ﻋَﻠَﺎﻭَﺓ
bord
Taawila
ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ
bord
maa'ida
ﻣَﺎﺋِﺪَﺓ
borg, byggnad, skyskrapa
SarH
ﺻَﺮﺡ
borgenär
mudiin
ﻣُﺪِﻳﻦ
borste
fursha
ﻓُﺮﺷَﺔ
bort från, om
3an
ﻋَﻦ
bortbärande
tajriif
ﺗَﺠﺮِﻳﻒ
bortskämd
mudallal
ﻣُﺪَﻟَّﻞ
borttagning
Hadhf
ﺣَﺬﻑ
att bosätta sig
istawTana
ﺍِﺳﺘَﻮﻃَﻦَ
att bosätta sig, landa
HaTTa
ﺣَﻂَّ
bot
gharaama
ﻏَﺮَﺍﻣَﺔ
att bota
shafaa
ﺷَﻔَﻰ
botemedel
shifaa'
ﺷِﻔَﺎﺀ
botfärdig, ångerfull
taa'ib
ﺗَﺎﺋِﺐ
botgörelse, ånger
tawba
ﺗَﻮﺑَﺔ
botten
qaa3
ﻗَﺎﻉ
botten, depression
ghawr
ﻏَﻮﺭ
botten, djup, hålighet
qa3r
ﻗَﻌﺮ
bottenlös, långt bort
saHiiq
ﺳَﺤِﻴﻖ
att boxa, slå
lakama
ﻟَﻜَﻢَ
boxare
mulaakim
ﻣُﻠَﺎﻛِﻢ
boxningsmatch
mulaakama
ﻣُﻠَﺎﻛَﻤَﺔ
bra
Hasan
ﺣَﺴَﻦ
bra
jayyid
ﺟَﻴِّﺪ
bra, god
Tayyib
ﻃَﻴِّﺐ
bra, okej
yuraam
ﻳُﺮَﺍﻡ
brandbekämpande, släckande
'iTfaa'iyy
ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ
brandbekämpning, släckning
'iTfaa'
ﺇِﻃﻔَﺎﺀ
bred
waasi3
ﻭَﺍﺳِﻊ
bred
3ariiD
ﻋَﺮِﻳﺾ
att bredda, öka
wassa3a
ﻭَﺳَّﻊَ
bredvid
bijaanib
ﺑِﺠَﺎﻧِﺐ
bredvid
janba
ﺟَﻨﺐَ
brev
risaala
ﺭِﺳَﺎﻟَﺔ
att brevväxla
taraasala
ﺗَﺮَﺍﺳَﻞَ
att brevväxla
takaataba
ﺗَﻜَﺎﺗَﺐَ
briljans, klarhet
saT3
ﺳَﻄﻊ
att briljera, utmärka sig
barraza
ﺑَﺮَّﺯَ
att brinna
Haraqa
ﺣَﺮَﻕَ
att brinna
ista3ara
ﺍِﺳﺘَﻌَﺮَ
att brinna
wali3a
ﻭَﻟِﻊَ
att brinna, brännas
iHtaraqa
ﺍِﺣﺘَﺮَﻕَ
att brinna, fatta eld
ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
att brinna, flamma
lahiba
ﻟَﻬِﺐَ
att brinna, glöda
wahaja
ﻭَﻫَﺞَ
att brinna, glöda
tawahhaja
ﺗَﻮَﻫَّﺞَ
att brinna, tända
waqada
ﻭَﻗَﺪَ
brinnande
muHtariq
ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ
brinnande
multahib
ﻣُﻠﺘَﻬِﺐ
brinnande, förbränning
Hurqa
ﺣُﺮﻗَﺔ
brinnande, glödande
wahhaaj
ﻭَﻫَّﺎﺝ
brinnande, i lågor
mushta3il
ﻣُﺸﺘَﻌِﻞ
bris
nasiim
ﻧَﺴِﻴﻢ
bris, varelse
nasama
ﻧَﺴَﻤَﺔ
brist
naqS
ﻧَﻘﺺ
brist, otillräcklighet
ghuDDa
ﻏُﻀَّﺔ
brist, skam
3ayb
ﻋَﻴﺐ
att brista
tamazzaqa
ﺗَﻤَﺰَّﻕَ
att brista
faqa3a
ﻓَﻘَﻊَ
att brista ut, rusa ut
tadaffaqa
ﺗَﺪَﻓَّﻖَ
bro
jisr
ﺟِﺴﺮ
att brodera
Tarraza
ﻃَﺮَّﺯَ
att brodera, böja
qaSSaba
ﻗَﺼَّﺐَ
broderad
muTarraz
ﻣُﻄَﺮَّﺯ
brokad, rör, vass
qaSab
ﻗَﺼَﺐ
bror
'akhkh
ﺃَﺥّ
bror
shaqiiq
ﺷَﻘِﻴﻖ
broschyr, publikation
nashra
ﻧَﺸﺮَﺓ
brott
jariima
ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ
brott
kharq
ﺧَﺮﻕ
brottning
muSaara3a
ﻣُﺼَﺎﺭَﻋَﺔ
brottsling
mujrim
ﻣُﺠﺮِﻡ
brottsling
jaanin
ﺟَﺎﻥٍ
brun
'asmar
ﺃَﺳﻤَﺮ
brun
bunniyy
ﺑُﻨِّﻲّ
brunn, källa
manba3
ﻣَﻨﺒَﻊ
brunn, källa
nab3
ﻧَﺒﻊ
brus, prassel
Hafiif
ﺣَﻔِﻴﻒ
brutal, vild
waHshiyy
ﻭَﺣﺸِﻲّ
bruten
munkasir
ﻣُﻨﻜَﺴِﺮ
att bry sig om
baalaa
ﺑَﺎﻟَﻰ
att bry sig om, intressera sig för
ihtamma
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
att bryta nacken
waqaSa
ﻭَﻗَﺺَ
att bryta sig in, tränga igenom
ikhtaraqa
ﺍِﺧﺘَﺮَﻕَ
att bryta, upplösa
faDDa
ﻓَﺾَّ
brytande av fasta
fiTr
ﻓِﻄﺮ
brytande av fasta
'ifTaar
ﺇِﻓﻄَﺎﺭ
brådskande
3aajil
ﻋَﺎﺟِﻞ
bråk
khiSaam
ﺧِﺼَﺎﻡ
bråk
mushaajara
ﻣُﺸَﺎﺟَﺮَﺓ
bråk
shijaar
ﺷِﺠَﺎﺭ
bråk
mujaadala
ﻣُﺠَﺎﺩَﻟَﺔ
bråk, dispyt
ladad
ﻟَﺪَﺩ
att bråka
tashaajara
ﺗَﺸَﺎﺟَﺮَ
att bråka
jaadala
ﺟَﺎﺩَﻝَ
att bråka
ladda
ﻟَﺪَّ
att bråka
shaakasa
ﺷَﺎﻛَﺲَ
att bråka, vara oense
tashaakasa
ﺗَﺸَﺎﻛَﺲَ
bräda
lawH
ﻟَﻮﺡ
bränsle
wuquud
ﻭُﻗُﻮﺩ
bröd
khubz
ﺧُﺒﺰ
bröllop, äktenskap
zawaaj
ﺯَﻭَﺍﺝ
bröllopsceremoni
zifaaf
ﺯِﻓَﺎﻑ
bröllopsfölje
zaffa
ﺯَﻓَّﺔ
bröst
nahd
ﻧَﻬﺪ
bröst
thadii
ﺛَﺪِﻱ
bröst-
Sadriyy
ﺻَﺪﺭِﻱّ
bröst, första halvraden
Sadr
ﺻَﺪﺭ
bröstsocker, kandisocker
qand
ﻗَﻨﺪ
buckla
fall
ﻓَﻞّ
att buckla till
falla
ﻓَﻞَّ
budbärare
rasuul
ﺭَﺳُﻮﻝ
budbärare, förebud
nadhiir
ﻧَﺬِﻳﺮ
budbärare, ombud
mursal
ﻣُﺮﺳَﻞ
budord
waSiyya
ﻭَﺻِﻴَّﺔ
buffé
maqSaf
ﻣَﻘﺼَﻒ
att buga
inHanaa
ﺍِﻧﺤَﻨَﻰ
att buga, knäböja
raka3a
ﺭَﻛَﻊَ
bugande, knäböjande
raaki3
ﺭَﺍﻛِﻊ
bukt
khaliij
ﺧَﻠِﻴﺞ
bukt
sharm
ﺷَﺮﻡ
bukt, inlopp
khawr
ﺧَﻮﺭ
bultande, skälvande
waajif
ﻭَﺍﺟِﻒ
bultande, slående
daqqa
ﺩَﻗَّﺔ
bunden
marbuuT
ﻣَﺮﺑُﻮﻁ
bunden
muqayyad
ﻣُﻘَﻴَّﺪ
bunt, paket, slips
rabTa
ﺭَﺑﻄَﺔ
bunt, pengapåse
Surra
ﺻُﺮَّﺓ
bur
qafaS
ﻗَﻔَﺺ
burk
Sawaa3
ﺻَﻮَﺍﻉ
burk, låda
3ulba
ﻋُﻠﺒَﺔ
buss
Haafila
ﺣَﺎﻓِﻠَﺔ
att bygga
banaa
ﺑَﻨَﻰ
att bygga
shayyada
ﺷَﻴَّﺪَ
byggare
baanin
ﺑَﺎﻥٍ
byggnad
binaa'
ﺑِﻨَﺎﺀ
byggnad
binaaya
ﺑِﻨَﺎﻳَﺔ
byggnad
3imaara
ﻋِﻤَﺎﺭَﺓ
byggnadskomplex, shoppingcenter
mujamma3
ﻣُﺠَﻤَّﻊ
byrå
durj
ﺩُﺭﺝ
att byta ut
baadala
ﺑَﺎﺩَﻝَ
att byta ut, ersätta
istabdala
ﺍِﺳﺘَﺒﺪَﻝَ
att byta, ersätta
badala
ﺑَﺪَﻝَ
byte
fariisa
ﻓَﺮِﻳﺴَﺔ
byte
ghaniima
ﻏَﻨِﻴﻤَﺔ
byte
salab
ﺳَﻠَﺐ
byte, ersättning
istibdaal
ﺍِﺳﺘِﺒﺪَﺍﻝ
byxor
banTaluun
ﺑَﻨﻄَﻠُﻮﻥ
byxor
sirwaal
ﺳِﺮﻭَﺍﻝ
båda
kilaa
ﻛِﻠَﺎ
båge
qaws
ﻗَﻮﺱ
bågskytt
raamin
ﺭَﺍﻡٍ
båt
safiina
ﺳَﻔِﻴﻨَﺔ
båt
qaarib
ﻗَﺎﺭِﺏ
bäck, tabell
jadwal
ﺟَﺪﻭَﻝ
bädd, madrass
firaash
ﻓِﺮَﺍﺵ
bägare
qadaH
ﻗَﺪَﺡ
bägare, glas, pokal
ka's
ﻛَﺄﺱ
bälte
Hizaam
ﺣِﺰَﺍﻡ
att bära
Hamala
ﺣَﻤَﻞَ
att bära
irtadaa
ﺍِﺭﺗَﺪَﻯ
att bära bort
jarrafa
ﺟَﺮَّﻑَ
att bära sandaler, vara skodd
inta3ala
ﺍِﻧﺘَﻌَﻞَ
att bära under armen
ta'abbaTa
ﺗَﺄَﺑَّﻂَ
att bära, imitera
iHtadhaa
ﺍِﺣﺘَﺬَﻯ
att bära, klä på sig
labisa
ﻟَﺒِﺲَ
bärande
laabis
ﻟَﺎﺑِﺲ
bärande, hemvändande
zaajil
ﺯَﺍﺟِﻞ
bärare, gravid
Haamil
ﺣَﺎﻣِﻞ
bärbar
maHmuul
ﻣَﺤﻤُﻮﻝ
bärbar, transporterad, överförd
manquul
ﻣَﻨﻘُﻮﻝ
bäver
qundus
ﻗُﻨﺪُﺱ
att böja
Dalla3a
ﺿَﻠَّﻊَ
att böja
kassaHa
ﻛَﺴَّﺢَ
att böja
Harafa
ﺣَﺮَﻑَ
att böja
Haddaba
ﺣَﺪَّﺏَ
att böja, luta
Saghaa
ﺻَﻐَﺎ
att böjas, vridas
i3wajja
ﺍِﻋﻮَﺝَّ
böjd, konvex
muHaddab
ﻣُﺤَﺪَّﺏ
böjd, puckelyggig, vänlig
Hadib
ﺣَﺪِﺏ
böjning, syntax
'i3raab
ﺇِﻋﺮَﺍﺏ
böjning, växling
taSriif
ﺗَﺼﺮِﻳﻒ
böljande
mutamawwij
ﻣُﺘَﻤَﻮِّﺝ
bön
Salaa
ﺻَﻠَﺎَﺓ
bön om nåd
istirHaam
ﺍِﺳﺘِﺮﺣَﺎﻡ
bön, förfrågan
tawassul
ﺗَﻮَﺳُّﻞ
böna
fuul
ﻓُﻮﻝ
att bönfalla
istajdaa
ﺍِﺳﺘَﺠﺪَﻯ
att bönfalla, söka
nashada
ﻧَﺸَﺪَ
att bönfalla, vädja
naashada
ﻧَﺎﺷَﺪَ
börda
3ib'
ﻋِﺐﺀ
börda
wizr
ﻭِﺯﺭ
börda, uppdrag
takliif
ﺗَﻜﻠِﻴﻒ
att börja, dyka upp
halla
ﻫَﻞَّ
att börja, försvinna, gå ut
raaHa
ﺭَﺍﺡَ
att börja, starta
bada'a
ﺑَﺪَﺃَ
början
Huluul
ﺣُﻠُﻮﻝ
början
ghurra
ﻏُﺮَّﺓ
början, start
bad'
ﺑَﺪﺀ
början, start
bidaaya
ﺑِﺪَﺍﻳَﺔ
början, subjekt
mubtada'
ﻣُﺒﺘَﺪَﺃ
början, uppgång
maTla3
ﻣَﻄﻠَﻊ
Föregående: a
Nästa: c
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z