Arabiska för andel, förhållande, koppling

nisba
ﻧِﺴﺒَﺔ
andel, förhållande, koppling – femininum singular

Det arabiska ordet för andel, förhållande, koppling uttalas nisba och skrivs ﻧِﺴﺒَﺔ.

Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet andel, förhållande, koppling

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andel, förhållande, koppling består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andel, förhållande, koppling

Alla bokstäver i andel, förhållande, koppling

ﻧِﺴﺒَﺔ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
nun
n
sin
s
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för andel, förhållande, koppling består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧِﺴﺒَﺔ och uttalas nisba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för andel, förhållande, koppling

fi3la blir nisba

Vi har sett att det arabiska ordet för andel, förhållande, koppling skrivs ﻧِﺴﺒَﺔ och uttalas nisba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är n, s och b, blir ordet nisba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som andel, förhållande, koppling