Arabiska för arrogans, fåfänga, villfarelse

ghuruur
ﻏُﺮُﻭﺭ
arrogans, fåfänga, villfarelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arrogans, fåfänga, villfarelse uttalas ghuruur och skrivs ﻏُﺮُﻭﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet arrogans, fåfänga, villfarelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arrogans, fåfänga, villfarelse består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arrogans, fåfänga, villfarelse

Alla bokstäver i arrogans, fåfänga, villfarelse

ﻏُﺮُﻭﺭ
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﻮ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ra
r
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för arrogans, fåfänga, villfarelse består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏُﺮُﻭﺭ och uttalas ghuruur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver