Arabiska för akustisk, fonetisk

Sawtiyy
ﺻَﻮﺗِﻲّ
akustisk, fonetisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för akustisk, fonetisk uttalas Sawtiyy och skrivs ﺻَﻮﺗِﻲّ.

Förutom grundformen finns akustisk, fonetisk i:

Sawtiyya
ﺻَﻮﺗِﻴَّﺔ
akustisk, fonetisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet akustisk, fonetisk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet akustisk, fonetisk består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med akustisk, fonetisk

Alla bokstäver i akustisk, fonetisk

ﺻَﻮﺗِﻲّ
ﺻـ
ـﻮ
ﺗـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﻮ
ﺗـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
waw
w
ta
t
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för akustisk, fonetisk består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻَﻮﺗِﻲّ och uttalas Sawtiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för akustisk, fonetisk

fa3l blir Sawtiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för akustisk, fonetisk skrivs ﺻَﻮﺗِﻲّ och uttalas Sawtiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, w och t, blir ordet Sawtiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som akustisk, fonetisk