Arabiska för andlös, flämtande

mabhuur
ﻣَﺒﻬُﻮﺭ
andlös, flämtande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för andlös, flämtande uttalas mabhuur och skrivs ﻣَﺒﻬُﻮﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andlös, flämtande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andlös, flämtande

Alla bokstäver i andlös, flämtande

ﻣَﺒﻬُﻮﺭ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
ha
h
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för andlös, flämtande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺒﻬُﻮﺭ och uttalas mabhuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för andlös, flämtande

maf3uul blir mabhuur

Vi har sett att det arabiska ordet för andlös, flämtande skrivs ﻣَﺒﻬُﻮﺭ och uttalas mabhuur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet mabhuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som andlös, flämtande