Ord som börjar på s

Arabiska ord vars svenska översättning börjar på bokstaven s. Orden är sorterade utifrån deras svenska översättning.

att abdikera, avgå, sluta
i3tazala
ﺍِﻋﺘَﺰَﻝَ
att accelerera, skynda
3ajjala
ﻋَﺠَّﻞَ
att ackumuleras, samlas
taraakama
ﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ
addition, plural, samlande
jam3
ﺟَﻤﻊ
afton, soiree
'umsiyya
ﺃُﻣﺴِﻴَّﺔ
agent, representant, skådespelare
mumaththil
ﻣُﻤَﺜِّﻞ
aktiv, stigande
naahiD
ﻧَﺎﻫِﺾ
att alienera, skrämma bort
naffara
ﻧَﻔَّﺮَ
allvarlig, hemsk, skrämmande
rahiib
ﺭَﻫِﻴﺐ
altare, slakthus
madhbaH
ﻣَﺬﺑَﺢ
att andas ut, spotta ut
nafatha
ﻧَﻔَﺚَ
ande, själ
ruuH
ﺭُﻭﺡ
att anklaga, skälla, straffa
qarra3a
ﻗَﺮَّﻉَ
att använda, sprida, utbyta
tadaawala
ﺗَﺪَﺍﻭَﻝَ
arrogans, högfärd, stolthet
tashaamukh
ﺗَﺸَﺎﻣُﺦ
arrogans, stolthet
istikbaar
ﺍِﺳﺘِﻜﺒَﺎﺭ
aspekt, sida
jaanib
ﺟَﺎﻧِﺐ
assimilation, fusion, sammanslagning
indimaaj
ﺍِﻧﺪِﻣَﺎﺝ
att, sannerligen
'inna
ﺇِﻥَّ
att avbryta, klippa, skära
qaTa3a
ﻗَﻄَﻊَ
att avse, spara
taqaSSada
ﺗَﻘَﺼَّﺪَ
att avskilja, kapa, separera
faSala
ﻓَﺼَﻞَ
avslutning, slutsats
khitaam
ﺧِﺘَﺎﻡ
balans, mått, skala
miizaan
ﻣِﻴﺰَﺍﻥ
bank, strand
shaTT
ﺷَﻂّ
barriär, spärr
Haajiz
ﺣَﺎﺟِﺰ
bebis, spenabarn
raDii3
ﺭَﺿِﻴﻊ
att belastas, sjunka
razaHa
ﺭَﺯَﺡَ
att beskriva, skriva ut medicin
waSafa
ﻭَﺻَﻒَ
beskyddare, sponsor, väktare
raa3in
ﺭَﺍﻉٍ
att bespara, skydda från
jannaba
ﺟَﻨَّﺐَ
att bestraffa, skälla
3annafa
ﻋَﻨَّﻒَ
beständighet, stabilitet
istiqraar
ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
bett, stick
las3a
ﻟَﺴﻌَﺔ
betydande, mogen, seriös
baaligh
ﺑَﺎﻟِﻎ
att bevara, skydda
waqaa
ﻭَﻗَﻰ
att bevara, skydda
Saana
ﺻَﺎﻥَ
bevarad, Mahfouz, skyddad
maHfuuZ
ﻣَﺤﻔُﻮﻅ
bevarande, skydd
Sawn
ﺻَﻮﻥ
bevarande, skyddande
waaqin
ﻭَﺍﻕٍ
att bevilja, skänka
manaHa
ﻣَﻨَﺢَ
bit, del, segment
juz'
ﺟُﺰﺀ
bit, segment
faSS
ﻓَﺺّ
bit, smula
HiTma
ﺣِﻄﻤَﺔ
bitter, salt
'ujaaj
ﺃُﺟَﺎﺝ
att bjuda in, sammankalla
istaqdama
ﺍِﺳﺘَﻘﺪَﻡَ
att blanda, skapa förvirring
khallaTa
ﺧَﻠَّﻂَ
att blekna, slockna
hamada
ﻫَﻤَﺪَ
att bli offentlig, spridas
dhaa3a
ﺫَﺍﻉَ
att blixtra, skina
baraqa
ﺑَﺮَﻕَ
blodsutgjutare, mödrare, slaktare
saffaaH
ﺳَﻔَّﺎﺡ
blyghet, skam
khajal
ﺧَﺠَﻞ
att blåsa, spela
zammara
ﺯَﻣَّﺮَ
boja, schackel
kabl
ﻛَﺒﻞ
att bomstra, skina
zahara
ﺯَﻫَﺮَ
borg, byggnad, skyskrapa
SarH
ﺻَﺮﺡ
att boxa, slå
lakama
ﻟَﻜَﻢَ
brandbekämpande, släckande
'iTfaa'iyy
ﺇِﻃﻔَﺎﺋِﻲّ
brandbekämpning, släckning
'iTfaa'
ﺇِﻃﻔَﺎﺀ
att brevväxla, skriva till
raasala
ﺭَﺍﺳَﻞَ
brist, skam
3ayb
ﻋَﻴﺐ
bultande, skälvande
waajif
ﻭَﺍﺟِﻒ
bultande, slående
daqqa
ﺩَﻗَّﺔ
bunt, paket, slips
rabTa
ﺭَﺑﻄَﺔ
byggnadskomplex, kombinerad, shoppingcenter
mujamma3
ﻣُﺠَﻤَّﻊ
att börja, starta
bada'a
ﺑَﺪَﺃَ
början, start
bad'
ﺑَﺪﺀ
början, start
bidaaya
ﺑِﺪَﺍﻳَﺔ
cell, pluton, släkte
faSiila
ﻓَﺼِﻴﻠَﺔ
att cirkulera, spridas
dhaa3a
ﺫَﺍﻉَ
damm, spärreld
Hibs
ﺣِﺒﺲ
att damma, skaka av
nafaDa
ﻧَﻔَﺾَ
att darra, skaka
irta3asha
ﺍِﺭﺗَﻌَﺶَ
att darra, skaka
ra3asha
ﺭَﻋَﺶَ
darrning, skakning
irti3aash
ﺍِﺭﺗِﻌَﺎﺵ
att daska, smälla till
Safa3a
ﺻَﻔَﻊَ
defekt, sjuk
mu3tall
ﻣُﻌﺘَﻞّ
delande, skärande
taqTii3
ﺗَﻘﻄِﻴﻊ
delikat, smaklig
shahiyy
ﺷَﻬِﻲّ
deltagande, samarbete
ishtiraak
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻙ
detalj, specifikation
tafSiil
ﺗَﻔﺼِﻴﻞ
att distansera, separera
baa3ada
ﺑَﺎﻋَﺪَ
att dra skam över, skämma ut
khajjala
ﺧَﺠَّﻞَ
drabbad, skadad
muSaab
ﻣُﺼَﺎﺏ
att dricka, sippa
Hasaa
ﺣَﺴَﺎ
att droppa, sippra
qaTara
ﻗَﻄَﺮَ
dvala, slummer
subaat
ﺳُﺒَﺎﺕ
att dyka upp i tanken, ske plötsligt
hajasa
ﻫَﺠَﺲَ
att dyka upp, komma ut, stiga upp
Tala3a
ﻃَﻠَﻊَ
dyster, sjaskig, ödslig
'ajrad
ﺃَﺟﺮَﺩ
dysterhet, lidande, sorg
ghamm
ﻏَﻢّ
att dämpa, släcka
'akhmada
ﺃَﺧﻤَﺪَ
att ebba ut, sjunka
jazara
ﺟَﺰَﺭَ
elak, stridslysten
shakis
ﺷَﻜِﺲ
eldstad, kamin, spis
mawqid
ﻣَﻮﻗِﺪ
en versrad, singel, singular
mufrad
ﻣُﻔﺮَﺩ
exempel, standard
mithaal
ﻣِﺜَﺎﻝ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
ﺣَﻘِﻴﻘَﺔ
faktiskt, snarare
bal
ﺑَﻞ
att falla, slå
irtaTama
ﺍِﺭﺗَﻄَﻢَ
fallande, sjunkande
munHadir
ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ
fallande, snubblande
muta3aththir
ﻣُﺘَﻌَﺜِّﺮ
fantastisk, spektakulär
mudhhil
ﻣُﺬﻫِﻞ
festival, firande, show
Hafl
ﺣَﻔﻞ
figur, fysik, storlek
qadd
ﻗَﺪّ
fladdrande, pulserande, slående
khaafiq
ﺧَﺎﻓِﻖ
att flyga isär, spridas
taTaayara
ﺗَﻄَﺎﻳَﺮَ
att flyta, simma
3aama
ﻋَﺎﻡَ
flytande, simmande
3aa'im
ﻋَﺎﺋِﻢ
att flöda, sprida
dharafa
ﺫَﺭَﻑَ
foajé, salong
bahw
ﺑَﻬﻮ
folk, stam
qawm
ﻗَﻮﻡ
att fortsätta, förbli, stanna
Zalla
ﻇَﻞَّ
att fradga, skumma
raghaa
ﺭَﻏَﺎ
fragment, skärva
shaZiya
ﺷَﻈِﻴَﺔ
framträdande, soluppgång
buzuugh
ﺑُﺰُﻭﻍ
fri, skild
Taliiq
ﻃَﻠِﻴﻖ
fristående, separat
munfaSil
ﻣُﻨﻔَﺼِﻞ
frusen, livlös, stel
jaamid
ﺟَﺎﻣِﺪ
frånvarande, förlorad, saknad
mafquud
ﻣَﻔﻘُﻮﺩ
frånvaro, skolk
taghayyub
ﺗَﻐَﻴُّﺐ
att främja, skydda
ra3aa
ﺭَﻋَﻰ
fysisk träning, sport
riyaaDa
ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
fånge, kvarhållen, stoppad
mawquuf
ﻣَﻮﻗُﻮﻑ
att följa, imitera, spåra
iqtafaa
ﺍِﻗﺘَﻔَﻰ
att följa, spåra
tabi3a
ﺗَﺒِﻊَ
att följa, spåra
qafaa
ﻗَﻔَﺎ
att följa, spåra
qafara
ﻗَﻔَﺮَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
jarafa
ﺟَﺮَﻑَ
att föra bort, sopa bort, tvätta bort
ijtarafa
ﺍِﺟﺘَﺮَﻑَ
att föra vidare, sprida nyheter
tanaaqala
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
att förbanna, stena
rajama
ﺭَﺟَﻢَ
förening, samlag
wiSaal
ﻭِﺻَﺎﻝ
att förenkla, sprida
bassaTa
ﺑَﺴَّﻂَ
författare, skrivande
kaatib
ﻛَﺎﺗِﺐ
att förlora, slösa
'aDaa3a
ﺃَﺿَﺎﻉَ
förlust, skada
khasaara
ﺧَﺴَﺎﺭَﺓ
förlust, skada
khusr
ﺧُﺴﺮ
att förlänga, sprida
basaTa
ﺑَﺴَﻂَ
förlängning, spridning
basT
ﺑَﺴﻂ
att förlöjliga, skratta åt
sakhira
ﺳَﺨِﺮَ
att förlöjliga, skämta
nakkata
ﻧَﻜَّﺖَ
att förmörkas, sjunka
khasafa
ﺧَﺴَﻒَ
förnuft, hjärna, sinne
3aql
ﻋَﻘﻞ
att förolämpa, smäda
shatama
ﺷَﺘَﻢَ
försköning, smink
tajmiil
ﺗَﺠﻤِﻴﻞ
att förstöra, skada
khassara
ﺧَﺴَّﺮَ
att förstöras, skadas
talifa
ﺗَﻠِﻒَ
att försvara, sprida ut
dhaada
ﺫَﺍﺩَ
att försämras, sjunka
taraddaa
ﺗَﺮَﺩَّﻯ
försök, start
shuruu3
ﺷُﺮُﻭﻉ
garderob, skåp
khizaana
ﺧِﺰَﺍﻧَﺔ
gardin, slöja
sidl
ﺳِﺪﻝ
gatusopare, skräpsamlare
zabbaal
ﺯَﺑَّﺎﻝ
att ge till välgörenhet, släppa ner
sabbala
ﺳَﺒَّﻞَ
glad, sorglös
mariH
ﻣَﺮِﺡ
glödande, skinande
baSiiS
ﺑَﺼِﻴﺺ
att gnola, sjunga
hazija
ﻫَﺰِﺝَ
grammatik, riktning, sida
naHw
ﻧَﺤﻮ
att gravera, måla, skulpturera
naqqasha
ﻧَﻘَّﺶَ
gravering, målning, skulptur
naqsh
ﻧَﻘﺶ
grundande, skapande
ta'siis
ﺗَﺄﺳِﻴﺲ
att grönska, slå ut
'a3shaba
ﺃَﻋﺸَﺐَ
gullig, salt, trevlig
maliiH
ﻣَﻠِﻴﺢ
att ha spasmer, skaka
shanija
ﺷَﻨِﺞَ
att ha sönder, splittra
HaTama
ﺣَﻄَﻢَ
halsduk, scarf, sjal
shaal
ﺷَﺎﻝ
att hamra, slå
Taraqa
ﻃَﺮَﻕَ
Hasna, skönhet
Hasnaa'
ﺣَﺴﻨَﺎﺀ
helg, semester
3uTla
ﻋُﻄﻠَﺔ
hjärnskakning, skakning
irtijaaj
ﺍِﺭﺗِﺠَﺎﺝ
att hota, skrämma
haala
ﻫَﺎﻝَ
att hugga, sticka
gharaza
ﻏَﺮَﺯَ
att hälla, spilla
'araaqa
ﺃَﺭَﺍﻕَ
att hällas, spillas
indalaqa
ﺍِﻧﺪَﻟَﻖَ
att hända, skaffa
HaSala
ﺣَﺼَﻞَ
hög, stapel
rakam
ﺭَﻛَﻢ
hög, stapel
kuds
ﻛُﺪﺱ
hörlurar, stetoskop
sammaa3a
ﺳَﻤَّﺎﻋَﺔ
imponerande, storslagen
mubhir
ﻣُﺒﻬِﺮ
indikation, signal, tecken
'ishaara
ﺇِﺷَﺎﺭَﺓ
att individualisera, separera
farrada
ﻓَﺮَّﺩَ
inhägnad, mur, staket
suur
ﺳُﻮﺭ
injektion, spruta
'ibra
ﺇِﺑﺮَﺓ
att inspirera, sporra
Hafaza
ﺣَﻔَﺰَ
intervju, samtal
Hadiith
ﺣَﺪِﻳﺚ
att irritera, sticka
shawwaka
ﺷَﻮَّﻙَ
is, snö
thalj
ﺛَﻠﺞ
jerk-grillad, skuren på längden
muqaddad
ﻣُﻘَﺪَّﺩ
juice, sav
3uSaara
ﻋُﺼَﺎﺭَﺓ
juver, spene
dirra
ﺩِﺭَّﺓ
jämförbar, standard
qiyaasiyy
ﻗِﻴَﺎﺳِﻲّ
kammare, sovrum
makhda3
ﻣَﺨﺪَﻉ
kamp, konflikt, slagsmål
Siraa3
ﺻِﺮَﺍﻉ
kamratskap, samarbete
mu3aashara
ﻣُﻌَﺎﺷَﺮَﺓ
karaktäristisk, specifik
khaaSS
ﺧَﺎﺹّ
att kasta, släppa ned
'asqaTa
ﺃَﺳﻘَﻂَ
kategori, sort
Sinf
ﺻِﻨﻒ
klan, sammanslutning
3aSaba
ﻋَﺼَﺒَﺔ
klan, stam
3ashiira
ﻋَﺸِﻴﺮَﺓ
klarsynt, smart
faTin
ﻓَﻄِﻦ
att klia, skava, skrapa
Hakka
ﺣَﻚَّ
klåda, stickning
namal
ﻧَﻤَﻞ
att klämta, ringa, slå
daqqa
ﺩَﻕَّ
att knacka, slå
qara3a
ﻗَﺮَﻉَ
att koka, sjuda
Tahaa
ﻃَﻬَﺎ
kommun, samhälle, stad
balda
ﺑَﻠﺪَﺓ
komposition, struktur
tarkiib
ﺗَﺮﻛِﻴﺐ
att konsumera, sluka
lahima
ﻟَﻬِﻢَ
kontor, skrivbord
maktab
ﻣَﻜﺘَﺐ
konvulsion, spasm
tashannuj
ﺗَﺸَﻨُّﺞ
kräm, salva
marham
ﻣَﺮﻫَﻢ
kvittrande, sjungande
mugharrid
ﻣُﻐَﺮِّﺩ
att kämpa, strida
kaafaHa
ﻛَﺎﻓَﺢَ
känslosam, sentimental
3aaTifiyy
ﻋَﺎﻃِﻔِﻲّ
kön, sex
jins
ﺟِﻨﺲ
köp, shopping
shiraa'
ﺷِﺮَﺍﺀ
lag, sharia
sharii3a
ﺷَﺮِﻳﻌَﺔ
att lagra, samla
kadasa
ﻛَﺪَﺱَ
att lagra, samla
kaddasa
ﻛَﺪَّﺱَ
land, nation, stat
dawla
ﺩَﻭﻟَﺔ
att landa, stiga ned
nazala
ﻧَﺰَﻝَ
lek, spel
la3ib
ﻟَﻌِﺐ
att leka, spela
la3iba
ﻟَﻌِﺐَ
lekare, spelare
laa3ib
ﻟَﺎﻋِﺐ
lekplats, stadium
mal3ab
ﻣَﻠﻌَﺐ
leksak, spel
lu3ba
ﻟُﻌﺒَﺔ
lerig, smutsig
waHil
ﻭَﺣِﻞ
lidande, skada
'iSaaba
ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ
lidande, smärta
3adhaab
ﻋَﺬَﺍﺏ
lidande, sorg
'asaa
ﺃَﺳَﻰ
liksom, som
ka
ﻙَ
linjerat, plan, skiss
mukhaTTaT
ﻣُﺨَﻄَّﻂ
lockig, skrynklig
muja33ad
ﻣُﺠَﻌَّﺪ
lojal, sekreterare, ärlig
'amiin
ﺃَﻣِﻴﻦ
lugnande, smärtstillande
musakkin
ﻣُﺴَﻜِّﻦ
att lysa, skina
Dawa'a
ﺿَﻮَﺃَ
lyx, stolthet
badhakh
ﺑَﺬَﺥ
att låta flyta, sjösätta
3awwama
ﻋَﻮَّﻡَ
att läcka, släppa in
sarraba
ﺳَﺮَّﺏَ
maskinist, skrävlare, svarvare
kharraaT
ﺧَﺮَّﺍﻁ
melass, sirap
dibs
ﺩِﺑﺲ
mental, psykisk, spirituell
nafsiyy
ﻧَﻔﺴِﻲّ
minister, sekreterare
waziir
ﻭَﺯِﻳﺮ
att minska, saknas
naqaSa
ﻧَﻘَﺺَ
mjuk, saftig
ghaDD
ﻏَﺾّ
mjuk, slapp
marikh
ﻣَﺮِﺥ
motiv, orsak, skäl
daa3in
ﺩَﺍﻉٍ
mottagning, sammankomst
iltiqaaT
ﺍِﻟﺘِﻘَﺎﻁ
multiplikation, slående, träffande
Darb
ﺿَﺮﺏ
att måla, olja, smörja
dahana
ﺩَﻫَﻦَ
mått, storlek
qiyaas
ﻗِﻴَﺎﺱ
mått, storlek
maqaas
ﻣَﻘَﺎﺱ
mörker, skymning
ghabash
ﻏَﺒَﺶ
att mötas, samlas
ijtama3a
ﺍِﺟﺘَﻤَﻊَ
möte, samling
ijtimaa3
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ
möte, session
jalsa
ﺟَﻠﺴَﺔ
nation, samhälle
umma
ﺍُﻣَّﺔ
nervös, spänd
mutawattir
ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ
nivå, standard
mustawan
ﻣُﺴﺘَﻮﻯً
nyligast, senast, sist
'akhiir
ﺃَﺧِﻴﺮ
att nå, sprida
imtadda
ﺍِﻣﺘَﺪَّ
några, somliga
ba3D
ﺑَﻌﺾ
närvarande, samtidig
'aaniyy
ﺁﻧِﻲّ
offerlam, slaktdjur
dhabiiHa
ﺫَﺑِﻴﺤَﺔ
ohälsa, sjukdom
daa'
ﺩَﺍﺀ
olycklig, sorgsen
Haziin
ﺣَﺰِﻳﻦ
orsak, sabab (del av versfot)
sabab
ﺳَﺒَﺐ
ostron, snäcka
maHaar
ﻣَﺤَﺎﺭ
palats, slott
qaSr
ﻗَﺼﺮ
panik, skräck
dha3r
ﺫَﻋﺮ
att peta, sporra
hamaza
ﻫَﻤَﺰَ
placering, situation
waD3
ﻭَﺿﻊ
pladder, småprat
hadhr
ﻫَﺬﺭ
att plocka upp, samla
laqqaTa
ﻟَﻘَّﻂَ
plåga, sorg
law3a
ﻟَﻮﻋَﺔ
position, station, stopp
mawqif
ﻣَﻮﻗِﻒ
prakt, storhet
kibar
ﻛِﺒَﺮ
prakt, storhet
kubr
ﻛُﺒﺮ
att predika, sprida, söka skydd
karaza
ﻛَﺮَﺯَ
predikan, spridning
karz
ﻛَﺮﺯ
presentation, show
3arD
ﻋَﺮﺽ
press, stress
DaghT
ﺿَﻐﻂ
prickig, spräcklig
muraqqaT
ﻣُﺮَﻗَّﻂ
profet-imitatör, spåman
mutanabbi'
ﻣُﺘَﻨَﺒِّﺊ
pronomen, samvete
Damiir
ﺿَﻤِﻴﺮ
att pruta, skiljas från
faaSala
ﻓَﺎﺻَﻞَ
publicering, skrivande
ta'liif
ﺗَﺄﻟِﻴﻒ
publicering, spridning
nashr
ﻧَﺸﺮ
pärla, snäckskal
Sadaf
ﺻَﺪَﻑ
rankning, status
martaba
ﻣَﺮﺗَﺒَﺔ
att rasa, ryta, storma
3aSafa
ﻋَﺼَﻒَ
att recitera, sjunga
'anshada
ﺃَﻧﺸَﺪَ
att registrera, spela in
sajjala
ﺳَﺠَّﻞَ
rekord, siffra
raqm
ﺭَﻗﻢ
rep, snara
shanaq
ﺷَﻨَﻖ
representation, skådespeleri
tamthiil
ﺗَﻤﺜِﻴﻞ
riktning, sida
jiha
ﺟِﻬَﺔ
att riskera, satsa
ghaamara
ﻏَﺎﻣَﺮَ
att rosta, steka
HammaSa
ﺣَﻤَّﺺَ
att rotera, snurra
dawwama
ﺩَﻭَّﻡَ
råd, samråd
mashuura
ﻣَﺸُﻮﺭَﺓ
rättvisa, sanning
Haqq
ﺣَﻖّ
att röra, sondera
jassa
ﺟَﺲَّ
sa (mått)
Saa3
ﺻَﺎﻉ
sabotage, terrorism
'irhaab
ﺇِﺭﻫَﺎﺏ
sabotör
mukharrib
ﻣُﺨَﺮِّﺏ
sadel
sarj
ﺳَﺮﺝ
att sadla
sarraja
ﺳَﺮَّﺝَ
saftig
3uSaariyy
ﻋُﺼَﺎﺭِﻱّ
saga, vidskepelse
khuraafa
ﺧُﺮَﺍﻓَﺔ
sak
shay'
ﺷَﻲﺀ
att sakna
3adima
ﻋَﺪِﻡَ
att sakna
iftaqada
ﺍِﻓﺘَﻘَﺪَ
att sakna
ishtaaqa
ﺍِﺷﺘَﺎﻕَ
saknande, utan
3adiim
ﻋَﺪِﻳﻢ
att sakta ned
mahhala
ﻣَﻬَّﻞَ
att saligförklara
Tawwaba
ﻃَﻮَّﺏَ
saligförklaring
taTwiib
ﺗَﻄﻮِﻳﺐ
saliv
buzaaq
ﺑُﺰَﺍﻕ
saliv
nafth
ﻧَﻔﺚ
sallad
salaTa
ﺳَﻠَﻄَﺔ
sallat
khassa
ﺧَﺴَّﺔ
salt
milH
ﻣِﻠﺢ
salt
milHiyy
ﻣِﻠﺤِﻲّ
salt, salthaltig
maaliH
ﻣَﺎﻟِﺢ
att salta
mallaHa
ﻣَﻠَّﺢَ
saltad
mumallaH
ﻣُﻤَﻠَّﺢ
att samarbeta
ta3aawana
ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
samarbete
ta3aawun
ﺗَﻌَﺎﻭُﻥ
samarbetsvillig, samverkande
muta3aawin
ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ
samhälle
mujtama3
ﻣُﺠﺘَﻤَﻊ
att samla
jama3a
ﺟَﻤَﻊَ
att samla
Hawaa
ﺣَﻮَﻯ
att samla
lamma
ﻟَﻢَّ
att samla, skaffa
janaa
ﺟَﻨَﻰ
att samla, skörda
HaSada
ﺣَﺼَﺪَ
att samla, torka
qashsha
ﻗَﺶَّ
samlande
iqtiTaaf
ﺍِﻗﺘِﻄَﺎﻑ
att samlas
tajamma3a
ﺗَﺠَﻤَّﻊَ
att samlas
Hashada
ﺣَﺸَﺪَ
samlevnad
mu3aayasha
ﻣُﻌَﺎﻳَﺸَﺔ
samling
tajammu3
ﺗَﺠَﻤُّﻊ
sammanbrott
inhiyaar
ﺍِﻧﻬِﻴَﺎﺭ
att sammanfatta
lakhkhaSa
ﻟَﺨَّﺺَ
sammanfattning
mulakhkhaS
ﻣُﻠَﺨَّﺺ
sammanfattning
muujaz
ﻣُﻮﺟَﺰ
sammansatt
murakkab
ﻣُﺮَﻛَّﺐ
att sammanträffa
Saadafa
ﺻَﺎﺩَﻑَ
sammanträffande
Sudfa
ﺻُﺪﻓَﺔ
att samtala
samara
ﺳَﻤَﺮَ
att samtala, utbyta
TaaraHa
ﻃَﺎﺭَﺡَ
samtida
3aSriyy
ﻋَﺼﺮِﻱّ
samtida
mu3aaSir
ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ
samtida
mu3aaSir
ﻣُﻌَﺎﺻِﺮ
samverkande
ta3aawuniyy
ﺗَﻌَﺎﻭُﻧِﻲّ
sand
raml
ﺭَﻣﻞ
sandal, sula
na3l
ﻧَﻌﻞ
sandbank
Diffa
ﺿِﻔَّﺔ
sandig
ramliyy
ﺭَﻣﻠِﻲّ
sann
Haqiiqiyy
ﺣَﻘِﻴﻘِﻲّ
sanning, ärlighet
Sidq
ﺻِﺪﻕ
sannolikhet
iHtimaal
ﺍِﺣﺘِﻤَﺎﻝ
sarkasm
sukhriyya
ﺳُﺨﺮِﻳَّﺔ
sarkastisk
sukhriyy
ﺳُﺨﺮِﻱّ
sax
miqaSS
ﻣِﻘَﺺّ
scarf
wishaaH
ﻭِﺷَﺎﺡ
scen, teater
masraH
ﻣَﺴﺮَﺡ
schejk
shaykh
ﺷَﻴﺦ
schema
laa'iHa
ﻟَﺎﺋِﺤَﺔ
schemalagd, tidsinställd
mawquut
ﻣَﻮﻗُﻮﺕ
att se
shaahada
ﺷَﺎﻫَﺪَ
att se fram emot
taTalla3a
ﺗَﻄَﻠَّﻊَ
att se ner på
istaSghara
ﺍِﺳﺘَﺼﻐَﺮَ
sedan
thumma
ﺛُﻢَّ
sedan
mundhu
ﻣُﻨﺬُ
sedan
mudh
ﻣُﺬ
segel
shiraa3
ﺷِﺮَﺍﻉ
segel
qil3
ﻗِﻠﻊ
seger
intiSaar
ﺍِﻧﺘِﺼَﺎﺭ
seger
ghalaba
ﻏَﻠَﺒَﺔ
seger
Zafar
ﻇَﻔَﺮ
seger
fawz
ﻓَﻮﺯ
segerrik
Zafir
ﻇَﻔِﺮ
att segla
'abHara
ﺃَﺑﺤَﺮَ
seglande
shiraa3iyy
ﺷِﺮَﺍﻋِﻲّ
segling
'ibHaar
ﺇِﺑﺤَﺎﺭ
segmenterad
majzuu'
ﻣَﺠﺰُﻭﺀ
segrande
muntaSir
ﻣُﻨﺘَﺼِﺮ
sekterism
Taa'ifiyya
ﻃَﺎﺋِﻔِﻴَّﺔ
selleri
karafs
ﻛَﺮَﻓﺲ
semesterort
maSiif
ﻣَﺼِﻴﻒ
semi
shibh
ﺷِﺒﻪ
sen
muta'akhkhir
ﻣُﺘَﺄَﺧِّﺮ
senilitet
kharaf
ﺧَﺮَﻑ
senior, väldigt gammal
mu3ammar
ﻣُﻌَﻤَّﺮ
separation
firaaq
ﻓِﺮَﺍﻕ
separation, utbrytning
infiSaal
ﺍِﻧﻔِﺼَﺎﻝ
separation, övergivenhet
hajr
ﻫَﺠﺮ
separatism
infiSaaliyya
ﺍِﻧﻔِﺼَﺎﻟِﻴَّﺔ
separatistisk
infiSaaliyy
ﺍِﻧﻔِﺼَﺎﻟِﻲّ
att separera
farraqa
ﻓَﺮَّﻕَ
att separera, upplösas
iftakka
ﺍِﻓﺘَﻚَّ
sepialiknande bläckfisk
Habbaar
ﺣَﺒَّﺎﺭ
servitör
naadil
ﻧَﺎﺩِﻝ
sesam
simsim
ﺳِﻤﺴِﻢ
sevärdhet
ma3lam
ﻣَﻌﻠَﻢ
shopping
tasawwuq
ﺗَﺴَﻮُّﻕ
sibetkatt
zabaad
ﺯَﺑَﺎﺩ
sicksack, slingrande
muta3arrij
ﻣُﺘَﻌَﺮِّﺝ
sida
SafHa
ﺻَﻔﺤَﺔ
sida
Suq3
ﺻُﻘﻊ
att signalera
shawwara
ﺷَﻮَّﺭَ
signatur
tawqii3
ﺗَﻮﻗِﻴﻊ
att signera
waqqa3a
ﻭَﻗَّﻊَ
att sikta in sig på
istahdafa
ﺍِﺳﺘَﻬﺪَﻑَ
att sila, sålla
nakhala
ﻧَﺨَﻞَ
silke
Hariir
ﺣَﺮِﻳﺮ
sill
ranka
ﺭَﻧﻜَﺔ
silver
fiDDa
ﻓِﻀَّﺔ
att silverplätera
faDDaDa
ﻓَﻀَّﺾَ
silvrig
fiDDiyy
ﻓِﻀِّﻲّ
simbassäng
masbaH
ﻣَﺴﺒَﺢ
att simma
sabaHa
ﺳَﺒَﺢَ
simmare
saabiH
ﺳَﺎﺑِﺢ
simmare
sabbaaH
ﺳَﺒَّﺎﺡ
simning
sibaaHa
ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ
simultan
mutazaamin
ﻣُﺘَﺰَﺍﻣِﻦ
att sippa, smutta
kara3a
ﻛَﺮَﻉَ
sippande
kar3
ﻛَﺮﻉ
att sippra
taqaaTara
ﺗَﻘَﺎﻃَﺮَ
sist
'aakhir
ﺁﺧِﺮ
sista andetaget
Hushaash
ﺣُﺸَﺎﺵ
att sitta
jalasa
ﺟَﻠَﺲَ
att sitta
qa3ada
ﻗَﻌَﺪَ
att sitta fast
zaliqa
ﺯَﻟِﻖَ
sittande
jaalis
ﺟَﺎﻟِﺲ
sittande
juluus
ﺟُﻠُﻮﺱ
sittplats, säte
miq3ad
ﻣِﻘﻌَﺪ
situation
Haal
ﺣَﺎﻝ
sjuk
mariiD
ﻣَﺮِﻳﺾ
sjuk
maraDiyy
ﻣَﺮَﺿِﻲّ
sjukdom
maraD
ﻣَﺮَﺽ
sjukdom
suqm
ﺳُﻘﻢ
sjukdom
3aaha
ﻋَﺎﻫَﺔ
sjukhus
mustashfaa
ﻣُﺴﺘَﺸﻔَﻰ
sjuksköterska
mumarriD
ﻣُﻤَﺮِّﺽ
sjunde
saabi3
ﺳَﺎﺑِﻊ
att sjunga
ghannaa
ﻏَﻨَّﻰ
sjungande
ghinaa'
ﻏِﻨَﺎﺀ
att sjunka
'asaffa
ﺃَﺳَﻒَّ
själ, själv
nafs
ﻧَﻔﺲ
självisk
'anaaniyy
ﺃَﻧَﺎﻧِﻲّ
självklart
Tab3an
ﻃَﺒﻌﺎً
självmord
intiHaar
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭ
självmordsbenägen
intiHaariyy
ﺍِﻧﺘِﺤَﺎﺭِﻱّ
sjätte
saadis
ﺳَﺎﺩِﺱ
sjättedel
suds
ﺳُﺪﺱ
sjöman
baHHaar
ﺑَﺤَّﺎﺭ
sjösjuk, yr
maa'id
ﻣَﺎﺋِﺪ
att skada
jaraHa
ﺟَﺮَﺡَ
att skada
Darra
ﺿَﺮَّ
skada
Darar
ﺿَﺮَﺭ
skadad
jariiH
ﺟَﺮِﻳﺢ
skadad, sårad
mujarraH
ﻣُﺠَﺮَّﺡ
skadlig
muDirr
ﻣُﻀِﺮّ
att skaka
hazza
ﻫَﺰَّ
att skaka
naffaDa
ﻧَﻔَّﺾَ
att skaka
ihtazza
ﺍِﻫﺘَﺰَّ
att skaka
maada
ﻣَﺎﺩَ
att skaka hand
SaafaHa
ﺻَﺎﻓَﺢَ
att skaka om
'ar3ada
ﺃَﺭﻋَﺪَ
att skaka, skälva
rajja
ﺭَﺝَّ
skakande
mayd
ﻣَﻴﺪ
skakning
rajj
ﺭَﺝّ
skal
qishr
ﻗِﺸﺮ
att skala
qashshara
ﻗَﺸَّﺮَ
att skala
qarafa
ﻗَﺮَﻑَ
att skala
faSSaSa
ﻓَﺼَّﺺَ
att skala
faSSa
ﻓَﺺَّ
skala, stege, trappa
sullam
ﺳُﻠَّﻢ
skall
nabH
ﻧَﺒﺢ
skallig
'aSla3
ﺃَﺻﻠَﻊ
skallighet
Sala3
ﺻَﻠَﻊ
skam
3ayr
ﻋَﻴﺮ
skam, underlägsenhet
khasf
ﺧَﺴﻒ
skamlig
3aa'ib
ﻋَﺎﺋِﺐ
skamlig
faaDiH
ﻓَﺎﺿِﺢ
skandal, vanära
faDiiHa
ﻓَﻀِﻴﺤَﺔ
skanner
maasiH
ﻣَﺎﺳِﺢ
att skapa
khalaqa
ﺧَﻠَﻖَ
skapelse, uppkomst
takwiin
ﺗَﻜﻮِﻳﻦ
skapelse, varelse
bariyya
ﺑَﺮِﻳَّﺔ
skarp
laadhi3
ﻟَﺎﺫِﻉ
skarpsinne, skicklighet
fiTna
ﻓِﻄﻨَﺔ
skarpsinne, smarthet
fiTan
ﻓِﻄَﻦ
skatt
kanz
ﻛَﻨﺰ
skatt
Dariiba
ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ
sked
mil3aqa
ﻣِﻠﻌَﻘَﺔ
att skela
Hawila
ﺣَﻮِﻝَ
skelning
Hawal
ﺣَﻮَﻝ
skepp
baakhira
ﺑَﺎﺧِﺮَﺓ
att skicka
'arsala
ﺃَﺭﺳَﻞَ
att skicka
ba3atha
ﺑَﻌَﺚَ
att skicka
waffada
ﻭَﻓَّﺪَ
att skicka
'awfada
ﺃَﻭﻓَﺪَ
skicklig
maahir
ﻣَﺎﻫِﺮ
skicklig
baari3
ﺑَﺎﺭِﻉ
skicklig
tiqn
ﺗِﻘﻦ
skicklig
kamish
ﻛَﻤِﺶ
skicklig, smart
kayyis
ﻛَﻴِّﺲ
skicklighet
mahaara
ﻣَﻬَﺎﺭَﺓ
skicklighet
'itqaan
ﺇِﺗﻘَﺎﻥ
skidåkning, skridskoåkning
tazalluj
ﺗَﺰَﻟُّﺞ
skidåkning, skridskoåkning, snowboardåkning
tazaHluq
ﺗَﺰَﺣﻠُﻖ
skild person
muTallaq
ﻣُﻄَﻠَّﻖ
att skilja sig
Tallaqa
ﻃَﻠَّﻖَ
skillnad
ikhtilaaf
ﺍِﺧﺘِﻠَﺎﻑ
skillnad
farq
ﻓَﺮﻕ
skilsmässa
Talaaq
ﻃَﻠَﺎﻕ
att skina
'ashraqa
ﺃَﺷﺮَﻕَ
att skina
jalaa
ﺟَﻠَﺎ
att skina, stråla
saTa3a
ﺳَﻄَﻊَ
att skina, stråla
ta'allaqa
ﺗَﺄَﻟَّﻖَ
skinande, solig
mushriq
ﻣُﺸﺮِﻕ
att skingra, slösa
baddada
ﺑَﺪَّﺩَ
att skissa
saTara
ﺳَﻄَﺮَ
skiva
qurS
ﻗُﺮﺹ
skjorta
qamiiS
ﻗَﻤِﻴﺺ
att skjuta upp
sawwafa
ﺳَﻮَّﻑَ
sko
Hidhaa'
ﺣِﺬَﺍﺀ
sko
jazma
ﺟَﺰﻣَﺔ
skog
ghayba
ﻏَﻴﺒَﺔ
skog
Hursh
ﺣُﺮﺵ
skogshuggare
HaTTaab
ﺣَﻄَّﺎﺏ
att skoja
majana
ﻣَﺠَﻦَ
skol-
madrasiyy
ﻣَﺪﺭَﺳِﻲّ
skola
madrasa
ﻣَﺪﺭَﺳَﺔ
skomakare
'iskaaf
ﺇِﺳﻜَﺎﻑ
skopa, skyffel
mijraaf
ﻣِﺠﺮَﺍﻑ
att skopa, sleva
gharafa
ﻏَﺮَﻑَ
skopande, skyfflande
gharf
ﻏَﺮﻑ
skorsten
madkhana
ﻣَﺪﺧَﻨَﺔ
att skrapa av, släpa
saHala
ﺳَﺤَﻞَ
att skrapa upp
nakata
ﻧَﻜَﺖَ
skrapa, suddare
miqshaT
ﻣِﻘﺸَﻂ
skratt
DaHka
ﺿَﺤﻜَﺔ
skratt
DaHik
ﺿَﺤِﻚ
att skratta
DaHika
ﺿَﺤِﻚَ
skrattande
DaaHik
ﺿَﺎﺣِﻚ
skrift, skrivande
kitaaba
ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ
skrik
Sarkha
ﺻَﺮﺧَﺔ
skrik
SayHa
ﺻَﻴﺤَﺔ
skrik
za3q
ﺯَﻋﻖ
att skrika
Sarakha
ﺻَﺮَﺥَ
att skrika
SaaHa
ﺻَﺎﺡَ
att skrika
jallaba
ﺟَﻠَّﺐَ
att skrika
za3aqa
ﺯَﻋَﻖَ
att skrika
Sakhiba
ﺻَﺨِﺐَ
skrikande
Sakhib
ﺻَﺨِﺐ
skrikande
hutaaf
ﻫُﺘَﺎﻑ
skrikande
SayyaaH
ﺻَﻴَّﺎﺡ
skrikig
Saarikh
ﺻَﺎﺭِﺥ
att skriva
kataba
ﻛَﺘَﺐَ
att skriva elegi, sörja
rathaa
ﺭَﺛَﻰ
att skriva in sig
iltaHaqa
ﺍِﻟﺘَﺤَﻖَ
att skriva prosa, stänka
nathara
ﻧَﺜَﺮَ
att skriva till
kaataba
ﻛَﺎﺗَﺐَ
skrivare, tryckning
Tibaa3a
ﻃِﺒَﺎﻋَﺔ
skriven
maktuub
ﻣَﻜﺘُﻮﺏ
skrivmaterial
qirTaasiyya
ﻗِﺮﻃَﺎﺳِﻴَّﺔ
att skrubba
farraka
ﻓَﺮَّﻙَ
skruvmejsel
mifakk
ﻣِﻔَﻚّ
skryt
fashr
ﻓَﺸﺮ
att skryta
baahaa
ﺑَﺎﻫَﻰ
att skryta
fashara
ﻓَﺸَﺮَ
att skryta, sträcka
tamaTTaa
ﺗَﻤَﻄَّﻰ
att skryta, vara stolt
iftakhara
ﺍِﻓﺘَﺨَﺮَ
att skryta, vara stolt
fakhara
ﻓَﺨَﺮَ
skräck
ru3b
ﺭُﻋﺐ
skräck
hawl
ﻫَﻮﻝ
skräck, terror
halal
ﻫَﻠَﻞ
skräckslagen
mufza3
ﻣُﻔﺰَﻉ
skräddare
khayyaaT
ﺧَﻴَّﺎﻁ
skrämd
madh3uur
ﻣَﺬﻋُﻮﺭ
att skrämma
rawwa3a
ﺭَﻭَّﻉَ
att skrämma
fazza3a
ﻓَﺰَّﻉَ
att skrämma
ra33aba
ﺭَﻋَّﺐَ
att skrämma
wahhala
ﻭَﻫَّﻞَ
att skrämma
'adh3ara
ﺃَﺫﻋَﺮَ
att skrämma
jaffala
ﺟَﻔَّﻞَ
att skrämma, terrorisera
rahhaba
ﺭَﻫَّﺐَ
skrämmande
mukhiif
ﻣُﺨِﻴﻒ
skrämmande
mufzi3
ﻣُﻔﺰِﻉ
skrämmande
haa'il
ﻫَﺎﺋِﻞ
skrämmande
mur3ib
ﻣُﺮﻋِﺐ
skrämsel
jafl
ﺟَﻔﻞ
skräp
qumaama
ﻗُﻤَﺎﻣَﺔ
skräp
zubaala
ﺯُﺑَﺎﻟَﺔ
skräp
saqaT
ﺳَﻘَﻂ
skräp
qashiish
ﻗَﺸِﻴﺶ
skrävlare
fashshaar
ﻓَﺸَّﺎﺭ
skröplig, svag
3aajiz
ﻋَﺎﺟِﺰ
skugga
Zill
ﻇِﻞّ
skuld
dayn
ﺩَﻳﻦ
skulptur
naHt
ﻧَﺤﺖ
skulptur, staty
timthaal
ﺗِﻤﺜَﺎﻝ
skulptör
naHHaat
ﻧَﺤَّﺎﺕ
att skumma av
qashada
ﻗَﺸَﺪَ
skummig
muzbid
ﻣُﺰﺑِﺪ
skumning
qashd
ﻗَﺸﺪ
skurtrasa, tvättlapp
mimsaHa
ﻣِﻤﺴَﺤَﺔ
att sky
jafaa
ﺟَﻔَﺎ
att sky, undvika
jaafaa
ﺟَﺎﻓَﻰ
skydd
waaqiya
ﻭَﺍﻗِﻴَﺔ
skydd
Himaaya
ﺣِﻤَﺎﻳَﺔ
skydd
Hiraasa
ﺣِﺮَﺍﺳَﺔ
skydd
dhawd
ﺫَﻭﺩ
skydd, vård
ri3aaya
ﺭِﻋَﺎﻳَﺔ
att skydda
Hamaa
ﺣَﻤَﻰ
att skydda
3awwadha
ﻋَﻮَّﺫَ
skyfall
zakhkha
ﺯَﺧَّﺔ
skyffel
mijrafa
ﻣِﺠﺮَﻓَﺔ
skyffel, spade
rafsh
ﺭَﻓﺶ
skyldig
mudhnib
ﻣُﺬﻧِﺐ
skymning
shafaq
ﺷَﻔَﻖ
att skynda
'asra3a
ﺃَﺳﺮَﻉَ
att skynda
hari3a
ﻫَﺮِﻉَ
att skynda
washshaka
ﻭَﺷَّﻚَ
att skynda
saru3a
ﺳَﺮُﻉَ
att skynda
maTaa
ﻣَﻄَﺎ
skynda!
yallaa
ﻳَﻠَّﺎ
skyskrapa
naaTiHa
ﻧَﺎﻃِﺤَﺔ
skål
zabdiyya
ﺯَﺑﺪِﻳَّﺔ
skägg
liHya
ﻟِﺤﻴَﺔ
skäggig
mullaHin
ﻣُﻠَّﺢٍ
att skälla
nabaHa
ﻧَﺒَﺢَ
att skälva
wajafa
ﻭَﺟَﻒَ
att skämma bort
dallala
ﺩَﻟَّﻞَ
att skämma bort
dalla3a
ﺩَﻟَّﻊَ
att skämma ut
faDaHa
ﻓَﻀَﺢَ
att skämmas, vara blyg
khajila
ﺧَﺠِﻞَ
skämt
nukta
ﻧُﻜﺘَﺔ
skämt
Turfa
ﻃُﺮﻓَﺔ
skämt
hazl
ﻫَﺰﻝ
att skämta
mazaHa
ﻣَﺰَﺡَ
att skämta
harraja
ﻫَﺮَّﺝَ
att skämta
hadhdhara
ﻫَﺬَّﺭَ
skämtare
mazzaaH
ﻣَﺰَّﺍﺡ
att skänka
jadaa
ﺟَﺪَﺍ
att skänka
razaqa
ﺭَﺯَﻕَ
att skära av, trimma
qaDaba
ﻗَﻀَﺐَ
att skära av, trimma
qaDDaba
ﻗَﻀَّﺐَ
att skära på längden
qaddada
ﻗَﺪَّﺩَ
skärande
battaar
ﺑَﺘَّﺎﺭ
skärm
shaasha
ﺷَﺎﺷَﺔ
sköldformad
daraqiyy
ﺩَﺭَﻗِﻲّ
sköldpadda
sulHufaa
ﺳُﻠﺤُﻔَﺎﺓ
skönhet
Husn
ﺣُﺴﻦ
skönhet
jamaal
ﺟَﻤَﺎﻝ
skönhet
zayn
ﺯَﻳﻦ
skör
qaSif
ﻗَﺼِﻒ
skörd
maHSuul
ﻣَﺤﺼُﻮﻝ
skörd
HaSaad
ﺣَﺼَﺎﺩ
skörd
qiTaaf
ﻗِﻄَﺎﻑ
att skörda, välja
iqtaTafa
ﺍِﻗﺘَﻄَﻒَ
att skörda, välja
qaTafa
ﻗَﻄَﻒَ
skördare
HaSSaad
ﺣَﺼَّﺎﺩ
skördeman
HaaSid
ﺣَﺎﺻِﺪ
skördetröska
HaSSaada
ﺣَﺼَّﺎﺩَﺓ
slag
Darba
ﺿَﺮﺑَﺔ
slagfält, strid
ma3raka
ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ
slagskepp
baarija
ﺑَﺎﺭِﺟَﺔ
att slakta
dhabaHa
ﺫَﺑَﺢَ
slaktad
dhabiiH
ﺫَﺑِﻴﺢ
slaktad
madhbuuH
ﻣَﺬﺑُﻮﺡ
slaktande
dhabH
ﺫَﺑﺢ
slaktare
jazzaar
ﺟَﺰَّﺍﺭ
slaktare
dhaabiH
ﺫَﺍﺑِﺢ
slangbella
miqlaa3
ﻣِﻘﻠَﺎﻉ
att slarva
Taasha
ﻃَﺎﺵَ
slav, tjänare
3abd
ﻋَﺒﺪ
slev
mighrafa
ﻣِﻐﺮَﻓَﺔ
sliten
munhak
ﻣُﻨﻬَﻚ
slott
qal3a
ﻗَﻠﻌَﺔ
att sluka
iltahama
ﺍِﻟﺘَﻬَﻢَ
slummer, tupplur
ghafwa
ﻏَﻔﻮَﺓ
slumpmässig
3ashwaa'ii
ﻋَﺸﻮَﺍﺋِﻲ
att slumra
ghafaa
ﻏَﻔَﺎ
att slumra, vara sömnig
na3asa
ﻧَﻌَﺲَ
slut
nihaaya
ﻧِﻬَﺎﻳَﺔ
att sluta
tawaqqafa
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
att sluta
kaffa
ﻛَﻒَّ
att sluta fungera
ta3aTTala
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
slutsats
istintaaj
ﺍِﺳﺘِﻨﺘَﺎﺝ
sluttning
safH
ﺳَﻔﺢ
sluttning
habuuT
ﻫَﺒُﻮﻁ
att slå
Daraba
ﺿَﺮَﺏَ
att slå ner
Sara3a
ﺻَﺮَﻉَ
att slå rot
rassakha
ﺭَﺳَّﺦَ
att slå, träffa
khabaTa
ﺧَﺒَﻂَ
slående
Daarib
ﺿَﺎﺭِﺏ
slående
khabT
ﺧَﺒﻂ
att slås
'aSaaba
ﺃَﺻَﺎﺏَ
att slåss mot
Saara3a
ﺻَﺎﺭَﻉَ
att släcka
'aTfa'a
ﺃَﻃﻔَﺄَ
att släcka ut
3attama
ﻋَﺘَّﻢَ
släckt
muTfa'
ﻣُﻄﻔَﺄ
slända
mighzal
ﻣِﻐﺰَﻝ
att släppa
Talaqa
ﻃَﻠَﻖَ
att släppa
'awqa3a
ﺃَﻭﻗَﻊَ
att släppa
zajala
ﺯَﺟَﻞَ
att släppa lös
taaraka
ﺗَﺎﺭَﻙَ
släpvagn
maqTuura
ﻣَﻘﻄُﻮﺭَﺓ
slät
saqiil
ﺳَﻘِﻴﻞ
slöja
Hijaab
ﺣِﺠَﺎﺏ
slöja
TarHa
ﻃَﺮﺣَﺔ
att slösa
istanfaqa
ﺍِﺳﺘَﻨﻔَﻖَ
att slösa
badhdhara
ﺑَﺬَّﺭَ
slösande
tabdhiir
ﺗَﺒﺬِﻳﺮ
slösande
mufarriT
ﻣُﻔَﺮِّﻁ
slösare
minfaaq
ﻣِﻨﻔَﺎﻕ
slösare
mubadhdhir
ﻣُﺒَﺬِّﺭ
slösare, spridare
mubaddid
ﻣُﺒَﺪِّﺩ
smak
dhawq
ﺫَﻭﻕ
smak
Ta3m
ﻃَﻌﻢ
att smaka
Ta3ima
ﻃَﻌِﻢَ
att smaka
dhaaqa
ﺫَﺍﻕَ
smaklig
Ta3im
ﻃَﻌِﻢ
smal
naHiil
ﻧَﺤِﻴﻞ
smart
shaaTir
ﺷَﺎﻃِﺮ
smarthet
shaTaara
ﺷَﻄَﺎﺭَﺓ
smed
Haddaad
ﺣَﺪَّﺍﺩ
att smeka
rabata
ﺭَﺑَﺖَ
smeknamn
laqab
ﻟَﻘَﺐ
smekning
rabt
ﺭَﺑﺖ
att smida, smälta
Sahara
ﺻَﻬَﺮَ
sminkad med kohl, svartögd
'akHal
ﺃَﻛﺤَﻞ
smittkoppor
jadariyy
ﺟَﺪَﺭِﻱّ
smittsam
saarin
ﺳَﺎﺭٍ
smuggling
tahriib
ﺗَﻬﺮِﻳﺐ
att smula
fattata
ﻓَﺘَّﺖَ
smuts
wasakh
ﻭَﺳَﺦ
att smutsa ned
kattana
ﻛَﺘَّﻦَ
att smutsa ner
wassakha
ﻭَﺳَّﺦَ
att smutsa ner
laTTakha
ﻟَﻄَّﺦَ
att smutsa ner
qadhdhara
ﻗَﺬَّﺭَ
smutsgam
rakhama
ﺭَﺧَﻤَﺔ
smutsig
wasikh
ﻭَﺳِﺦ
smutsig
qadhir
ﻗَﺬِﺭ
smutsig
muttasikh
ﻣُﺘَّﺴِﺦ
att smycka
raSSa3a
ﺭَﺻَّﻊَ
smält
dhaa'ib
ﺫَﺍﺋِﺐ
att smälta
dhaaba
ﺫَﺍﺏَ
att smälta mat
haDama
ﻫَﻀَﻢَ
att smälta, upplösa
'adhaaba
ﺃَﺫَﺍﺏَ
smältning, upplösning
'idhaaba
ﺇِﺫَﺍﺑَﺔ
smärta
'alam
ﺃَﻟَﻢ
smärta
waja3
ﻭَﺟَﻊ
att smärta, värka
'awja3a
ﺃَﻭﺟَﻊَ
smärtsam
mawji3
ﻣَﻮﺟِﻊ
smör
zubda
ﺯُﺑﺪَﺓ
att smörja
marakha
ﻣَﺮَﺥَ
smörkärna
mizbad
ﻣِﺰﺑَﺪ
snabb
sarii3
ﺳَﺮِﻳﻊ
snabb
musri3
ﻣُﺴﺮِﻉ
snabb
Hathiith
ﺣَﺜِﻴﺚ
snabb
rakuuD
ﺭَﻛُﻮﺽ
snabbt
bisur3a
ﺑِﺴُﺮﻋَﺔ
snarkning
ghaTiiT
ﻏَﻄِﻴﻂ
att snatta
nashala
ﻧَﺸَﻞَ
snickare
najjaar
ﻧَﺠَّﺎﺭ
snickeri
manjara
ﻣَﻨﺠَﺮَﺓ
snickeri
nijaara
ﻧِﺠَﺎﺭَﺓ
att snida
najara
ﻧَﺠَﺮَ
snideri
qaSb
ﻗَﺼﺐ
snideri
najr
ﻧَﺠﺮ
snigel
bazzaaqa
ﺑَﺰَّﺍﻗَﺔ
att snubbla
ta3aththara
ﺗَﻌَﺜَّﺮَ
snubblande
3aathir
ﻋَﺎﺛِﺮ
snål
bakhiil
ﺑَﺨِﻴﻞ
snål
shaHiiH
ﺷَﺤِﻴﺢ
att snåla
shaHHa
ﺷَﺢَّ
att snåla
zannaqa
ﺯَﻧَّﻖَ
snäcka
Halazuun
ﺣَﻠَﺰُﻭﻥ
snäll
Hanuun
ﺣَﻨُﻮﻥ
snäll
laTiif
ﻟَﻄِﻴﻒ
snällhet
luTf
ﻟُﻄﻒ
snäv, trång
Dayyiq
ﺿَﻴِّﻖ
snöre, sträng
watar
ﻭَﺗَﺮ
social
ijtimaa3iyy
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋِﻲّ
socialism
ishtiraakiyya
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻴَّﺔ
socialist
ishtiraakiyy
ﺍِﺷﺘِﺮَﺍﻛِﻲّ
socka
jaarib
ﺟَﺎﺭِﺏ
socker
sukkar
ﺳُﻜَّﺮ
sol
shams
ﺷَﻤﺲ
sol-
shamsiyy
ﺷَﻤﺴِﻲّ
att sola
tashammasa
ﺗَﺸَﻤَّﺲَ
soldat
jundiyy
ﺟُﻨﺪِﻱّ
soledngång
ghuruub
ﻏُﺮُﻭﺏ
solförmörkelse
kusuuf
ﻛُﺴُﻮﻑ
solid
khaaliS
ﺧَﺎﻟِﺺ
solig
mushmis
ﻣُﺸﻤِﺲ
solnedgång
maghiib
ﻣَﻐِﻴﺐ
solnedgång, väster
maghrib
ﻣَﻐﺮِﺏ
solros
3abbaad
ﻋَﺒَّﺎﺩ
soluppgång
shuruuq
ﺷُﺮُﻭﻕ
som
mithl
ﻣِﺜﻞ
som
alladhii
ﺍَﻟَّﺬِﻱ
som
allatii
ﺍَﻟَّﺘِﻲ
som
'alladhiina
ﺃَﻟَّﺬِﻳﻦَ
sommar
Sayf
ﺻَﻴﻒ
att somna
hawwama
ﻫَﻮَّﻡَ
somrig
Sayfiyy
ﺻَﻴﻔِﻲّ
son
ibn
ﺍِﺑﻦ
sond
misbaar
ﻣِﺴﺒَﺎﺭ
att sondera, utforska
sabara
ﺳَﺒَﺮَ
att sopa
kanasa
ﻛَﻨَﺲَ
att sopa
kannasa
ﻛَﻨَّﺲَ
sopande
kans
ﻛَﻨﺲ
sopborste
miknasa
ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ
sopor
kunaasa
ﻛُﻨَﺎﺳَﺔ
soppa
shurba
ﺷُﺮﺑَﺔ
soppa
Hasaa'
ﺣَﺴَﺎﺀ
soptipp
mazbala
ﻣَﺰﺑَﻠَﺔ
sorg
Huzn
ﺣُﺰﻥ
sorg
kamd
ﻛَﻤﺪ
sorg
shajw
ﺷَﺠﻮ
sorglig, tragisk
muHzin
ﻣُﺤﺰِﻥ
sorgsen
kamid
ﻛَﻤِﺪ
sort
naw3
ﻧَﻮﻉ
sot
katan
ﻛَﺘَﻦ
att sova
naama
ﻧَﺎﻡَ
sovande
naa'im
ﻧَﺎﺋِﻢ
sovande, sömnig
naa3is
ﻧَﺎﻋِﺲ
att spana
istaTla3a
ﺍِﺳﺘَﻄﻠَﻊَ
att sparka
rakala
ﺭَﻛَﻞَ
sparkande
rakl
ﺭَﻛﻞ
specerihandlare
baqqaal
ﺑَﻘَّﺎﻝ
specialiserad
mutakhaSSiS
ﻣُﺘَﺨَﺼِّﺺ
specialiserad
mukhaSSiS
ﻣُﺨَﺼِّﺺ
spektrum, uppenbarelse
Tayf
ﻃَﻴﻒ
att spekulera, tävla
Daaraba
ﺿَﺎﺭَﺏَ
spel
talaa3ub
ﺗَﻠَﺎﻋُﺐ
att spela
3azafa
ﻋَﺰَﻑَ
att spela
qaamara
ﻗَﺎﻣَﺮَ
spelande
3azf
ﻋَﺰﻑ
spelare
muqaamir
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ
spelhus
maqmar
ﻣَﻘﻤَﺮ
spenat
sabaanikh
ﺳَﺒَﺎﻧِﺦ
att spendera
Sarafa
ﺻَﺮَﻑَ
att spendera
'amDaa
ﺃَﻣﻀَﻰ
att spendera
'anfaqa
ﺃَﻧﻔَﻖَ
spenderande
badhl
ﺑَﺬﻝ
sperma-
manawiyy
ﻣَﻨَﻮِﻱّ
spetsig, vass
Haadd
ﺣَﺎﺩّ
spik
mismaar
ﻣِﺴﻤَﺎﺭ
att spika
sammara
ﺳَﻤَّﺮَ
att spilla, ösa
dalaqa
ﺩَﻟَﻖَ
spindel
3ankabuut
ﻋَﻨﻜَﺒُﻮﺕ
att spinna
ghazala
ﻏَﺰَﻝَ
att spinna, sticka, väva
nasaja
ﻧَﺴَﺞَ
spinneri
maghzil
ﻣَﻐﺰِﻝ
spion
jaasuus
ﺟَﺎﺳُﻮﺱ
spjut
rumH
ﺭُﻣﺢ
spontan
3afwiyy
ﻋَﻔﻮِﻱّ
spontanitet
3afwiyya
ﻋَﻔﻮِﻳَّﺔ
att sporra, uppmana
Haadha
ﺣَﺎﺫَ
att spotta
baSaqa
ﺑَﺼَﻖَ
att spotta
bazaqa
ﺑَﺰَﻕَ
spottande
bazq
ﺑَﺰﻕ
att spraya, vattna
naDaHa
ﻧَﻀَﺢَ
spricka
shaqq
ﺷَﻖّ
spricka
Sad3
ﺻَﺪﻉ
att sprida
naththara
ﻧَﺜَّﺮَ
att sprida
shatta
ﺷَﺖَّ
att sprida evangelium
bashshara
ﺑَﺸَّﺮَ
att sprida ut
tafarraqa
ﺗَﻔَﺮَّﻕَ
att sprida ut
'ansafa
ﺃَﻧﺴَﻒَ
att sprida ut, vara glad, vika ut
inbasaTa
ﺍِﻧﺒَﺴَﻂَ
att sprida, sända
baththa
ﺑَﺚَّ
att sprida, sända
'adhaa3a
ﺃَﺫَﺍﻉَ
att sprida, täcka
farasha
ﻓَﺮَﺵَ
att sprida, vara omfattande
istafaaDa
ﺍِﺳﺘَﻔَﺎﺽَ
spridande
rashsha
ﺭَﺷَّﺔ
spridande
shuyuu3
ﺷُﻴُﻮﻉ
spridande, strömmande
dharf
ﺫَﺭﻑ
att spridas
intashara
ﺍِﻧﺘَﺸَﺮَ
att spridas
fashaa
ﻓَﺸَﺎ
att spridas
tanaathara
ﺗَﻨَﺎﺛَﺮَ
spridd
mashTuur
ﻣَﺸﻄُﻮﺭ
spridd
manthuur
ﻣَﻨﺜُﻮﺭ
spridd
shatiit
ﺷَﺘِﻴﺖ
spridning
intishaar
ﺍِﻧﺘِﺸَﺎﺭ
spridning
tadaawul
ﺗَﺪَﺍﻭُﻝ
spridning
dharw
ﺫَﺭﻭ
spridning, sändning
bathth
ﺑَﺚّ
att springa
rakaDa
ﺭَﻛَﺾَ
att springa
jaraa
ﺟَﺮَﻯ
spruta
miHqana
ﻣِﺤﻘَﻨَﺔ
sprutande
midraar
ﻣِﺪﺭَﺍﺭ
språk
lugha
ﻟُﻐَﺔ
språklig
lughawiyy
ﻟُﻐَﻮِﻱّ
att spräcka
faqqa3a
ﻓَﻘَّﻊَ
att spränga
fajjara
ﻓَﺠَّﺮَ
spröd
hashsh
ﻫَﺶّ
sprödhet
hashaasha
ﻫَﺸَﺎﺷَﺔ
spunnen
maghzuul
ﻣَﻐﺰُﻭﻝ
spänd
mashduud
ﻣَﺸﺪُﻭﺩ
spännande
muthiir
ﻣُﺜِﻴﺮ
spänning
harj
ﻫَﺮﺝ
spöke
shabaH
ﺷَﺒَﺢ
stabilitet
istitbaab
ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ
stad
madiina
ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ
staket
siyaaj
ﺳِﻴَﺎﺝ
stam
qabiila
ﻗَﺒِﻴﻠَﺔ
standardiserad
muwaHHad
ﻣُﻮَﺣَّﺪ
att stanna, vara kvar
baqiya
ﺑَﻘِﻲَ
att stapla
kawwama
ﻛَﻮَّﻡَ
att stapla
kawwada
ﻛَﻮَّﺩَ
staplad
mukawwam
ﻣُﻜَﻮَّﻡ
stark
qawiyy
ﻗَﻮِﻱّ
att starta
inTalaqa
ﺍِﻧﻄَﻠَﻖَ
statistik
'iHSaa'
ﺇِﺣﺼَﺎﺀ
steg
khuTwa
ﺧُﻄﻮَﺓ
att steka
qalaa
ﻗَﻠَﺎ
stekpanna
miqlaa
ﻣِﻘﻠَﺎَﺓ
sten
Sakhr
ﺻَﺨﺮ
sten
Hajar
ﺣَﺠَﺮ
stenhuggare
Hajjaar
ﺣَﺠَّﺎﺭ
stenig
Hajariyy
ﺣَﺠَﺮِﻱّ
stick
wakhz
ﻭَﺧﺰ
stick
las3
ﻟَﺴﻊ
att sticka
wakhaza
ﻭَﺧَﺰَ
att sticka
lasa3a
ﻟَﺴَﻊَ
stickad
maHbuuk
ﻣَﺤﺒُﻮﻙ
stickning
khadar
ﺧَﺪَﺭ
stickpropp
qaabis
ﻗَﺎﺑِﺲ
att stiga
Sa3ida
ﺻَﻌِﺪَ
att stiga
taSaa3ada
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
att stiga upp
sharaqa
ﺷَﺮَﻕَ
att stiga upp, vakna
intafaDa
ﺍِﻧﺘَﻔَﺾَ
att stiga, vara upphöjd
samaa
ﺳَﻤَﺎ
att stiga, öka
irtafa3a
ﺍِﺭﺗَﻔَﻊَ
stigande
Su3uud
ﺻُﻌُﻮﺩ
stigande
Saa3id
ﺻَﺎﻋِﺪ
stigning
Tuluu3
ﻃُﻠُﻮﻉ
stilig, vacker
wasiim
ﻭَﺳِﻴﻢ
stillhet
SaHw
ﺻَﺤﻮ
stimulantia, väckarklocka
munabbih
ﻣُﻨَﺒِّﻪ
att stirra
Haddaqa
ﺣَﺪَّﻕَ
att stirra
rammaqa
ﺭَﻣَّﻖَ
att stirra
ranaa
ﺭَﻧَﺎ
stirrande
taHdiiq
ﺗَﺤﺪِﻳﻖ
att stjäla
laSSa
ﻟَﺺَّ
att stjäla
saraqa
ﺳَﺮَﻕَ
att stjäla
saaraqa
ﺳَﺎﺭَﻕَ
att stjäla information, tjuvlyssna
istaraqa
ﺍِﺳﺘَﺮَﻕَ
stjärna
najm
ﻧَﺠﻢ
stjärna
najma
ﻧَﺠﻤَﺔ
stjärt
radif
ﺭَﺩِﻑ
stock
jidh3
ﺟِﺬﻉ
stoföl
muhra
ﻣُﻬﺮَﺓ
stol
kursiyy
ﻛُﺮﺳِﻲّ
stolt
fakhuur
ﻓَﺨُﻮﺭ
stolthet
fakhr
ﻓَﺨﺮ
stopp, uppehåll
tawaqquf
ﺗَﻮَﻗُّﻒ
att stoppa
istawqafa
ﺍِﺳﺘَﻮﻗَﻒَ
stor
kabiir
ﻛَﺒِﻴﺮ
stork
laqlaq
ﻟَﻘﻠَﻖ
storlek
Dakhaama
ﺿَﺨَﺎﻣَﺔ
storm
3aaSifa
ﻋَﺎﺻِﻔَﺔ
stormig
3aaSif
ﻋَﺎﺻِﻒ
straff
3uquuba
ﻋُﻘُﻮﺑَﺔ
straff
mu3aaqaba
ﻣُﻌَﺎﻗَﺒَﺔ
straff
rujz
ﺭُﺟﺰ
att straffa
3aaqaba
ﻋَﺎﻗَﺐَ
att straffa
'addaba
ﺃَﺩَّﺏَ
straffad
mu3aaqab
ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ
att strama åt, stärka
shadda
ﺷَﺪَّ
strand
shaaTi'
ﺷَﺎﻃِﺊ
strejk
'iDraab
ﺇِﺿﺮَﺍﺏ
att stretcha
maTTa
ﻣَﻂَّ
att strida
3aaraka
ﻋَﺎﺭَﻙَ
att strida
taSaara3a
ﺗَﺼَﺎﺭَﻉَ
att strida
qaatala
ﻗَﺎﺗَﻞَ
att strida emot
ta3aaraDa
ﺗَﻌَﺎﺭَﺽَ
strikt
Saarim
ﺻَﺎﺭِﻡ
stroke
sakta
ﺳَﻜﺘَﺔ
struphuvud
Hanjara
ﺣَﻨﺠَﺮَﺓ
att stryka
kawaa
ﻛَﻮَﻯ
strå
qashsh
ﻗَﺶّ
strå
hashiim
ﻫَﺸِﻴﻢ
att stråla
sha33a
ﺷَﻊَّ
strålande
baahir
ﺑَﺎﻫِﺮ
stråle
shu3aa3
ﺷُﻌَﺎﻉ
Föregående: r
Nästa: t
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z