Arabiska för arena, bana

miDmaar
ﻣِﻀﻤَﺎﺭ
arena, bana – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arena, bana uttalas miDmaar och skrivs ﻣِﻀﻤَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arena, bana består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arena, bana

Alla bokstäver i arena, bana

ﻣِﻀﻤَﺎﺭ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
Dad
D
mim
m
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för arena, bana består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻀﻤَﺎﺭ och uttalas miDmaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arena, bana

mif3aal blir miDmaar

Vi har sett att det arabiska ordet för arena, bana skrivs ﻣِﻀﻤَﺎﺭ och uttalas miDmaar. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är D, m och r, blir ordet miDmaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arena, bana