Arabiska för aktning, betydelse

i3tidaad
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ
aktning, betydelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aktning, betydelse uttalas i3tidaad och skrivs ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet aktning, betydelse

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aktning, betydelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aktning, betydelse

Alla bokstäver i aktning, betydelse

ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
ayn
3
ta
t
dal
d
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för aktning, betydelse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺩ och uttalas i3tidaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver