Arabiska för alkali, bas

qilw
ﻗِﻠﻮ
alkali, bas – maskulinum singular

Det arabiska ordet för alkali, bas uttalas qilw och skrivs ﻗِﻠﻮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alkali, bas består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alkali, bas

Alla bokstäver i alkali, bas

ﻗِﻠﻮ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
 
qaf
q
lam
l
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för alkali, bas består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﻠﻮ och uttalas qilw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för alkali, bas

fi3l blir qilw

Vi har sett att det arabiska ordet för alkali, bas skrivs ﻗِﻠﻮ och uttalas qilw. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, l och w, blir ordet qilw.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som alkali, bas