Arabiska för acceleration, brådska, hjul

3ajala
ﻋَﺠَﻠَﺔ
acceleration, brådska, hjul – femininum singular

Det arabiska ordet för acceleration, brådska, hjul uttalas 3ajala och skrivs ﻋَﺠَﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns acceleration, brådska, hjul i:

3ajalaat
ﻋَﺠَﻠَﺎﺕ
acceleration, brådska, hjul – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet acceleration, brådska, hjul

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet acceleration, brådska, hjul består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med acceleration, brådska, hjul

Alla bokstäver i acceleration, brådska, hjul

ﻋَﺠَﻠَﺔ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ayn
3
jim
j
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för acceleration, brådska, hjul består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺠَﻠَﺔ och uttalas 3ajala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för acceleration, brådska, hjul

fa3ala blir 3ajala

Vi har sett att det arabiska ordet för acceleration, brådska, hjul skrivs ﻋَﺠَﻠَﺔ och uttalas 3ajala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, j och l, blir ordet 3ajala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som acceleration, brådska, hjul