Arabiska för amfiteater, bana

madraj
ﻣَﺪﺭَﺝ
amfiteater, bana – maskulinum singular

Det arabiska ordet för amfiteater, bana uttalas madraj och skrivs ﻣَﺪﺭَﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns amfiteater, bana i:

madaarij
ﻣَﺪَﺍﺭِﺝ
amfiteater, bana – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet amfiteater, bana består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med amfiteater, bana

Alla bokstäver i amfiteater, bana

ﻣَﺪﺭَﺝ
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
dal
d
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för amfiteater, bana består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺭَﺝ och uttalas madraj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för amfiteater, bana

maf3al blir madraj

Vi har sett att det arabiska ordet för amfiteater, bana skrivs ﻣَﺪﺭَﺝ och uttalas madraj. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är d, r och j, blir ordet madraj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som amfiteater, bana