Arabiska för alkalisk, basisk

qilwiyy
ﻗِﻠﻮِﻱّ
alkalisk, basisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för alkalisk, basisk uttalas qilwiyy och skrivs ﻗِﻠﻮِﻱّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alkalisk, basisk består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alkalisk, basisk

Alla bokstäver i alkalisk, basisk

ﻗِﻠﻮِﻱّ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
qaf
q
lam
l
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för alkalisk, basisk består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻗِﻠﻮِﻱّ och uttalas qilwiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för alkalisk, basisk

fi3l blir qilwiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för alkalisk, basisk skrivs ﻗِﻠﻮِﻱّ och uttalas qilwiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, l och w, blir ordet qilwiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som alkalisk, basisk