Arabiska för ansvarig, bemyndigad

mukallaf
ﻣُﻜَﻠَّﻒ
ansvarig, bemyndigad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ansvarig, bemyndigad uttalas mukallaf och skrivs ﻣُﻜَﻠَّﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansvarig, bemyndigad består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansvarig, bemyndigad

Alla bokstäver i ansvarig, bemyndigad

ﻣُﻜَﻠَّﻒ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
kaf
k
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ansvarig, bemyndigad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻜَﻠَّﻒ och uttalas mukallaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ansvarig, bemyndigad

mufa33al blir mukallaf

Vi har sett att det arabiska ordet för ansvarig, bemyndigad skrivs ﻣُﻜَﻠَّﻒ och uttalas mukallaf. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet mukallaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ansvarig, bemyndigad