Arabiska för fläkt

mirwaHa
ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ
fläkt – femininum singular

Det arabiska ordet för fläkt uttalas mirwaHa och skrivs ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fläkt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fläkt

Alla bokstäver i fläkt

ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
waw
w
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fläkt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ och uttalas mirwaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fläkt

mif3ala blir mirwaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för fläkt skrivs ﻣِﺮﻭَﺣَﺔ och uttalas mirwaHa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är r, w och H, blir ordet mirwaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fläkt