Arabiska för askkopp

minfaDa
ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ
askkopp – femininum singular

Det arabiska ordet för askkopp uttalas minfaDa och skrivs ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns askkopp i:

manaafiD
ﻣَﻨَﺎﻓِﺾ
askkopp – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet askkopp består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med askkopp

Alla bokstäver i askkopp

ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
fa
f
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för askkopp består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ och uttalas minfaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för askkopp

mif3ala blir minfaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för askkopp skrivs ﻣِﻨﻔَﻀَﺔ och uttalas minfaDa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är n, f och D, blir ordet minfaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som askkopp