Arabiska för koppla av

istaraaHa
ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ
koppla av – dåtid han
yastariiHu
ﻳَﺴﺘَﺮِﻳﺢُ
koppla av – nutid han

Det arabiska verbet för att koppla av skrivs ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ och uttalas istaraaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺮِﻳﺢُ och uttalas yastariiHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet koppla av består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med koppla av

Alla bokstäver i koppla av

ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
alef
sin
s
ta
t
ra
r
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för koppla av består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ och uttalas istaraaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av koppla av

dåtid
nutid
han
istaraaHa
ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺡَ
han - dåtid
yastariiHu
ﻳَﺴﺘَﺮِﻳﺢُ
han - nutid
hon
istaraaHat
ﺍِﺳﺘَﺮَﺍﺣَﺖ
hon - dåtid
tastariiHu
ﺗَﺴﺘَﺮِﻳﺢُ
hon - nutid
jag
istaraHtu
ﺍِﺳﺘَﺮَﺣﺖُ
jag - dåtid
'astariiHu
ﺃَﺳﺘَﺮِﻳﺢُ
jag - nutid