Arabiska för basilika

rayHaan
ﺭَﻳﺤَﺎﻥ
basilika – maskulinum singular

Det arabiska ordet för basilika uttalas rayHaan och skrivs ﺭَﻳﺤَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet basilika består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med basilika

Alla bokstäver i basilika

ﺭَﻳﺤَﺎﻥ
ﻳـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ra
r
ya
y
Ha
H
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för basilika består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺭَﻳﺤَﺎﻥ och uttalas rayHaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver