Arabiska för bekväm

muriiH
ﻣُﺮِﻳﺢ
bekväm – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bekväm uttalas muriiH och skrivs ﻣُﺮِﻳﺢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bekväm i:

muriiHuuna
ﻣُﺮِﻳﺤُﻮﻥَ
bekväm – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bekväm består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bekväm

Alla bokstäver i bekväm

ﻣُﺮِﻳﺢ
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
ra
r
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för bekväm består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮِﻳﺢ och uttalas muriiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver