Arabiska för lukt

raa'iHa
ﺭَﺍﺋِﺤَﺔ
lukt – femininum singular

Det arabiska ordet för lukt uttalas raa'iHa och skrivs ﺭَﺍﺋِﺤَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet lukt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lukt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lukt

Alla bokstäver i lukt

ﺭَﺍﺋِﺤَﺔ
ﺋـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺋـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
ra
r
alef
'
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lukt består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺍﺋِﺤَﺔ och uttalas raa'iHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver