Arabiska för hammare

miTraqa
ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ
hammare – femininum singular

Det arabiska ordet för hammare uttalas miTraqa och skrivs ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hammare i:

maTaariq
ﻣَﻄَﺎﺭِﻕ
hammare – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet hammare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hammare består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hammare

Alla bokstäver i hammare

ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻄـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
mim
m
Ta
T
ra
r
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hammare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ och uttalas miTraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hammare

mif3ala blir miTraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för hammare skrivs ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ och uttalas miTraqa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är T, r och q, blir ordet miTraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hammare