Arabiska för fluktuera, variera

taraawaHa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
fluktuera, variera – dåtid han
yataraawaHu
ﻳَﺘَﺮَﺍﻭَﺡُ
fluktuera, variera – nutid han

Det arabiska verbet för att fluktuera, variera skrivs ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ och uttalas taraawaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺮَﺍﻭَﺡُ och uttalas yataraawaHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fluktuera, variera består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fluktuera, variera

Alla bokstäver i fluktuera, variera

ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
ra
r
alef
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för fluktuera, variera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ och uttalas taraawaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fluktuera, variera

tafaa3ala blir taraawaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för fluktuera, variera skrivs ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ och uttalas taraawaHa. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är r, w och H, blir ordet taraawaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fluktuera, variera

Böjningsformer av fluktuera, variera

dåtid
nutid
han
taraawaHa
ﺗَﺮَﺍﻭَﺡَ
han - dåtid
yataraawaHu
ﻳَﺘَﺮَﺍﻭَﺡُ
han - nutid
hon
taraawaHat
ﺗَﺮَﺍﻭَﺣَﺖ
hon - dåtid
tataraawaHu
ﺗَﺘَﺮَﺍﻭَﺡُ
hon - nutid
jag
taraawaHtu
ﺗَﺮَﺍﻭَﺣﺖُ
jag - dåtid
'ataraawaHu
ﺃَﺗَﺮَﺍﻭَﺡُ
jag - nutid