Arabiska för handduk

minshafa
ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ
handduk – femininum singular

Det arabiska ordet för handduk uttalas minshafa och skrivs ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns handduk i:

manaashif
ﻣَﻨَﺎﺷِﻒ
handduk – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet handduk består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, shin som skrivs och uttalas sh och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med handduk

Alla bokstäver i handduk

ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺸـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
shin
sh
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för handduk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻨﺸَﻔَﺔ och uttalas minshafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver