Arabiska för ingripa, överlappa

tadaakhala
ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
ingripa, överlappa – dåtid han
yatadaakhalu
ﻳَﺘَﺪَﺍﺧَﻞُ
ingripa, överlappa – nutid han

Det arabiska verbet för att ingripa, överlappa skrivs ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ och uttalas tadaakhala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺪَﺍﺧَﻞُ och uttalas yatadaakhalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ingripa, överlappa består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ingripa, överlappa

Alla bokstäver i ingripa, överlappa

ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
dal
d
alef
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ingripa, överlappa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ och uttalas tadaakhala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ingripa, överlappa

dåtid
nutid
han
tadaakhala
ﺗَﺪَﺍﺧَﻞَ
han - dåtid
yatadaakhalu
ﻳَﺘَﺪَﺍﺧَﻞُ
han - nutid
hon
tadaakhalat
ﺗَﺪَﺍﺧَﻠَﺖ
hon - dåtid
tatadaakhalu
ﺗَﺘَﺪَﺍﺧَﻞُ
hon - nutid
jag
tadaakhaltu
ﺗَﺪَﺍﺧَﻠﺖُ
jag - dåtid
'atadaakhalu
ﺃَﺗَﺪَﺍﺧَﻞُ
jag - nutid