Arabiska för ingripande, överlappning

tadaakhul
ﺗَﺪَﺍﺧُﻞ
ingripande, överlappning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ingripande, överlappning uttalas tadaakhul och skrivs ﺗَﺪَﺍﺧُﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ingripande, överlappning består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ingripande, överlappning

Alla bokstäver i ingripande, överlappning

ﺗَﺪَﺍﺧُﻞ
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
dal
d
alef
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ingripande, överlappning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﺍﺧُﻞ och uttalas tadaakhul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver