Arabiska för ingång

madkhal
ﻣَﺪﺧَﻞ
ingång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ingång uttalas madkhal och skrivs ﻣَﺪﺧَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ingång i:

madaakhil
ﻣَﺪَﺍﺧِﻞ
ingång – maskulinum plural
Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet ingång

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ingång består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ingång

Alla bokstäver i ingång

ﻣَﺪﺧَﻞ
ﻣـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
dal
d
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ingång består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺪﺧَﻞ och uttalas madkhal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver