Arabiska för inkomst

dakhl
ﺩَﺧﻞ
inkomst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkomst uttalas dakhl och skrivs ﺩَﺧﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkomst består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkomst

Alla bokstäver i inkomst

ﺩَﺧﻞ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻞ
 
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dal
d
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inkomst består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺧﻞ och uttalas dakhl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver