Arabiska för infoga, sätta in

'adkhala
ﺃَﺩﺧَﻞَ
infoga, sätta in – dåtid han
yudkhilu
ﻳُﺪﺧِﻞُ
infoga, sätta in – nutid han

Det arabiska verbet för att infoga, sätta in skrivs ﺃَﺩﺧَﻞَ och uttalas 'adkhala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺪﺧِﻞُ och uttalas yudkhilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet infoga, sätta in består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med infoga, sätta in

Alla bokstäver i infoga, sätta in

ﺃَﺩﺧَﻞَ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ـﺪ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
hamza
'
dal
d
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för infoga, sätta in består av: Bokstaven hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺩﺧَﻞَ och uttalas 'adkhala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av infoga, sätta in

dåtid
nutid
han
'adkhala
ﺃَﺩﺧَﻞَ
han - dåtid
yudkhilu
ﻳُﺪﺧِﻞُ
han - nutid
hon
'adkhalat
ﺃَﺩﺧَﻠَﺖ
hon - dåtid
tudkhilu
ﺗُﺪﺧِﻞُ
hon - nutid
jag
'adkhaltu
ﺃَﺩﺧَﻠﺖُ
jag - dåtid
'udkhilu
ﺃُﺩﺧِﻞُ
jag - nutid