Arabiska för intern, tillhörande

daakhil
ﺩَﺍﺧِﻞ
intern, tillhörande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för intern, tillhörande uttalas daakhil och skrivs ﺩَﺍﺧِﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb. Mönster: aktivt particip

Så används ordet intern, tillhörande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intern, tillhörande består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intern, tillhörande

Alla bokstäver i intern, tillhörande

ﺩَﺍﺧِﻞ
ﺧـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻞ
 
ـﺪ
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
dal
d
alef
kha
kh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för intern, tillhörande består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺍﺧِﻞ och uttalas daakhil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver