Arabiska för när, om

'idhaa
ﺇِﺫَﺍ
när, om –

Det arabiska ordet för när, om uttalas 'idhaa och skrivs ﺇِﺫَﺍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet när, om

Alla bokstäver i när, om

ﺇِﺫَﺍ
 
 
ـﺈ
ـﺬ
ـﺎ
 
alif hamza
'
dhal
dh
alef
 
 
Det arabiska ordet för när, om består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﺫَﺍ och uttalas 'idhaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver