Arabiska för kungadöme

mamlaka
ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ
kungadöme – femininum singular

Det arabiska ordet för kungadöme uttalas mamlaka och skrivs ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kungadöme i:

mamaalik
ﻣَﻤَﺎﻟِﻚ
kungadöme – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet kungadöme

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kungadöme består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kungadöme

Alla bokstäver i kungadöme

ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻠـ
ـﻜـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
mim
m
mim
m
lam
l
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kungadöme består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ och uttalas mamlaka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kungadöme

maf3ala blir mamlaka

Vi har sett att det arabiska ordet för kungadöme skrivs ﻣَﻤﻠَﻜَﺔ och uttalas mamlaka. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är m, l och k, blir ordet mamlaka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kungadöme