Arabiska för bra, okej

yuraam
ﻳُﺮَﺍﻡ
bra, okej –

Det arabiska ordet för bra, okej uttalas yuraam och skrivs ﻳُﺮَﺍﻡ.

Om ljudfilerna

Så används ordet bra, okej

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bra, okej består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bra, okej

Alla bokstäver i bra, okej

ﻳُﺮَﺍﻡ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ya
y
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bra, okej består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻳُﺮَﺍﻡ och uttalas yuraam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver