Om du bara gör som jag säger så går allting bra.

Den arabiska frasen Om du bara gör som jag säger så går allting bra. uttalas 'idhaa fa3alta faqaT kamaa 'aquulu laka fakullu shay'in sayakuunu 3alaa maa yuraam och skrivs ﺇِﺫَﺍ ﻓَﻌَﻠﺖَ ﻓَﻘَﻂ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﻗُﻮﻝُ ﻟَﻚَ ﻓَﻜُﻞُّ ﺷَﻲﺀٍ ﺳَﻴَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳُﺮَﺍﻡ

De arabiska orden i Om du bara gör som jag säger så går allting bra.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Om du bara gör som jag säger så går allting bra.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

när, om

ﺇِﺫَﺍ
Uttal: 'idhaa
Svensk versättning: när, om
Ordklass: konjunktion

att göra

ﻓَﻌَﻠﺖَ
Uttal: fa3alta
Svensk versättning (av ordets grundform): att göra
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: dåtid

Grundformen av att göra

ﻓَﻌَﻞَ
fa3ala
(dåtid han)

bara

ﻓَﻘَﻂ
Uttal: faqaT
Svensk versättning: bara
Ordklass: adverb

liksom, som

ﻙَ
Uttal: ka
Svensk versättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

inte, vad

ﻣَﺎ
Uttal: maa
Svensk versättning: inte, vad
Ordklass: blandat

att säga

ﺃَﻗُﻮﻝُ
Uttal: 'aquulu
Svensk versättning (av ordets grundform): att säga
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att säga

ﻗَﺎﻝَ
qaala
(dåtid han)

för

ﻟَﻚَ
Uttal: laka
Svensk versättning: för
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻚَ
ka
dig (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

då, och sedan, så

ﻑَ
Uttal: fa
Svensk versättning: då, och sedan, så
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

alla, varje

ﻛُﻞُّ
Uttal: kullu
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, varje
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av alla, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

sak

ﺷَﻲﺀٍ
Uttal: shay'in
Svensk versättning (av ordets grundform): sak
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av sak

ﺷَﻲﺀ
shay'
(singular, obestämd form, utan kasus)

kommer att

ﺱَ
Uttal: sa
Svensk versättning: kommer att
Ordklass: blandat
Sitter ihop med ordet som kommer efter

att vara

ﻳَﻜُﻮﻥُ
Uttal: yakuunu
Svensk versättning (av ordets grundform): att vara
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att vara

ﻛَﺎﻥَ
kaana
(dåtid han)

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

inte, vad

ﻣَﺎ
Uttal: maa
Svensk versättning: inte, vad
Ordklass: blandat

bra, okej

ﻳُﺮَﺍﻡ
Uttal: yuraam
Svensk versättning: bra, okej
Ordklass: blandat

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.