Arabiska för kontinuerlig

mutawaaSil
ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ
kontinuerlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontinuerlig uttalas mutawaaSil och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet kontinuerlig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontinuerlig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontinuerlig

Alla bokstäver i kontinuerlig

ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
waw
w
alef
Sad
S
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kontinuerlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ och uttalas mutawaaSil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kontinuerlig

mutafaa3il blir mutawaaSil

Vi har sett att det arabiska ordet för kontinuerlig skrivs ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ och uttalas mutawaaSil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet mutawaaSil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kontinuerlig