Arabiska för förena

waSSala
ﻭَﺻَّﻞَ
förena – dåtid han
yuwaSSilu
ﻳُﻮَﺻِّﻞُ
förena – nutid han

Det arabiska verbet för att förena skrivs ﻭَﺻَّﻞَ och uttalas waSSala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺻِّﻞُ och uttalas yuwaSSilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förena består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förena

Alla bokstäver i förena

ﻭَﺻَّﻞَ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﺻـ
ـﻞ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
waw
w
Sad
S
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förena består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺻَّﻞَ och uttalas waSSala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förena

fa33ala blir waSSala

Vi har sett att det arabiska ordet för förena skrivs ﻭَﺻَّﻞَ och uttalas waSSala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet waSSala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förena

Böjningsformer av förena

dåtid
nutid
han
waSSala
ﻭَﺻَّﻞَ
han - dåtid
yuwaSSilu
ﻳُﻮَﺻِّﻞُ
han - nutid
hon
waSSalat
ﻭَﺻَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tuwaSSilu
ﺗُﻮَﺻِّﻞُ
hon - nutid
jag
waSSaltu
ﻭَﺻَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'uwaSSilu
ﺃُﻭَﺻِّﻞُ
jag - nutid