Arabiska för kommunikation

tawaaSul
ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ
kommunikation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kommunikation uttalas tawaaSul och skrivs ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommunikation består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommunikation

Alla bokstäver i kommunikation

ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ
ﺗـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
waw
w
alef
Sad
S
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kommunikation består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ och uttalas tawaaSul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommunikation

tafaa3ul blir tawaaSul

Vi har sett att det arabiska ordet för kommunikation skrivs ﺗَﻮَﺍﺻُﻞ och uttalas tawaaSul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet tawaaSul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommunikation