Arabiska för kvitto

waSl
ﻭَﺻﻞ
kvitto – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvitto uttalas waSl och skrivs ﻭَﺻﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvitto består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvitto

Alla bokstäver i kvitto

ﻭَﺻﻞ
ﺻـ
ـﻞ
 
ﺻـ
ـﻞ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
waw
w
Sad
S
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kvitto består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺻﻞ och uttalas waSl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kvitto

fa3l blir waSl

Vi har sett att det arabiska ordet för kvitto skrivs ﻭَﺻﻞ och uttalas waSl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet waSl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kvitto